Logo image
Logo image

Mitä on käyttäytymisanalyysi ja miten se toimii?

3 minuuttia
Käyttäytymisanalyysi on lupaava vaihtoehtoinen hoitomuoto. Haluatko tietää, mikä se on ja mitä tuloksia sillä saavutetaan? Tässä artikkelissa selitämme.
Mitä on käyttäytymisanalyysi ja miten se toimii?
Viimeisin päivitys: 02 joulukuuta, 2021

Käyttäytymisanalyysi on sosiaalisten oppimis- ja kommunikaatiotaitojen kehittämiseen keskittyvää terapiaa. Sitä käytetään yleensä lapsilla, joilla on autismispektrihäiriö. Se on kuitenkin hyvä terapeuttinen vaihtoehto myös muille lapsille, joilla on erilaisia häiriöitä tai tiloja.

Käyttäytymisanalyysia onkin viime vuosina sovellettu moniin erilaisiin olosuhteisiin, myös aikuisten kohdalla. Esimerkiksi riippuvuudet, dementia, syömis- ja ahdistuneisuushäiriöt, vihan hallinta ja traumaperäinen stressihäiriö. Se on sellainen terapia, joka tuloksia tuottaakseen edellyttää potilaalta vahvaa sitoutumista.

Tämä terapia suunniteltiin useisiin tutkimuksiin perustuen. Nämä suoritti tohtori Ivar Lovaas Los Angelesin yliopiston psykologian osastolta vuonna 1987. Hän osoitti, että autististen lasten käyttäytymistä voidaan muuttaa käyttäytymisanalyysillä ja sittemmin sen käyttö on laajentunut.

Sukupolveni suurin löytö on se, että ihmiset voivat muuttaa elämäänsä muuttamalla asenteitaan.”

-William James-

Some figure

Käyttäytymisanalyysi: autonomian edistäjä

Termi käyttäytymisanalyysi on englanniksi nimeltä Applied Behavior Analysis eli ABA. Jokainen näistä elementeistä vastaa yhtä tämän hoidon periaatetta:

 • Analysis = analyysi. Tämä vastaa “kokeellisen käyttäytymisanalyysin” periaatetta. Se viittaa siihen, että edistystä arvioidaan kirjattujen ja mitattujen interventioiden perusteella.
 • Behavior = käyttäytyminen. Tämä malli perustuu klassisen ja operantin käyttäytymisen periaatteisiin. Toisin sanoen behaviorismi.
 • Applied = sovellettu. Tämä viittaa siihen, että periaatteet koskevat havaittua käyttäytymistä. Se eroaa malleista, jotka viittaavat pääteltyyn käyttäytymiseen.

Käyttäytymisanalyysin tavoitteena on helpottaa potilaiden kehittymistä ja itsenäisyyttä. Se tekee sen suunnittelemalla erityisen ja henkilökohtaisen ohjelman taidoista, joita jokainen ihminen tarvitsee kehittyäkseen.

Terapia korostaa niitä taitoja, jotka ovat välttämättömiä uuden oppimisen hankkimiseksi. Näitä ovat huomio, yhteistyö ja jäljittely. Lisäksi se edistää sosiaalisten perustaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, jotka varmistavat oikeanlaisen vuorovaikutuksen.

Käyttäytymisanalyysin ominaisuudet

Käyttäytymisanalyysin perusperiaatteiden lisäksi siinä on seitsemän ominaisuutta, jotka määrittelevät sen soveltamisen. Ne ovat seuraavat:

 • Menestykseen perustuva koulutus. Tarvittavat työkalut tarjotaan peräkkäisten menestysten saavuttamiseksi välttäen tarpeetonta turhautumista. Tämä motivoi ja vahvistaa itseluottamusta.
 • Jäsentäminen. Menettely on jäsennelty ja jaettu saavutettaviin vaiheisiin. Ne alkavat yksinkertaisesta, edeten monimutkaiseen, kunnes henkilö kehittää taitojaan menestyksekkäästi.
 • Rekisteröinti. Kirjaaminen on päivittäistä ja järjestelmällistä. Se sisältää arviointeja, joilla mitataan ja kerätään objektiivista tietoa potilaan edistymisestä. Sen avulla ohjelmaa voidaan tarvittaessa muokata uudelleen toimivammaksi.
 • Yksilöllistäminen. Jokainen ohjelma on räätälöitävä potilaan erityispiirteiden mukaan. Tästä syystä perusteellinen alustava arviointi on tarpeen.
 • Yleistys. Terapeuttinen koulutus alkaa kotoa. Sen edetessä sitä on kuitenkin sovellettava yhä suurempiin asetuksiin.
 • Koordinoitu toiminta vanhempien kanssa. Työ on koordinoitu lapsen vanhempien kanssa. Heidän on osallistuttava aktiivisesti interventioon sen vahvistamiseksi ja täydentämiseksi.
 • Tieteellinen tuki. Toimintaa ja terapiaa kokonaisuutena tukee tältä osin tieteellinen materiaali.

