Maslach Burnout Inventory (MBI) työuupumuksen mittaamiseen

Maslach Burnout Inventory on työkalu, joka mittaa työuupumusta. Se on yksinkertainen ja helppo soveltaa. Voit jopa tehdä sen itse.
Maslach Burnout Inventory (MBI) työuupumuksen mittaamiseen
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González.

Kirjoittanut Edith Sánchez

Viimeisin päivitys: 29 huhtikuuta, 2023

Maslach Burnout Inventory tunnetaan myös burnout-kyselylomakkeena. Se on väline, jolla mitataan burnout-oireyhtymää eli työuupumusta. Kyseessä on tila, jossa yksilö kokee kroonista stressiä. Pohjimmiltaan se ilmenee jatkuvana negatiivisena suhtautumisena ympäristöön.

Kun yksilö kokee työuupumusta, hän tuntee itsensä jatkuvasti väsyneeksi. Samalla hänellä on vaikeuksia saada riittävästi unta tai lepoa. Lisäksi hänestä tulee ärtyisä, hän suhtautuu työhönsä välinpitämättömästi tai torjuvasti ja hänen tuottavuutensa laskee.

Pitkällä aikavälillä työuupumuksella voi olla todella vakavia seurauksia. Se lisää esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen ja infektioiden riskiä. Se voi myös johtaa krooniseen väsymystilaan, joka joissakin tapauksissa on peruuttamaton. Burnout-kyselylomakkeella voidaan selvittää, kärsiikö joku burnout-oireyhtymästä.

Joskus tärkein asia, jonka voit tehdä, on rentoutua.”

-Mark Black-

Maslach Burnout Inventory mittaa työuupumusta.
Burnout-oireyhtymällä on sekä fyysisiä että henkisiä seurauksia.

Maslach Burnout Inventory

Työuupumuksen arviointiin on olemassa useita testejä. Maslach Burnout Inventory on yksi kattavimmista, minkä vuoksi asiantuntijat käyttävät sitä usein. Amerikkalainen psykologi Christina Maslach suunnitteli mittarin kollegoidensa Susan E. Jacksonin ja Michael P. Leiterin kanssa vuonna 1981.

Inventaariossa on 22 kohtaa, jotka ovat väittämien muodossa ja liittyvät yksilön työhönsä kohdistamiin asenteisiin ja tunteisiin. Sen tavoitteena on mitata sitä, kuinka voimakkaasti ja usein hän kokee tiettyjä työuupumukseen liittyviä oireita.

Työkalulla arvioidaan kolmea työuupumusoireyhtymän näkökohtaa:

Burnout-kartoituksen täyttäminen

MBI:ssä yksilöä pyydetään arvioimaan jokainen sen 22 väittämästä asteikolla 0-6 ottaen huomioon, kuinka usein hän kokee kyseistä tilannetta. Kyselylomake on täytettävä 10-15 minuutissa, ja suurin mahdollinen pistemäärä on 132 pistettä.

Mitä korkeampi lopullinen pistemäärä on, sitä suurempi on työuupumuksen todennäköisyys, paitsi henkilökohtaisen toteutumisen alalla. On myös joitakin arvoja, jotka otetaan viitteelliseksi osoitukseksi siitä, että vaikka kyseessä ei ehkä olekaan työuupumusoireyhtymä sen varsinaisessa merkityksessä, on vahvoja viitteitä siitä, että se saattaa olla muotoutumassa.

Väsynyt nainen töissä.
Emotionaalinen uupumus tai työn aiheuttama uupumus voi vaikuttaa henkilökohtaiseen elämään, vähentää kontaktia muihin ja edesauttaa surun, pettymyksen ja hyödyttömyyden tunteita.

MBI:n eri versiot

Ciencia & trabajo -lehdessä julkaistun artikkelin mukaan MBI:stä on kolme versiota. Ensimmäinen on MBI-Human Services Survey (MBI-HSS). Tämä on suunniteltu sovellettavaksi henkilöstöpalvelujen ammattilaisille. Se on klassinen versio, joka koostuu 22 kohdasta, jotka on jaettu kolmeen ala-asteikkoon.

