Miesten piirit ja niiden hyödyt

Miesten piirit tarjoavat mahdollisuuden monille miehille, jotta he uskaltaisivat puhua ensimmäistä kertaa tunteistaan, peloistaan ja tarpeistaan; niillä on siis mahtavia terapeuttisia etuja. Haavoittuvaisuutta on aina paheksuttu, kun on ollut kyse kovasta ja tavanomaisesta maskuliinisuudesta.
Miesten piirit ja niiden hyödyt
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Miesten piirit tarjoavat erinomaisia psykologisia hyötyjä. Jotkut ihmiset oikeastaan toivat ne takaisin entisajan käytännöstä, jolloin oli yleistä kerääntyä nuotion ympärille jakamaan tarinoita, ratkaisemaan ongelmia, hankkimaan neuvoja, oppimaan, purkamaan pelkoja ja niin edelleen. Nykyään monet miehet pitävät tällaista dynamiikkaa turvallisena paikkana, jossa he voivat kuunnella muita ja tulla kuulluksi ensimmäistä kertaa.

On hyvin todennäköistä, että jotkut ihmiset pitävät kummallisena ja jopa epätavallisena sitä, että toisilleen täysin vieraiden ihmisten ryhmä tapaa huoneessa tai metsän laidalla saadakseen tukea ja purkaakseen intiimiä asioita, turhautumista sekä epäilyjä. Varsinkin miehet, sillä on melko epätavallista nähdä miesten jakavan elämänsä syviä, henkisiä puolia muiden ihmisten kanssa ylipäänsä, saati sitten sellaisten ihmisten kanssa, joita he eivät tunne.

Elämme kaikki yhteiskunnassa, jossa maskuliinisuus on täyttänyt erittäin jäykän hegemonisen mallin vuosikymmenten ajan. Maskuliinisen identiteetin rakenne oli melkein kuin muotti, johon kaikkien piti sopia ilman kyseenalaistamista. Tämän joustamattoman mallin myötä epäilyille, tunteille tai haavoittuvaisuudelle ei tietenkään ollut lainkaan tilaa.

New Yorkin Stony Brookin yliopiston mies- ja maskuliinisuustutkimuskeskuksen johtaja Michael Kimmel huomauttaa, että onneksi kaikki tämä on muuttumassa. Nykyään voimme puhua useammasta kuin vain yhdestä maskuliinisuustyypistä. Valikoimaa on laajennettu sisältämään mitä vain identiteetin, ilmaisun ja tarpeen tyyppejä.

Yksinäinen mies.

Miesten piirit: mitä ne ovat ja mikä niiden tavoite on?

Kansainvälinen tilastokeskus tarjoaa vuosittain tietoa itsemurhista, mikä saa meidät ehdottomasti pohtimaan aihetta. Tässä yksi esimerkki: miesten tekemien itsemurhien lukumäärä on kolme kertaa suurempi kuin naisten. Espanjassa esimerkiksi 75 % itsemurhista on miesten tekemiä. Tilanne on samansuuntainen myös muissa maissa.

Maailman terveysjärjestö teetti raportin itsemurhien ehkäisystä, jossa huomautettiin, että tälle ei oikeastaan ole mitään selitystä. Emme tiedä, mitkä sen aiheuttajat ovat. Tiedämme kuitenkin sen, että meiltä puuttuu resursseja. Alan asiantuntijat, kuten Houstonin yliopiston tohtori Brené Brown, toteavat miesten yleensä kärsivän suuresta paineesta, kun heiltä odotetaan niin paljon.

Miehenä oleminen on aina tarkoittanut vallassa olemista, dominointia, menestymistä ja suurta itsehillintää. Mutta todellisuudet, kuten työttömyys, tulevaisuudennäkymien puute, identiteettiongelmat sekä kyvyttömyys käsitellä epäonnistumisia johtavat usein käsittämättömään tyhjiöön. Useimmissa tapauksissa miehet altistuvat sukupuolirooleille, jotka saavat heidät lopulta tuntemaan olonsa eristäytyneiksi. Sen seurauksena he ovat alttiita todellisuudelle, jossa ei ole lainkaan henkistä rehellisyyttä ja jossa haavoittuvaisuus muutetaan vihaksi, joka johtaa mielenterveysongelmiin.

Miesten piirit keksittiin jo aikoja sitten.

