Logo image
Logo image

Mikä on kehosta irtautumisen kokemus?

4 minuuttia
Kuvittele, että irtaudut omasta kehostasi ja näet itsesi ulkopuolelta aivan kuten muut näkevät sinut. Lue lisää alta tästä hämmästyttävästä ilmiöstä.
Mikä on kehosta irtautumisen kokemus?
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Kehosta irtautumisen kokemukseen kuuluu lukuisia ilmiöitä, jotka ovat yhtä hämmästyttäviä kuin monimutkaisiakin. Kuvittele itsesi leijumassa ulos ruumiistasi; juuri tältä kehosta irtautumisen kokemus tuntuu. Pitkään sitä yritettiin selittää jollain mystisellä, mutta nykyään sen tiedetään johtuvan aivoista.

Kehosta irtautumisen kokemus on aisti-ilmiö, johon kuuluu tunne illusorisesta liikkeestä; erityisesti lentämisestä, putoamisesta, leijumisesta ja itsensä näkemisestä ulkopuolelta. Nämä dissosiatiiviset kokemukset liittyvät neurologisiin ja psyykkisiin tekijöihin, ja niitä voi esiintyä sekä terveillä että sairailla ihmisillä.

Erilaiset kehosta irtautumisen kokemukset

Tämän ilmiön voi jakaa kahteen erilaiseen kokemukseen, joiden piirteet on määritetty tarkasti:

 • Aistikokemukset. Tunne putoamisesta tai leijumisesta johtuu liitoksen katkeamisesta niiden kehon tuntemusten välillä, jotka liittyvät vestibulaariseen aistijärjestelmään (liike- ja tasapainoastiin).
 • Autoskooppiset kokemukset. Näihin kokemuksiin kuuluu oman kehon havaitseminen ikään kuin ulkopuolisen näkökulmasta.

Miksi koemme tällaista?

Some figure

Kehosta irtautumisen kokemus liittyy usein muuttuneeseen tietoisuuden tilaan. Monet kirjailijat vertaavat tätä ilmiötä samankaltaiseen tilaan kuin hyvin mielikuvitukselliset unet. Prosessissa yhdistyvät monet eri aistit epätavallisella tavalla ihmisen ollessa tietoinen tilanteesta.

Ilmiöön liittyvät järjestelmät

 • Vestibulaarinen. Tämän järjestelmän reseptorit sijaitsevat sisäkorvassa ja vastaavat vakaiden kuvien ylläpitämisestä verkkokalvolla, mikä on oleellinen kyky tasapainon kannalta.
 • Motorinen. Kehosta irtautumisen kokemuksen aikana aivot suorittavat sitä vastaavia liikeohjelmia dissosiatiivisella tasolla, vaikka henkilö ei todellisuudessa liiku.
 • Aistijärjestelmä. Motorisen järjestelmän tavoin tämä sijaitsee päälaenlohkossa. Monet tutkijat teoretisoivat, että kehosta irtautumisen kokemus on vain itse havainnoitu kuva omasta kehosta.

Kehosta irtautumisen kokemukseen liittyvät häiriöt ja ilmiöt

Kun yllä mainituissa järjestelmissä tapahtuu muutoksia, alttius kehosta irtautumisen kokemuksille lisääntyy. Uneen, huumeidenkäyttöön ja aivovaurioihin liittyvät häiriöt voivat luoda optimaaliset olosuhteet tällaisten ilmiöiden synnylle.

Unen aikana tapahtuvista ilmiöistä voidaan nostaa esiin seuraavat:

 • Hypnagogiset ja hypnopompiset hallusinaatiot. Nämä ovat eläviä ja hämmentäviä havaintokokemuksia, joita ilmenee unen alussa ja lopussa.
 • Unihalvaus. Raajat ja motorisen liikkeen toimeenpaneminen eivät synkronoi keskenään, mikä muuttaa kehon eri aistien käsittelyä. Tämä havainto johtaa tunteeseen siitä, että ihminen leijuu kehonsa ulkopuolelle.
 • Selkounet. Näiden unien aikana ihminen on tietoinen siitä, että hän näkee unta. Hän voi jopa osittain ohjailla unta tarkasti.
 • REM-uni. Tässä vaiheessa nähdään unia, koska aivot ovat hyvin aktiiviset (samalla tavoin kuin hereillä ollessa). Sähköfysiologisten tutkimuksen ansiosta tutkijoille on selvinnyt, että kolme aiemmin mainittua tilannetta tapahtuvat pääosin tässä univaiheessa.

Voiko sen saada itse alulle?

