Menneisyys ja tulevaisuus muodostavat nykyhetken

18.6.2016

Aika kuluu niin nopeasti, että kun olet lukenut tämän lauseen loppuun, siitä on tullut jo menneisyyttä, ja kaikki ne ajatukset, joita tämä artikkeli tulee sinussa herättämään sen luettuasi, ovat vielä tulevaisuudessa.

Mitä siis jää jäljelle? Tämä hetki…

Menneisyys on jo mennyttä, se mikä sinua odottaa, ei ole vielä saapunut, mutta nykyhetki on sinun.

Menneisyys on se, mikä on lähtenyt

Menneisyys on tärkeää, sillä se näyttää meille tekemämme virheet sekä hyvät päätökset. Menneisyyden ajatteleminen on äärimmäisen tärkeää nykyhetken ymmärtämisen kannalta.

Elämämme polulla tulee olla tarkoitus ja meidän täytyy tietää, mistä olemme tulossa ja mihin menossa.

Se, että analysoimme tekojamme menneisyydessä ja vertailemme niitä nykyhetkeemme, auttaa meitä rakentamaan tarinan, joka johdattelee elämäämme.Muistot valokuvissa

Ilman muistoja emme olisi kukaan. Jopa tunnemuistot, jotka perustuvat pelkkiin tunteisiin, ovat perustavanlaatuisen tärkeitä, jotta voimme ymmärtää keitä olemme.

Tämän negatiivinen puoli on se, että saatamme olla jatkuvasti yhteydessä myös negatiivisiin muistoihimme. On mahdollista, että putoamme tähän ansaan ja analysoimme negatiivisia muistojamme kerta kerran jälkeen, aivan kuin voisimme muuttaa sen mitä on tapahtunut ja mitä siitä on aiheutunut. Nämä ovat ajatuksia, joita seuraa kysymys, ”mitä olisi tapahtunut, jos…?

Luonnollisestikin meidän tulisi karkottaa se henkinen kipu ja kärsimys, joita kyseinen kysymys voi aiheuttaa, tai muuten saatamme olla täysin lamaantuneita sekä nykyhetkessä että tulevaisuudessa. Menneisyys perustuu kieleemme; se on elämämme tarina, jota kerromme itsellemme.

Mikäli meillä on ongelmia tämän kielemme kanssa, voimme esimerkiksi psykologin avulla etsiä välineitä, joiden avulla voimme analysoida sitä, millä tavalla puhumme itsestämme ja itsellemme.

Mitä enemmän ajattelet ja kannat huolta menneisyydestä, sitä vähemmän elät tässä hetkessä.

Tulevaisuus on monen hetken summa

Tulevaisuus on sitä, miten näemme maailman. Tulevaisuuden ajatteleminen on erittäin tärkeää päätösten teon ja seuraavien askeleiden ottamisen kannalta.

Tulevaisuudellamme täytyy olla myös tarkoitus ja meidän täytyy tietää, mihin tähtäämme. Meidän tulee kuitenkin pystyä toimimaan myös nykyhetkessä.

Strategioidemme suunnittelu ja tulevaisuuden tavoitteiden asettaminen motivoi meitä tekoihin, joilla ei ole välittömiä seurauksia.

Polku, jolla kuljemme, koostuu pienistä askeleista kohti kohtaloamme. Tämän ansiosta olemme sitkeitä ja päättäväisiä saavuttaaksemme jotakin, josta tulee olemaan meille hyötyä tulevaisuudessa.

Tulevaisuus on kuitenkin niin sanotusti kaksiteräinen miekka. Tulevaisuus pitää sisällään monia asioita, joita emme kykene kontrolloimaan. Itse asiassa, mikäli yritämme kontrolloida näitä asioita liikaa, meistä saattaa tulla hermostuneita ihmisiä, jotka yrittävät löytää vastaukset kaikkeen etukäteen.

Jos kadotamme itsemme tulevaisuuteen, seilaamme kartoittamattomille vesille.

Tulevaisuus vaatii satoja raakavedoksia.

Nykyhetkessä eläminen tarkoittaa olemista tässä ja nyt

Aika, jossa elämme, on suoraan silmiemme edessä. Me voimme koskettaa sitä ja me voimme muuttaa sen teoillamme ja päätöksillämme.

Nainen hyppii niityllä

Nykyhetkessä eläminen tarkoittaa olemista tässä ja nyt. Se tarkoittaa sitä, että olemme omistautuneita sille, mitä voimme tehdä elääksemme tässä kyseisessä hetkessä.

Kaikki mitä teemme nyt, esimerkiksi nyt luettuamme tämän artikkelin, on nykyhetkeä. Nykyhetken vaikutus on niin voimakas, että voimme muuttaa tulevaisuutemme päätöksillä, joita teemme nyt, ja voimme joko unohtaa tai antaa tarkoituksen menneisyydellemme.

Nykyhetki tarjoaa meille kaikki mahdolliset mahdollisuutemme sekä ne, mitkä me valitsemme.

Jos kiellämme nykyhetken, tarkoittaa se sitä, että olemme lamaantuneita tulevaisuuden ja sen mukanaan tuomien seurausten pelon takia. Se voi myös tarkoittaa sitä, että olemme kykenemättömiä menneisyyden tapahtumien vuoksi.

On päivänselvää, että meidän tulee arvostaa kaikkea ympärillämme olevaa, mutta meidän ei tulisi antaa menneisyyden tai tulevaisuuden vaikuttaa liikaa nykyhetkeemme.

Kuinka monesta asiasta jäät paitsi menneisyyden muistojen tai tulevaisuudenpelon takia?