Miesten piirit: yhteyden luova paikka

Miesten piirit nousevat tänä päivänä ihanteelliseksi resurssiksi muuttua ja jollakin tapaa parantaa maskuliinisuuden käsitettä. Kyseessä on tila, jossa eri ikäiset ja eri sosiaalisista taustoista tulevat miehet kerääntyvät yhteen. On tärkeää huomata, että kukaan heistä ei ole tavannut toisiaan etukäteen. Monet meistä tietävät sen, että toisinaan täysin vieraalle ihmiselle puhuminen saa meidät keskustelemaan ja kertomaan sellaisia asioita, joita emme jakaisi perheen tai edes ystävien kanssa. Käytännössä katsoen tämä antaa miehille turvallisen paikan itseilmaisulle.

“Ihmisten puhdasta maskuliinisuutta tai feminiinisyyttä ei voida löytää psykologisesta tai biologisesta merkityksestä.”

-Sigmund Freud-

Nykyinen yhteiskuntamme on aina syyttämässä tai huomauttamassa tietynlaisesta käyttäytymisestä ja sanoista. Miehiä ei ole vapautettu tällaisesta tunteesta. Eräänlaisesta taakasta, jonka he useimmissa tapauksissa saavat kasvatuksen välityksellä, kun heitä rohkaistaan olemaan vahvoja ja piilottamaan todelliset tunteensa. Miesten piirit ovat siis turvallinen paikka, jossa he voivat avautua, olla rehellisiä sekä saada hyväksyntää ja tukea muilta miehiltä.

Mikä näiden tapaamisten ja dynamiikan tarkoitus on?

Miesten piirien tarkoitus on sekä positiivinen että haastava. Tavoitteena on saada miehet tuntemaan olonsa henkisesti kypsiksi, voimakkaiksi ja ymmärtäväisiksi, jotta he voivat parantaa omat haavansa sekä auttaa muita. Kyseessä on ehdottomasti luja sitoumus henkilökohtaisen kehityksen maailmassa.

Tässä joitakin hyötyjä ja dynamiikkaa, jota miehet voivat löytää näistä piireistä:

 • He tulevat muiden miesten kuulemiksi kunnioituksella ja empatialla ilman minkäänlaista tuomitsemista.
 • He oppivat ilmaisemaan ja kommunikoimaan tunteistaan, tuntemuksistaan, peloistaan ja kivuliaista kokemuksistaan.
 • He tekevät töitä oman identiteettinsä eteen.
 • He oppivat pyytämään apua ja neuvoja.
 • He muodostavat tukea tarjoavan veljeskunnan.
 • He oppivat kuuntelemaan muita myötätuntoisella tavalla.
 • He oppivat avautumaan haavoittuvaisuudelle.
 • He oppivat kehittämään paremman itsevarmuuden.
 • He oppivat tekemään elintärkeistä tarkoituksista selvempiä.
 • He kehittävät lujan sitoumuksen itsensä ja muiden kanssa. He tuntevat olevansa vastuullisia, kunnioitettavia ja kokonaisia heidän omien tunteidensa ja tarpeidensa kanssa.
 • He päivittävät maskuliinisuuteen liittyviä puolia.
Miehet pellolla.

Mistä miesten piirejä löytyy?

Tällaisista miesten piireistä on tulossa yhä suositumpia. Ne ovat suosituimpia muun muassa Isossa-Britanniassa, Australiassa, Espanjassa ja Pohjoismaissa. On mielenkiintoista, että Yhdysvalloissa tähän on aina liitetty mahtava perinne. Esimerkiksi voittoa tavoittelematon järjestö nimeltä ManKind Project on toiminut miesten tukemisen ja henkilökohtaisen kehityksen parissa jo yli 30 vuoden ajan. Itse asiassa sillä on nykyään tytäryhtiöitä melkein kaikkialla maailmassa.

Lopuksi meidän täytyy sanoa, että miesten ei pitäisi epäröidä olla yhteydessä tällaiseen ryhmään, mikäli he haluavat niin tehdä. Me todella rohkaisemme miehiä lähestymään mitä vain keskusta, joka on erikoistunut miesten piireihin. Toisinaan pienen päätöksen tekemisestä seuraa isoja ja tärkeitä muutoksia.

“Haavoittuvaisuus on innovaation, luovuuden ja muutoksen synnyinpaikka.”

-Brené Brown-


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.