Mitä neuroneille tapahtuu unen aikana?

4.1.2020
Nukkuminen on oleellista elimistön hengissäselviytymiselle ja aivojen toiminnalle. Mitä neuroneille tapahtuu unen aikana? Otetaan siitä selvää!

Kun nukumme huonosti, olo tuntuu väsyneeltä. Huonot yöunet voivat vaikuttaa vakavalla tavalla sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. Tästä syystä nukkuminen on niin tärkeää, se on oleellista jokaiselle lajille, jolla on hermosto. Mitä neuroneille tapahtuu unen aikana? Jatka lukemista ja ota selvää!

Tiede on osoittanut yhä uudelleen ja uudelleen, että uni on elintärkeä toiminto. Itse asiassa pitkään jatkunut riittämätön unensaanti voi olla jopa kohtalokasta.

Nature Communications Sleep-lehdessä julkaistiin mielenkiintoinen tutkimus siitä, mitä neuroneille tapahtuu unen aikana. Siinä todetaan, että uni parantaa kromosomien kykyä vähentää neuroneissa tapahtuvia geenivaurioita. Tämän lisäksi tutkimus tarjoaa joitakin mahdollisia selityksiä unen todellisesta tarkoituksesta:

  • Helpottaa makromolekyylien biosynteesiä.
  • Auttaa säästämään energiaa.
  • Osallistuu aineenvaihduntatuotteiden siivoamiseen.
  • Mahdollistaa neuronien plastisuuteen liittyvät prosessit.
  • Vahvistaa pitkäaikaisia muistoja.
Uni on aivoille erittäin tärkeää

Mitä neuroneille tapahtuu unen aikana?

Yllä mainitun tutkimuksen mukaan päivän aikana aivosolujen DNA:han syntyneet vauriot korjautuvat parhaiten unen aikana. Kun nukumme, neuronien geenivauriot vähenevät merkittävästi.Tämä puolestaan vähentää solujen toimintahäiriöiden mahdollisuutta.

On tärkeää pitää mielessä eräs seikka. Pitkän ajan saatossa kertyneet geenivauriot voivat johtaa hermostoa rappeuttavien sairauksien ja muiden neurologisten häiriöiden puhkeamiseen. Tästä syystä on erittäin tärkeää nukkua riittävästi.

Aivojen kuvantamistekniikat ovat osoittaneet, että molekyylitasolla hermosoluissa olevat kromosomit kykenevät paremmin tiivistämään ja löyhentämään DNA:n pakkautumista levon aikana kuin hereillä ollessa, jolloin ne ovat täydessä toiminnassaan.

Tätä erikoista vuorokaudenajasta ja erityisesti sisäisestä kellosta riippuvaista geneettisen materiaalin korjautumista on havaittu pääosin neuroneissa. Muihin anatomisiin komponentteihin kuuluvissa toisenlaisissa solutyypeissä ei ole nähtävissä niin merkittäviä eroja korjautumisen tehokkuudessa.

Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että uni, soluvaurioita korjaavana fysiologisena tilana, on tehokkaampi neuronien kohdalla kuin mitä tulee muihin elimistön järjestelmiin.

Evolutiivisesta näkökulmasta katsottuna voisi sanoa, että ihmiset ovat tarvinneet strategian neuronien pitämiseksi terveinä. Tämä strategia on, kuten jo luultavasti arvasit, uni. Uni oli ehdottomasti yksi optimaalisimmista prosesseista johtuen kaikista sen erikoisista ominaisuuksista ja mekanismeista.

Toisaalta yllä oleva tutkimus myös havaitsi, että tämä vaurioiden korjaamismekanismi voi toimia toiseenkin suuntaan. DNA:n geenisekvensseihin kertyneet virheet voivat käynnistää geeninkorjausmekanismit unen houkuttamisella.

Aivojen oman toiminnan lisäksi osa niistä tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa vaurioita nukleotidiketjuihin, joista neuronien DNA koostuu, ovat oksidatiivinen stressi, säteily ja huumeidenkäyttö.

Vakava unenpuute voi johtaa kuolemaan.Tämä on tiedetty vuosisatojen ajan. Tämä voi perustua näihin löydöksiin, joita on tehty univajeen aikaansaamista puutteista DNA:n korjauksessa.

Kannattaa siis mahdollisuuksien mukaan kunnioittaa omaa uni-valverytmiään pysyäkseen terveenä. Muista, että hyvä yöuni merkitsee hyvää elämänlaatua.