Logo image
Logo image

Mitä psykoottinen tauko todella merkitsee?

2 minuuttia
Mitä psykoottinen tauko todella merkitsee?
Viimeisin päivitys: 23 toukokuuta, 2017

Psykoottiset tauot tapahtuvat, kun ihminen kokee vakavan muutoksen todellisuuden käsityksessään. On tärkeää ymmärtää häiriöstä kärsivää ihmisiä, jotta voisimme parantaa hänen elämänlaatuaan.

Tässä artikkelissa tarjoamme sinulle tietoa psykoottisten taukojen peruspiirteistä, oireista ja seurauksista. Kerromme myös ohjeita niiden hallintaan.

Mitä psykoottiset tauot ovat ja mistä ne tunnistaa? 

Psykoottisista tauoista kärsivä ihminen saa päähän epänormaaleja ideoita. Myös yhteydenpito todellisuuteen häiriintyy ja henkilö kokee muutoksia käyttäytymisessään. Todellisuudesta eroaminen tapahtuu kuitenkin ainoastaan tilapäisesti.

Psykoottisista tauoista kärsivä ihminen kokee todellisuuden muunneltuna. Näin ollen hän ei kykene toimimaan normaalisti omassa ympäristössään. Psykoottisten taukojen pääpiirteet ovat:

  • Todellisuuden vääristyminen johtaa epäasiallisuuksiin ja muutoksiin ajatusten tulkinnassa.
  • Hallusinaatiot. Epätodellisten kohteiden, kuvien tai ulkoisten ärsykkeiden tunteminen.
  • Järjestyksettömiä ajatuksia ja/tai käyttäytymistä.
  • Hoitamaton fyysinen olemus.
  • Sosiaalinen eristäytyminen.

Psyykkottisten taukojen kesto voi vaihdella päivästä viikkoihin ja aina sairaalahoitoon saakka. Asianmukaisella lääketieteellisellä sekä psykologisella hoidolla voidaan kuitenkin saada aikaan vakaus, jonka kautta paluu normaaliin päivärytmiin on taas mahdollista.

Mikä aiheuttaa psykoottisia taukoja?

Psykoottisten taukojen takana voi olla monenlaisia syitä. Alkoholin ja huumeiden kaltaisten päihteiden liikakäyttö voi hyvin johtaa psykoottisiin taukoihin. Myös erilaiset lääkkeet, orgaaniset tai biologiset syyt voivat olla psykoottisuuden taustalla. Usein myös voimakkaita tunne-eroja aiheuttavat sairaudet, kuten skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö ja persoonallisuushäiriö voivat aiheuttaa psykoottisia oireita.

Psykoottisten taukojen hämmentävyys

On olemassa yleinen hämmennys siitä, mikä oikeastaan aiheuttaa psykoottiset tauot ja muut mielenterveydelliset häiriöt. Monet uskovat kyseessä olevan skitsofrenian kaltainen sairaus. Skitsofrenia on kuitenkin psykoottisia taukoja huomattavasti pitkäkestoisempi häiriö, sillä psykoottiset tauot kestävät normaalisti vain hetken.

Rajatilahäiriö ja kaksisuuntainen mielialahäiriö voivat olemuksensa takia pitää sisällään psykoottisia piirteitä. Psykoottiset tauot voivat kuitenkin tapahtua ilman muuta mielenterveydellistä häiriötä. Esimerkiksi stressaava elämäntilanne tai liikenneonnettomuus voi saada aikaan psykoosin.

Kuinka psykoottisia taukoja hoidetaan? 

Riskitekijöitä omaavien ja jo psykoosista kärsivien tulee aina etsiä itselleen lääkehoitoa (psykoosilääkkeet). Myös psykoterapian aloitus on välttämätöntä. Psykoterapia tarjoaa usein loistavia tuloksia yhdistämällä hoitoon erilaisia perhetoimia. On tärkeää tuoda myös perhe lähemmäksi yksilön kokemusta ja antaa heille tietoa, työkaluja ja tukea.

Monet alan asiantuntijat vahvistavat, että yhteiskunnan on tärkeää olla herkistynyt ja tietoinen tilanteesta.

Psykoottisista tauoista kärsivän ei koskaan tule saada osakseen leimaa. On tärkeää tarjota jatkuvaa apua, muistuttaa henkilöä lääkkeiden tärkeydestä ja ennen kaikkea rakastaa, kunnioittaa ja tukea häntä. Tällä on usein suurempi merkitys mielenterveyshäiriöiden hoidossa kuin kuvittelemme.

Psykiatri Roberto Fernandez puoltaa henkilökohtaisesti Assertive Community Therapya hoitomuotona ihmisille, jotka kärsivät psykoottisuudesta. Kyseisen hoitomuodon avulla on todettu sairauden paranemista ja psykoosiprosessien vähenemistä.

Assertive Community Treatment on ohjelma, jota voidaan soveltaa psykoottisten taukojen ilmentyessä. Se perustuu psykoottisuudesta kärsivän ihmisen jatkuvaan hoitoon ja aktiiviseen kehityksen seurantaan. Se on eheä yhteistyö kaiken potilasta ympäröivän välillä. Ohjelma keskittyy etenkin kotihoitoon.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.