Matka itsetutkiskeluun

7.6.2017
Me elämme nopeatempoisessa maailmassa, joka antaa meille tunteen nopeudesta ja levottomuudesta. Tämä erityisesti pakottaa meidät keskittämään meidän huomiomme ulkopuolelle ilman, että me voimme laittaa sivuun pienen hetken katsoaksemme sisäämme. Mitä itsetutkiskelu paljastaa?

“Sinun visiostasi tulee tarkka vain silloin, kun voit katsoa oman sydämesi sisään. Joka katsoo ulkopuolelle, uneksii; joka katsoo sisimpään, herää.”
– C.G. Jung –

Itsetutkiskelun kieli

Termi ”itsetutkiskelu” on ollut monien kysymysten ja väittelyiden aihe filosofian ja psykologian kentällä.

Jopa Antiikin Kreikassa Platon kysyi itseltään:

”Miksi me emme rauhallisesti ja kärsivällisesti tarkkailisi meidän omia ajatuksiamme ja perusteellisesti tutki ja katso mitä nämä vaikutelmat meissä oikeasti ovat?”

Itsetutkiskelu oli joskus yhdistetty havaintokykyyn ja muistiin. Mutta mitä termi oikeasti tarkoittaa? Itsetutkiskelu on henkinen prosessi, jossa henkilö katsoo sisäänpäin ja on kykeneväinen tutkimaan omia kokemuksiaan.

Toisin sanoen henkilö suorittaa itsetutkiskelua hänen omista tietoisista prosesseistaan (yksityisistä kohteistaan, henkisistä faktoistaan tai havaittavista asioista), joista voi oppia suuremmassa mittakaavassa.

Näin ollen tämä tarkoittaisi, että itsetutkiskelu on itse asiassa mielen reflektiivinen kyky viitata omiin tiloihinsa tai tulla niistä tietoisiksi.

Itsetutkiskelun ominaispiirteet

Itsetutkiskelu on omakohtaista, sillä jokainen joka havainnoi itseään, perustaa sen omiin käsityksiinsä ja todellisuuden havaintoihinsa.

Tässä mielessä olisi todellakin mahdotonta lähestyä aihetta objektiivisesti niin, että näkee sen aiheena jolla olisi tekemistä itsen kanssa.

Siinä on lisäksi tietty paljastamisen ominaisuus, sillä me otamme itsemme analyysin kohteeksi, sen lisäksi että täytämme tarkkailijan tai tutkijan roolin.

Itsetutkiskeluprosessi on monimutkainen ja vaatii harjoittelua, jos haluat saavuttaa hyvän lopputuloksen. Sinulla tulee olla myös hyvä asenne – hyväksyvä ja rehellinen – ja sinun ei tule tempautua itsepetoksen verkkoihin.

Itsetutkiskelun harjoittaminen

Itsetutkiskelun harjoittaminen alkaa huomion kiinnittämisestä itseensä ja itsensä kuuntelusta.

Missä tahansa tilanteessa mikä sinulle on esitelty tai johon sinä uppoudut, kiirehtimisen sijaan on suositeltavaa pysähtyä hetkeksi ja tutkia omaa sisäistä tilaasi, tarkkailla sitä ja olla yhteydessä omiin tunteisiisi.

Kun me otamme aikaa tarkkaillaksemme ja hyväksyäksemme oman sisäisen tilamme, me voimme kiinnittää paljon paremmin huomiota tilanteeseen, kuin silloin jos me annamme itsemme tempautua ensimmäisen impulssin mukaan.

Tämä monimutkainen prosessi saa meidät miettimään syvällisesti sitä keitä me olemme, miltä meistä tuntuu ja mitä me olemme oppineet, sen lisäksi että se antaa meille mahdollisuuden mennä eteenpäin omassa henkisessä kehityksessämme.

Itsetutkiskelu auttaa sinua näkemään mikä on hyväksi sinulle ja antaa tarvittavat työkalut muuttaaksesi käsillä olevan tilanteen ja jatkaaksesi tyytyväisenä matkaasi.

On erittäin tärkeää pysähtyä joka päivä ja vetää henkeä, välittämättä siitä missä olet tai mitä olet tekemässä. Keskitä huomiosi itseesi, omaan oloosi ja omaan olemukseesi, liittyen hiljaisuuteen ja opettele kuuntelemaan itseäsi.

Tietenkin itsetutkiskelulla on sekä positiiviset että negatiiviset puolensa, jotka tarjoavat keinoja parantaa itseäsi ja kehittyä läpi elämän.

Se on käytännöllinen menetelmä lähestyä omaa sielullista todellisuuttasi, joka tarjoaa perustan sinun henkilökohtaiselle vakaudellesi ja mahdollistaa oman olemuksesi syvemmän tutkimisen ja kyvyn tehdä muutoksia.

Itsetutkiskelu ei ainoastaan auta meitä tuntemaan itseämme paremmin, vaan että myös kunnioitamme, rakastamme ja hyväksymme itsemme juuri sellaisina kuin me olemme.

Eckhart Tollella oli erittäin voimakkaita sanoja lisättäväksi aiheesta:

“Kun menetät kosketuksen sisäiseen hiljaisuuteen, menetät kosketuksen itseesi. Kun menetät kosketuksen itseesi, sinä kadotat itsesi maailmaan. Sinun sisin kokemuksesi itsestäsi, siitä kuka olet, on erottamaton hiljaisuudesta. Se on se Minä olen, joka on syvempi kuin nimi ja muoto.”

Kuvan luovuttanut käyttöön Emerald Wake