Mitä on käyttäytymisanalyysi ja miten se toimii?

Käyttäytymisanalyysi on lupaava vaihtoehtoinen hoitomuoto. Haluatko tietää, mikä se on ja mitä tuloksia sillä saavutetaan? Tässä artikkelissa selitämme.
Mitä on käyttäytymisanalyysi ja miten se toimii?

Viimeisin päivitys: 02 joulukuuta, 2021

Käyttäytymisanalyysi on sosiaalisten oppimis- ja kommunikaatiotaitojen kehittämiseen keskittyvää terapiaa. Sitä käytetään yleensä lapsilla, joilla on autismispektrihäiriö. Se on kuitenkin hyvä terapeuttinen vaihtoehto myös muille lapsille, joilla on erilaisia häiriöitä tai tiloja.

Käyttäytymisanalyysia onkin viime vuosina sovellettu moniin erilaisiin olosuhteisiin, myös aikuisten kohdalla. Esimerkiksi riippuvuudet, dementia, syömis- ja ahdistuneisuushäiriöt, vihan hallinta ja traumaperäinen stressihäiriö. Se on sellainen terapia, joka tuloksia tuottaakseen edellyttää potilaalta vahvaa sitoutumista.

Tämä terapia suunniteltiin useisiin tutkimuksiin perustuen. Nämä suoritti tohtori Ivar Lovaas Los Angelesin yliopiston psykologian osastolta vuonna 1987. Hän osoitti, että autististen lasten käyttäytymistä voidaan muuttaa käyttäytymisanalyysillä ja sittemmin sen käyttö on laajentunut.

Sukupolveni suurin löytö on se, että ihmiset voivat muuttaa elämäänsä muuttamalla asenteitaan.”

-William James-

Käyttäytymisanalyysi on terapia, jota käytetään useimmiten lasten kohdalla.

Käyttäytymisanalyysi: autonomian edistäjä

Termi käyttäytymisanalyysi on englanniksi nimeltä Applied Behavior Analysis eli ABA. Jokainen näistä elementeistä vastaa yhtä tämän hoidon periaatetta:

 • Analysis = analyysi. Tämä vastaa “kokeellisen käyttäytymisanalyysin” periaatetta. Se viittaa siihen, että edistystä arvioidaan kirjattujen ja mitattujen interventioiden perusteella.
 • Behavior = käyttäytyminen. Tämä malli perustuu klassisen ja operantin käyttäytymisen periaatteisiin. Toisin sanoen behaviorismi.
 • Applied = sovellettu. Tämä viittaa siihen, että periaatteet koskevat havaittua käyttäytymistä. Se eroaa malleista, jotka viittaavat pääteltyyn käyttäytymiseen.

Käyttäytymisanalyysin tavoitteena on helpottaa potilaiden kehittymistä ja itsenäisyyttä. Se tekee sen suunnittelemalla erityisen ja henkilökohtaisen ohjelman taidoista, joita jokainen ihminen tarvitsee kehittyäkseen.

Terapia korostaa niitä taitoja, jotka ovat välttämättömiä uuden oppimisen hankkimiseksi. Näitä ovat huomio, yhteistyö ja jäljittely. Lisäksi se edistää sosiaalisten perustaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, jotka varmistavat oikeanlaisen vuorovaikutuksen.

Käyttäytymisanalyysin ominaisuudet

Käyttäytymisanalyysin perusperiaatteiden lisäksi siinä on seitsemän ominaisuutta, jotka määrittelevät sen soveltamisen. Ne ovat seuraavat:

 • Menestykseen perustuva koulutus. Tarvittavat työkalut tarjotaan peräkkäisten menestysten saavuttamiseksi välttäen tarpeetonta turhautumista. Tämä motivoi ja vahvistaa itseluottamusta.
 • Jäsentäminen. Menettely on jäsennelty ja jaettu saavutettaviin vaiheisiin. Ne alkavat yksinkertaisesta, edeten monimutkaiseen, kunnes henkilö kehittää taitojaan menestyksekkäästi.
 • Rekisteröinti. Kirjaaminen on päivittäistä ja järjestelmällistä. Se sisältää arviointeja, joilla mitataan ja kerätään objektiivista tietoa potilaan edistymisestä. Sen avulla ohjelmaa voidaan tarvittaessa muokata uudelleen toimivammaksi.
 • Yksilöllistäminen. Jokainen ohjelma on räätälöitävä potilaan erityispiirteiden mukaan. Tästä syystä perusteellinen alustava arviointi on tarpeen.
 • Yleistys. Terapeuttinen koulutus alkaa kotoa. Sen edetessä sitä on kuitenkin sovellettava yhä suurempiin asetuksiin.
 • Koordinoitu toiminta vanhempien kanssa. Työ on koordinoitu lapsen vanhempien kanssa. Heidän on osallistuttava aktiivisesti interventioon sen vahvistamiseksi ja täydentämiseksi.
 • Tieteellinen tuki. Toimintaa ja terapiaa kokonaisuutena tukee tältä osin tieteellinen materiaali.
Psykologi soveltaa ABA-menetelmää autistiseen lapseen

Kuinka käyttäytymisanalyysi toimii?

Käyttäytymisanalyysin soveltaminen alkaa potilaan, oli kyseessä sitten lapsi tai aikuinen, yksityiskohtaisella arvioinnilla. Tämä ensimmäinen tarkastelu antaa terapeutille mahdollisuuden suunnitella henkilökohtainen interventio-ohjelma. Se on suunnattu kunkin yksittäisen potilaan tarvitsemien taitojen erityiseen kehittämiseen. Terapialle tulisi varata noin yhdeksän tuntia viikossa.

Seuraavaksi tapausta käsittelevä terapeutti tunnistaa tai etsii tutkimustodisteita, jotka tukevat terapiaa. Hän myös parantaa omia terapeuttisia taitojaan tässä prosessissa. Kuten edellä jo mainitsimme, lasten kohdalla prosessi toteutetaan vanhempien kanssa, ja heille selitetään heidän roolinsa terapiassa.

Yleensä mitä yksityiskohtaisempi ohjelma on, sitä paremmin se toimii. Sen on sisällettävä määrätyt toimet, eri vaiheisiin jaettuna. Kun tämä osa on valmis, sovelletaan käyttäytymisanalyysin neljää perustoimintoa:

 • Diskreetti arviointi.
 • Tuen antaminen ja lopulta sen pois vetäminen.
 • Tehokkaiden vahvistusten etsintä.
 • Systemaattinen tulosten rekisteröinti.

Käyttäytymisanalyysin tavoitteet ovat kognitiivisten, sosiaalisten ja kommunikaatiotaitojen kehittäminen. Saatavilla olevat tiedot osoittavat, että terapialla saavutetaan halutut tavoitteet monissa tapauksissa. Tiedot eivät kuitenkaan ole tyhjentäviä, eli joissakin tapauksissa se tarjoaa upeita tuloksia, kun taas toisissa sen tulokset ovat tuskin havaittavissa. Näin ollen on selvää, että tämän hoitomenetelmän kehittämiseksi tarvitaan enemmän ja syvempää tutkimusta.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT): käsitteet ja kliiniset strategiat
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT): käsitteet ja kliiniset strategiat

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) kuuluu kolmannen sukupolven terapioiden kategoriaan. Niiden ytimessä on ajatus, että häiriöt eivät ole osa...


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.