Logo image
Logo image

Autististen lasten vanhemmille räätälöidyt työpajat

4 minuuttia
Lue tästä artikkelista, miksi autististen lasten vanhemmille räätälöidyt työpajat voisivat olla hyödyksi monella tavalla.
Autististen lasten vanhemmille räätälöidyt työpajat
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Ensimmäinen autismitapaus kirjattiin yli 200 vuotta sitten. Vuonna 1770 prefekti kuvaili 11-vuotiasta poikaa, jota vaivaavalle häiriölle olivat ominaisia pitkäaikainen sekavuus ja hourailu. Pojan tila vuorotteli toisinaan uneliaisuuden ja ahdistuksen kanssa. Tuohon aikaan tutkijat alkoivat pyrkiä selittämään tätä tilaa ja siitä lähtien onkin tehty monia autismia koskevia tutkimuksia. Niissä on saatu selville, että autismi johtuu useissa geeneissä tapahtuneista muutoksista.

Autismista ja autismikirjon häiriöistä on olemassa useita eri teorioita. Yksi kaikkein vaikutusvaltaisimmista autismia koskevista teorioista on mielen teoria, jonka Simon Baron-Cohen, Alan Leslie ja Uta Frith laativat vuonna 1985. He tutkivat sosiaalisen ymmärryksen kehittymistä pienillä lapsilla. He asettivat hypoteesin, että autismista kärsivillä henkilöillä ei ole mielen teoriaa. Heiltä puuttuu kyky liittää riippumattomia mielentiloja itseensä ja muihin. Näiden riippumattomien mielentilojen tarkoitus on ennustaa ja selittää heidän omaa käyttäytymistään sekä muiden henkilöiden käyttäytymistä.

Ne perheet, joiden lapsi on saanut autismikirjon diagnoosin, saattavat kokea elävänsä vaikeita aikoja. He voivat yhtäkkiä kokea olonsa hyvin epävarmaksi. Kaiken saatavilla olevan tiedon ja erilaisten vaihtoehtojen suodattaminen ja sulatteleminen voi tuntua vanhemmista ylivoimaiselta.

Vanhemmat käsittävät ennen pitkää sen, mitä lapsen autismikirjon häiriön diagnoosi käytännössä merkitsee. Lapsen vanhempien tulee olla jatkuvasti tekemisissä terveydenhoitohenkilöstön kanssa ja heidän pitää olla valmiita omaksumaan monimutkaista terminologiaa ja vastaanottamaan paljon uutta informaatiota. Tämän lisäksi autististen lasten vanhempien tulee käsitellä tähän tilaan liittyviä tunteita, joita ovat pelko, suru, emotionaalinen kieltäminen, syyllisyys, viha ja surullisuus.

Autististen lasten vanhempien pitää kohdata kahdenlaista todellisuutta. Yhtäältä vanhempien pitää sisäistää se, että heidän lapsellaan on tila, jota he eivät luulleet hänellä olevan. Toisaalta heidän pitää alkaa oppia uusia asioita tästä kehityshäiriöstä. He eivät voi sulkea korviaan autismiin liittyviltä tosiseikoilta.

Tämä kaikki on fyysisesti ja psyykkisesti hyvin väsyttävää autistisen lapsen vanhemmille. Autistisilla lapsilla esiintyy useissa tapauksissa ristiriitaisia asenteita ja käyttäytymistä. Heidän puutteellinen kykynsä antaa vastinetta, toistuvat leikkinsä ja fyysisen kontaktin vastustaminen kuuluvat niihin asioihin, joita heidän vanhempiensa on vaikeinta hyväksyä.

Autististen lasten vanhemmat hyötyisivät työpajoista, koska niissä kannustetaan ymmärtämään paremmin autistista lasta. Työpajoissa vanhemmat saavat käyttöönsä työkaluja, jotka auttavat heitä ymmärtämään ja kasvattamaan autistista lastaan.

