Kuinka tapamme hoitaa henkisiä terveysongelmia on kehittynyt?

Kuinka tapamme hoitaa henkisiä terveysongelmia on kehittynyt?
Adriana Díez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Adriana Díez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Kun teknologia kehittyy ja tiede löytää uusia asioita tehdäkseen elämästämme helpompaa, psykologia ei ole myöskään jäänyt menneisyyteen. Tapamme hoitaa henkisiä terveysongelmia on kehittynyt huomattavasti ajan myötä.

Ensimmäisen aallon terapia

Psykologia alkoi sen alkuvaiheessa hoitaa henkisiä terveysongelmia nykyään kutsumamme ensimmäisen aallon terapialla. Tällainen tapa työskennellä henkisen terveyden suhteen tarkoitti menetelmien oppimista ja “oppimattomuutta”: toiminta-reaktiokäyttäytymistä. Periaatteessa ärsyke ja tapa, jolla olet oppinut kokemaan sen, määrittelevät reaktiosi.

Ja reaktiosi muuttuisivat vahvemmiksi tai tulisivat todennäköisemmiksi mitä enemmän toistat niitä. Oppisit nopeasti minkä vain käyttäytymisen, joka palkitaan ja se lentäisi käyttäytymisreaktiosi tikkaita ylöspäin. Toisaalta reaktio saattaa kadota, kun sitä ei enää vahvisteta ja se katoaa jopa aikaisemmin, jos siihen liittyi jokin rangaistus.

Ensimmäinen aalto auttoi meitä ymmärtämään yhden oleellisimmista perusmekanismeista: ehdollistamisen. Joten tietysti yksi eniten tuosta ajatuksesta kehittyneistä psykologian aloista oli kasvatuspsykologia.

Siinä huomattiin, että tuon opetusmallin ajatukset perustuivat palkitsemiseen ja rangaistuksiin. Se auttoi meitä myös ymmärtämään sen, kuinka ja miksi luomme niin vahvoja mielleyhtymiä tiettyjen ärsykkeiden välille.

aivot leijuvat

Toisen aallon terapia

Vuosien vieriessä meidän tapamme hoitaa henkisiä terveysongelmia kehittyi. Seuraavaksi tuli toisen aallon terapia. Kuinka tämä toinen sukupolvi siis muutti asioita?

Ihmiset tajusivat, että emme aina toimineet ärsykkeisiin ja reaktioihin perustuen. Eli, näiden kahden asian välillä oli oikeastaan jotakin, mutta mitä se voisi olla? Se oli aivot, tunteet, kognitio ja halut. Periaatteessa jokaisen ihmisen perusolemus.

Siksi meidän ajattelutapamme on niin tärkeä, kun on kyse toisen aallon terapiasta. Olemme sitä, mitä opimme, mutta myös sitä, mitä saamme aikaan oppimastamme. Toisen aallon ajatukset tarkoittivat sitä, että emme olleet enää passiivisia; olimme aktiivisia. Ja se tarkoitti sitä, että meidän pelivaramme toiminnan suhteen oikeastaan moninkertaistui.

Kognitio johtaa meidät kohtaamaan maailman tavalla tai toisella. Todellisuus on siis tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on se, kuinka havaitset todellisuuden ja kuinka tulkitset sen. Siitä syystä toisen aallon terapia alkoi työstää ihmisten asenteita, tunteita ja ennakkoluuloja.

Näkemällä itsemme pelkkiä koneita mahtavampana, jotka pystyivät vain reagoimaan siihen perustuen mitä olimme oppineet, johti myös toiseen mieltä koskevaan tutkimukseen. Nähtiin paljon vaivaa sen eteen, että ymmärtäisimme mitä meidän “mustassa laatikossamme” tarkalleen ottaen tapahtui. Mikä saa meidät kehittämään sekaannusta tai saamaan niin ristiriitaisia tunteita? Esimerkiksi kuinka pieni määrä hyvää onnea voi oikeasti saada jonkun tuntemaan olonsa surulliseksi?

Tämä uusi tapa ymmärtää käyttäytymistämme valaisi myös ongelmaa, jota käsittelemme yhä tänäkin päivänä: mittausta. Joten vaikka meidän on todella helppo osoittaa kuinka kaukana kaksi paikkaa ovat toisistaan, on meidän vaikea selvittää täsmälleen kuinka paljon ahdistusta henkilö kokee.

Kolmannen aallon terapia

Toinen aalto auttoi meitä itsemme toteuttamiseen. Mutta ihmiset pystyivät huomaamaan, että edistyksestä huolimatta oli vielä monia henkisiä terveysongelmia vailla hyviä ratkaisuja. Siten syntyi kolmannen aallon terapia.

Tässä terapiassa huomattiin, että emme olleet väärinymmärtäneet tapaa ratkaista ongelmaa; olimme väärinymmärtäneet suhteemme siihen. Joten ihmiset alkoivat yrittää tehdä ihmisten ongelmista osan prosessia yrittämättä ratkaista niitä suoraan.

Tavoitteena oli se, että eläisimme ongelmien kanssa, joihin ei ollut ratkaisua (tai ei ainakaan mitään nopeaa ratkaisua) ilman, että ne ottaisivat vallan tai vahingoittaisivat elämäämme. Tähän kuuluvat monet tämänhetkiset terapiat. Joitakin tällaisia ovat esimerkiksi tietoisuustaidot, hyväksyvä terapia ja niin edelleen.

nainen meditoi vedessä

Tällaisten terapiamuotojen ongelmana on se, että niiden tehokkuudesta on vaikeaa tehdä tieteellisiä tutkimuksia. Se tarkoittaa sitä, että on vakavasti otettavia psykologeja, jotka käyttävät kolmannen aallon terapiaa, mutta on myös valeterapeutteja ja lisensoimattomia ammatinharjoittajia. Siitä syystä jotkin psykologian alat eivät kunnioita paljon tällaisia terapiamuotoja.

Nyt olemme siis käyneet nopeasti läpi kolme psykologian terapia-aaltoa. Tapa, jolla ne eroavat käyttäytymisemme, ajatustemme sekä tunteidemme ymmärtämisen suhteen on antanut meille arvokkaita näkökohtia.

Nyt kun olet oppinut joitakin tapoja, joilla psykologia ja tapamme hoitaa henkisiä terveysongelmia on kehittynyt, on todennäköisesti helppo nähdä miksi on niin hyvä omata erilaisia näkökulmia ajatusten, käyttäytymisen ja tunteiden suhteen. Ja jos mietit sitä, on tämä näkökulmien moninaisuus palkitsevaa psykologeille itselleen. Jokainen sukupolvi on antanut heille eri apuvälineitä, joita he voivat ottaa omaan käytäntöönsä.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.