Toinen versio on MBI-Educators (MBI-ES). Sitä käytetään koulutuksen ammattilaisille. Tässä sana “potilas” on muutettu “opiskelijaksi”, koska konteksti on erilainen. Tässä versiossa on sama rakenne kuin MBI-HSS:ssä. Siinä on myös säilytetty samat kolme ala-asteikkoa.

MBI-General Survey (MBI-GS) on yleisempi versio. Vaikka siinä on sama rakenne kuin kahdessa edellisessä versiossa, se sisältää vain 16 kysymystä. Kolme ala-asteikkoa ovat henkilökohtainen tehokkuus, uupumus ja kyynisyys.

On myös syytä mainita, että on olemassa neljäs MBI, joka on suunniteltu aikuisopiskelijoille. Kyseessä on MBI-General Survey for Students (MBI-GS [S]). Italialaisille yliopisto-opiskelijoille tehty tutkimus osoitti, että se on pätevä ja luotettava testi opiskelijoiden uupumuksen mittaamiseen.

Burnout-kyselylomakkeen vahvuudet

Seuraavaksi käymme läpi joitakin MBI:n vahvuuksia, joita on korostettu Ciencia & trabajo -lehdessä.

  1. Se on kansainvälisesti hyväksytty. Tämän ansiosta eri väestöryhmien ja kulttuurien tuloksia voidaan vertailla, jotta voidaan suunnitella parempia ennaltaehkäisy- ja interventiostrategioita.
  2. Sillä on yhdessä vaikuttava validiteetti. Tämäntyyppinen validiteetti mittaa testin korrelaatiota jonkin toisen aiemmin tunnustetun testin mittauksen kanssa. Tältä osin on havaittu korrelaatioita muiden mittausten sekä MBI:n välillä.
  3. Sillä on eriävä validiteetti. Tämä validiteetti takaa, että testin rakennelmat eivät ole yhteydessä sellaisiin rakennelmiin, joiden kanssa niiden ei pitäisi olla yhteydessä. Ei-toivotut yhteydet voivat muuttaa odotettuja tuloksia, minkä vuoksi tämä eriävyys on tarpeen.

Viimeksi mainitusta validiteettityypistä puhuttaessa sairaanhoitajilla tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että Maslachin Burnout -kyselylomakkeella on korkea eriävä (tai syrjivä) validiteetti emotionaalisen uupumuksen, henkilökohtaisen täyttymyksen ja depersonalisoitumisen ala-asteikoiden välillä. Lisäksi se on pätevä väline sairaaloissa työskentelevien sairaanhoitajien burnout-tason mittaamiseen.

Asiantuntijat pitävät tätä välinettä erittäin luotettavana. Luotettavuudella tarkoitetaan psykometriikassa tulosten yhdenmukaisuutta eri mittauksissa. Testi on luotettava, jos se antaa useita kertoja samaan henkilöön sovellettuna samankaltaisia tai likimäärin samankaltaisia tuloksia eri mittauksissa. Eräässä tutkimuksessa raportoitiin, että MBI:n kolmella ala-asteikolla on korkea reliabiliteetti.

Avun pyytäminen, kun tulokset vahvistavat työuupumuksen

Burnout eli työuupumus on oireyhtymä, joka voi muuttaa yksilön elämän. Useat tutkimukset osoittavat työuupumuksen kielteiset seuraukset fyysisellä, psyykkisellä ja ammatillisella tasolla. Tämän vuoksi sen oikea-aikainen havaitseminen on välttämätöntä. Maslach Burnout Inventory on ihanteellinen tähän tarkoitukseen.

Lopuksi, jos henkilö saa korkeat pisteet burnout-kyselylomakkeessa, hänen tulisi käydä mielenterveysalan ammattilaisen luona. Tämä auttaa suunnittelemaan strategian, jolla estetään ongelman lisääntyminen entisestään. Lisäksi hän käsittelee sen mahdollisia syitä ja seurauksia.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.