Logo image
Logo image

Maudsleyn menetelmä: perhepohjainen hoito nuoren anoreksiassa

3 minuuttia
Maudsleyn menetelmä on perhepohjainen, empiirisesti tuettu ja manualisoitu terapia murrosikäisen nuoren anoreksian hoitoon. Toisin kuin muissa anoreksian hoitoon suunnatuissa lähestymistavoissa, tässä terapiamuodossa poistetaan perheen ja potilaan syyllisyydentunne sairaudesta.
Maudsleyn menetelmä: perhepohjainen hoito nuoren anoreksiassa
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Maudsleyn menetelmä on perhepohjainen terapia alle 18-vuotiaille anoreksiaa sairastaville nuorille, jonka on luonut Christopher Dare yhdessä kollegoidensa kanssa lontoolaisessa Maudsleyn sairaalassa.

Anorexia nervosa (ICD-10-diagnoosikoodi F50) eli tunnetummin anoreksia tunnistettiin ensimmäisen kerran yli 125 vuotta sitten. Pitkästä diagnostiikastaan huolimatta tämä häiriö hämmentää edelleen sekä potilaita että heidän perheitään ja jättää usein myös lääkärit ymmälleen. Anoreksian hoitoon kehitetyt hoitomenetelmät ovat onneksi tänä päivänä yleensä tehokkaita potilaan terveen painon palauttamiseksi.

Nämä hoitomenetelmät voivat kuitenkin olla haitallisia sekä nuoren potilaan perheen, sosiaalisen elämän että opintojen kannalta. Lisäksi terveen painon palauttaminen yksistään ei riitä sairaudesta palautumiseen, joten häiriön uusiutuminen on hyvin yleistä.

Maudsleyn menetelmä on osoittautunut onnistuneeksi avohoidon malliksi anoreksiaan sairastuneille nuorille. Se on lisäksi varteenotettava vaihtoehto niille kalliille sairaalaohjelmille, joita myös analysoitiin Maudsleyn sairaalassa.

Tämä malli pyrkii palauttamaan sekä potilaan terveen painon että ohjaamaan nuoren kehityspolkua.

Some figure

Maudsley menetelmä nuoren anoreksian hoitoon

Anoreksiaa sairastavien nuorten tapauksessa tehokkaiden avohoitojen tutkimiseksi on tehty vain muutamia kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia. Vaikka tutkimus ei ole ollut laajaa, viime aikoina julkaistut raportit Maudsleyn menetelmän tehokkuudesta murrosikäisten anoreksian hoidossa ovat olleet erittäin rohkaisevia.

Englannissa sijaitsevan NICE-instituutin tekemien tutkimusten tarkemmassa ja laaja-alaisemmassa analyysissa on voitu päätellä, että kaikkien terveyspalveluiden tulisi käyttää anoreksiaan keskittyvää perhepohjaista terapiaa ensisijaisena hoitomuotona. Tästä syystä Maudsleyn menetelmä vaikuttaisi erinomaiselta vaihtoehdolta. Lisäksi hoito on manualisoitu ja siitä kerrotaan myös joissakin vanhemmille suunnatuissa kirjoissa.

Maudsleyn menetelmä pyrkii myös korjaamaan virheelliset syyllisyydentunteet potilaan sairaudesta; eli toisin sanoen vanhemmat tai nuori itse eivät ole vastuussa syömishäiriön kehittymisestä. Juuri tästä samaisesta syystä tämän häiriön etiologiaan sovelletaan teoreettisesti agnostista lähestymistapaa.

Maudsleyn menetelmän eri vaiheet

Maudsleyn menetelmä etenee kolmen selkeästi määritellyn vaiheen läpi, jotka yleensä tapahtuvat 15-20 hoitojakson aikana noin 12 kuukauden ajanjaksolla.

Vaihe I: painon palauttaminen

Ensimmäisessä vaiheessa, joka tunnetaan myös painon palautumisvaiheena, terapeutti keskittyy anoreksian aiheuttaman vakavan aliravitsemuksen vaaroihin. Tässä vaiheessa hoidetaan siis anoreksian aiheuttamia oireita, kuten hypotermiaa, muutoksia kasvuhormoneissa, sydämen toimintahäiriöitä tai nuoren potilaan kognitiivisia ja emotionaalisia muutoksia.

Lisäksi tässä vaiheessa arvioidaan sairastuneen nuoreen perheen tyypillisiä vuorovaikutustapoja sekä ruokailutottumuksia. Terapeutti tekee kaiken voitavan auttaakseen vanhempia heidän yhteisissä yrityksissään palauttaa nuoren paino terveelle tasolle. Suurin osa ensimmäisestä hoidon vaiheesta tapahtuukin kouluttamalla vanhempia kohti menestyksekästä ja tervettä painonnousua.

Myös sisarusten tai ystävien sopeutuminen tilanteeseen on erittäin tärkeää. Se auttaa nuorta muodostamaan vahvempia ja omaan ikäluokkaan sopivampia suhteita sen sijaan että he olisivat “mukana” vanhempien muodostamissa suhteissa.

Vaihe II: Syömisen hallinnan palauttaminen nuorelle

Tässä toisessa hoitovaiheessa keskitytään kannustamaan vanhempia, jotta he osaavat auttaa lastaan hallitsemaan paremmin syömistään. Vaikka oireet ovat edelleen keskeisiä terapeutin ja perheen välisissä keskusteluissa, painonnousua kannustetaan minimaalisella stressillä.

Lisäksi muita ongelmia tai yleisiä perhesuhteessa esiintyviä vaikeuksia aletaan käsitellä tässä vaiheessa. Päivittäiset huolenaiheet, joita perheen on pitänyt lykätä, voidaan nyt ottaa tarkasteltaviksi. Ennen kaikkea tässä toisessa vaiheessa analysoidaan ongelmien vaikutusta tehtävään, jossa potilaan jatkuva painonnousu pyritään varmistamaan.

Vaihe III: Nuoren terveen identiteetin muodostaminen

Kolmas vaihe alkaa, kun nuori voi pitää painonsa yli 95 prosentissa ihanteellisesta painosta ja nälkiintyminen on laskemaan päin.

Tässä hoitovaiheessa aletaan siirtyä analysoimaan anoreksian vaikutuksia yksilöön. Se pyrkii luomaan nuorelle terveen identiteetin. Tämä edellyttää murrosiän keskeisten ongelmien tarkastelua sekä sisältää nuoren suuremman henkilökohtaisen autonomian tukemista.

Tässä kolmannessa vaiheessa pyritään lisäksi kehittämään asianmukaisia ​​vanhemmuuden rajoja sekä vanhempien tarvetta järjestellä yhteistä elämäänsä uudelleen lasten mahdollisen poismuuton jälkeen.

Some figure

Maudsleyn menetelmän lupaus

Yhteenvetona voidaan todeta, että Maudsleyn lähestymistapa on erittäin lupaava hoitomenetelmä useimmille nuorille, jotka ovat sairastaneet anoreksiaa suhteellisen lyhyen ajan (eli alle 3 vuotta).

Tämä perhepohjainen hoitomenetelmä voi ehkäistä sairaalahoidon tarvetta ja auttaa nuorta toipumisessa aina silloin, kun tämän vanhempia pidetään resurssina ja heille annetaan aktiivinen rooli nuoren hoidossa.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.