Some figure

Tukea autistisen lapsen kasvattamiseen vanhemmille räätälöidyistä työpajoista

Autismi asettaa paitsi siitä kärsivien henkilöiden itsensä että heidän perheidensä elämänlaadun koetukselle. Tämä tila estää henkilöiden välisten suhteiden kehitystä ja häiritsee sitä potevien henkilöiden oppimisprosessia samalla kun se tekee potilaan tulevaisuudesta epävarman, mitä tulee itsenäiseen elämänhallintaan, omasta itsestä huolehtimiseen ja aikaansaamiseen.

Autististen lasten vanhempien täytyy muokata elämänsä useita osa-alueita riippuen siitä, kuinka vakava tila on kysymyksessä. Autismi haittaa lapsen vanhempien henkilökohtaista kehitystä ja saattaa jopa asettaa perheen fyysisen ja henkisen terveyden vaakalaudalle.

Vanhempi saattaa kokea raskaaksi vanhempana olemisen lapselle, jolla on useita toiminnallisia rajoitteita. Autistisesta lapsesta huolehtiminen edellyttää erityistä vaivannäköä, vaatii kärsivällisyyttä ja siihen pitää uhrata paljon aikaa. Tämä merkitsee sitä, että autistisen lapsen vanhemmat lakkaavat huolehtimasta itsestään voidakseen huolehtia lapsestaan kokonaisvaltaisesti kaiken aikaa. Tästä on seurauksena se, että yhtäkkiä lapsen vanhempien elämä pyörii ainoastaan lapseen liittyvien asioiden ympärillä.

Some figure

Autististen lasten vanhemmille räätälöidyt työpajat tarjoavat emotionaalista tukea

Meitä ympäröivässä maailmassa tunteilla on suurta merkitystä. Nykyään on tarpeellista opettaa lapsille (ja aikuisille) tunnetaitoja ja korostaa niiden opettelemisen merkitystä. Vaikka jokainen autismikirjon häiriöistä kärsivä henkilö on ainutlaatuinen ja erilainen, useimmilla heistä on yhdistäviä piirteitä kuten muutoksen pelko, vaikeuksia kielellisissä ilmaisutaidoissa, rajalliset mielenkiinnon kohteet, stereotyyppiset, jäykät ja yksinkertaistetut käsitykset muista henkilöistä ja asiantilasta, vinoutunut herkkyyden taso ja vaikeuksia tuntea empatiaa toisia ihmisiä kohtaan.

Autististen lasten vanhemmille räätälöidyt työpajat auttavat heitä oppimaan enemmän edellä mainituista tavanomaisista ominaispiirteistä. Kun lapsi saa autismikirjon häiriön diagnoosin, hänen vanhemmillaan on taipumus tuntea kauhistusta. Vanhempien hämmennys voi jopa halvaannuttaa heidät. Sitten he joutuvat kieltämisen tilaan. Koska todellisuudesta tulee heille liian vaikea käsitellä, he teeskentelevät mieluummin kuin mitään erityistä ei olisikaan tapahtunut.

Lapsen saama autisminkirjon diagnoosi voi uuvuttaa hänen vanhempiaan henkisesti. Joissakin tapauksissa vanhemmat haluavat kuulla muiden antamia alkuperäisestä diagnoosista eroavia käsityksiä ja haluavat takertua kaikkein suotuisampaan ennusteeseen, vaikka he tietäisivät sen olevan virheellinen. Tämän jälkeen he pyrkivät pääsemään hyväksyntävaiheeseen ja saattavat jopa joutua masennuksen, suuren epätoivon tai ahdistuksen valtaan.

Lopullinen vaihe on se, kun olemme lopullisesti ohittaneet kaiken edellä mainitut vaiheet ja olemme valmiit kohtaamaan todellisuuden. Tämän vaiheen aikana vanhemmat yleensä etsivät kaikkein yksilöllisempää ja mahdollisimman edullista hoitoa autistiselle lapselleen. Kunkin vaiheen kesto voi vaihdella suuresti kustakin perheestä riippuen.

Juuri tämän vuoksi autististen lasten vanhemmille räätälöidyt työpajat ovat niin tärkeitä. Ne eivät ole pelkästään hyödyksi lasten vanhemmille vaan myös lapset itse voivat oppia niistä paljon. Useat tutkimukset vahvistavat tiedon, että autististen lasten vanhemmille räätälöidyt työpajat voivat parantaa autistisen lapsen perheen elämänlaatua.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.