Vuosisatojen ajan kehosta irtautumisen kokemuksia pidettiin paranormaaleina ilmiöinä. Tämä ei ole yllättävää, sillä esi-isillämme ei ollut riittävästi tietoa niiden tutkimiseen. Nykyään tämän ilmiön tiedetään johtuvan oman “kehonkuvan vääristymisestä”, johon liittyy kognitiivisia prosesseja kuten muisti, itsehavainnointi ja mielikuvitus.

Kehosta irtautumisen kokemus ja fantasia

Aivan kuten tämän ilmiön voi selittää elimellisesti, ilmiöön liittyy läheisesti myös joitakin psyykkisiä tekijöitä. Niistä merkittävin on persoonallisuus. Useista tutkimuksista on nähtävissä, että nämä kokemukset ovat yleisempiä sellaisilla henkilöillä, joilla on vilkas mielikuvitus ja jotka ovat hyvin avoimia. Tämä yhteys osoittaa sen, että nämä kokemukset johtuvat osaltaan myös suggestiosta ja persoonallisuuden piirteistä.

Laukaiseminen keinotekoisesti

Tämä ilmiö voidaan saada syntymään keinotekoisesti. Tehokkaimmat menetelmät siihen ovat:

 • Aivotaajuuksiin vaikuttaminen. Binauraalisten äänten kautta aivoissa on mahdollista lisätä theta-aaltojen (4 – 7,5 Hz) aktiivisuutta, jotka ovat ominaisia unen ja valveen välisille tiloille.
 • Kallon magneettinen stimulointi. Ohimolohkoja stimuloimalla, aivan kuten Persingerin kokeessa. Lohkojen välille syntyvä hyperyhteys johtaa spatiaalisen minäkäsityksen (oikea aivolohko) tunkeutumiseen kielelliseen käsitykseen minästä (vasen aivolohko).
 • Suora stimulaatio. Joissakin kokeissa tutkijat saivat kehosta irtautumisen kokemuksen aikaan stimuloimalla suoraan vestibulaarista ja motorista aivokuorta.
 • Temporoparietaalisen liitoksen sähköstimulaatio. Aivan kuten Arzy-kokeessa, tämän monien eri aistien käsittelystä vastaavan alueen stimulaatio aiheuttaa virheitä itsehavainnoinnissa.
 • Aistieristys. Kun viittaukset aikaan ja paikkaan eliminoidaan, tästä aiheutuva hämmennys voi aiheuttaa muuttuneen tietoisuuden tilan, jossa mielikuvat muuttavat todellisuutta.

Kehosta irtautumisen kokemus ja meditaatio

Some figure

Tämä ilmiö tapahtuu yleensä siinä tilassa, jossa aivotoiminta on samankaltaista kuin unen aikana mutta jossa ihmisen tietoisuus säilyy. Tutkijat ovat havainneet, että säännöllisesti meditoivat ihmiset pääsevät helpommin tällaiseen tilaan, johon viitataan nimellä “astraaliprojektio”. Theta-aallot yleensä lisääntyvät nopeasti äärimmäisessä rentouden tilassa, kuten meditaatiossa.

Peilineuronien osuus

Tutkijat Jalal ja Ramachandran esittävät, että tämän kokemuksen aikana peilineuronijärjestelmä on niin aktiivinen, että se mahdollistaa näennäisen havainnon kolmannessa persoonassa. Peilineuronit yksinkertaisesti heräävät kunnolla heti, kun näemme toisen ihmisen tekevän jotain, ja yhdistyvät korkeampiin keskuksiimme ennakoidakseen tai matkiakseen sitä symbolisesti. Näiden neuronien yhteys aivokuoreen ja tuoviin hermoratoihin on se, mikä johtaa “kehosta irtautumiseen” silloin, kun aistihavainnot muuttuvat.

Kehosta irtautumisen kokemus on psykobiologinen ilmiö

Kehosta irtautumisen kokemuksiin kuuluu hermo- ja motorinen järjestelmä, kognitiiviset toiminnot ja persoonallisuuden piirteet. Se on myös ilmiö, joka voi tietyissä olosuhteissa olla patologinen.

Tällaiseen kokemukseen pyrkiminen ei välttämättä ole tervettä ja se voi olla vaarallista, sillä se liittyy läheisesti myös psykoosikohtauksiin.

Koska ihmiset usein yhdistävät tämän ilmiön paranormaaleihin asioihin, he eivät suostuneet puhumaan siitä moniin vuosiin. He eivät halunneet tulla leimatuiksi psyykkisesti epävakaiksi. Tämän ilmiön todellisen syyn ymmärtäminen on iso ensimmäinen askel sen hoitamiseksi asianmukaisesti.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.