Some figure

Kuinka käyttäytymisanalyysi toimii?

Käyttäytymisanalyysin soveltaminen alkaa potilaan, oli kyseessä sitten lapsi tai aikuinen, yksityiskohtaisella arvioinnilla. Tämä ensimmäinen tarkastelu antaa terapeutille mahdollisuuden suunnitella henkilökohtainen interventio-ohjelma. Se on suunnattu kunkin yksittäisen potilaan tarvitsemien taitojen erityiseen kehittämiseen. Terapialle tulisi varata noin yhdeksän tuntia viikossa.

Seuraavaksi tapausta käsittelevä terapeutti tunnistaa tai etsii tutkimustodisteita, jotka tukevat terapiaa. Hän myös parantaa omia terapeuttisia taitojaan tässä prosessissa. Kuten edellä jo mainitsimme, lasten kohdalla prosessi toteutetaan vanhempien kanssa, ja heille selitetään heidän roolinsa terapiassa.

Yleensä mitä yksityiskohtaisempi ohjelma on, sitä paremmin se toimii. Sen on sisällettävä määrätyt toimet, eri vaiheisiin jaettuna. Kun tämä osa on valmis, sovelletaan käyttäytymisanalyysin neljää perustoimintoa:

 • Diskreetti arviointi.
 • Tuen antaminen ja lopulta sen pois vetäminen.
 • Tehokkaiden vahvistusten etsintä.
 • Systemaattinen tulosten rekisteröinti.

Käyttäytymisanalyysin tavoitteet ovat kognitiivisten, sosiaalisten ja kommunikaatiotaitojen kehittäminen. Saatavilla olevat tiedot osoittavat, että terapialla saavutetaan halutut tavoitteet monissa tapauksissa. Tiedot eivät kuitenkaan ole tyhjentäviä, eli joissakin tapauksissa se tarjoaa upeita tuloksia, kun taas toisissa sen tulokset ovat tuskin havaittavissa. Näin ollen on selvää, että tämän hoitomenetelmän kehittämiseksi tarvitaan enemmän ja syvempää tutkimusta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Association for Science in Autism Treatment. (s.f.). Applied Behavior Analysis (ABA). Consultado el 24 de febrero de 2023. Disponible en: https://asatonline.org/for-parents/learn-more-about-specific-treatments/applied-behavior-analysis-aba/
 • Bottema-Beutel, K. & Crowley, S. (2021). Pervasive undisclosed conflicts of interest in applied behavior analysis autism literature. Frontiers in Psychology, 1-7. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8131529/
 • Foxx, R. M. (2008). Applied behavior analysis treatment of autism: The state of the art. Child and adolescent psychiatric clinics of North America17(4), 821-834. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1056499308000412
 • Gorycki, K., Ruppel, P. & Zane, T. (2020). Is long-term ABA therapy abusive: A response to Sandoval-Norton and Shkedy. Cogent Psychology7(1), 1-14. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311908.2020.1823615
 • Hungate, C. A. (2020). The possible harms of ABA therapy on individuals with autism [Master’s Thesis, Ball State University]. Disponible en: https://cardinalscholar.bsu.edu/handle/123456789/202261
 • Kupferstein, H. (2018). Evidence of increased PTSD symptoms in autistics exposed to applied behavior analysis. Advances in Autism4(1), 19-29. Disponible en: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AIA-08-2017-0016/full/html?journalCode=aia
 • National Autism Center. (2015). Findings and conclusions: National standards project, phase 2. Randolph. Disponible en: https://www.autismdiagnostics.com/assets/Resources/NSP2.pdf
 • Sánchez Pérez, M. M. (2017). Adaptación del método ABA como estrategia de inclusión en niños con trastornos del comportamiento en la escuela de educación básica particular Universidad Católica.
 • Sandoval-Norton, A. H., Shkedy, G. & Shkedy, D. (2019). How much compliance is too much compliance: Is long-term ABA therapy abuse?. Cogent Psychology6(1), 1-9. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311908.2019.1641258
 • Sandoval-Norton, A. H., Shkedy, G. & Shkedy, D. (2021). Long-term ABA therapy is abusive: A response to Gorycki, Ruppel, and Zane. Advances in Neurodevelopmental Disorders5(2), 126-134. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s41252-021-00201-1#ref-CR25
 • Tweed, M. D., Connolly, N. & Beaulieu, A. (2009). Interventions for autism spectrum disorders: State of the evidence. University of Southern Maine. Disponible en: https://digitalcommons.usm.maine.edu/cyf/7/
 • Yu, Q., Li, E., Li, L., & Liang, W. (2020). Efficacy of interventions based on applied behavior analysis for autism spectrum disorder: A meta-analysis. Psychiatry investigation17(5), 432-443. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7265021/

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.