Logo image
Logo image

Millaista työuupumusta on olemassa?

3 minuuttia
Työuupumusta on erilaista. Niillä on eri aiheuttajat ja ne ovat vakavuudeltaan eriasteisia. Tätä tarkastelemme tässä artikkelissa.
Millaista työuupumusta on olemassa?
Viimeisin päivitys: 14 heinäkuuta, 2020

Työuupumus voi syntyä eri tavoin. Joillakin sen muodoilla on haitallisia seurauksia vielä pitkään työn lopettamisen jälkeenkin, mistä syystä on erittäin tärkeää osata tunnistaa työuupumus. Jotkut niistä ovat peruuttamattomia. Usein ongelmana on se, että ihminen on niin uppoutunut työhönsä, ettei hän edes tiedosta ongelman olemassaoloa. Tässä artikkelissa katsomme, millaista työuupumusta on olemassa.

Uupumus on väliaikaista kyvyttömyyttä tehdä työtä, jota ihminen on tehnyt jo pidempään. Kaikenlaisella uupumuksella, mukaan lukien työperäisellä uupumuksella, on fyysisiä, psyykkisiä ja älyllisiä osatekijöitä.

Työuupumus vaihtelee voimakkuudeltaan ja oireiltaan, mistä syystä se voidaan luokitella eri tavoin. Luokittelu pohjautuu siihen, mille alueelle kehossa se vaikuttaa, sekä uupumuksen alkuperään. Työuupumusta voi siis lähestyä eri näkökulmista. Seuraavaksi keskustelemme kaikkein merkittävimmistä työuupumuksen muodoista.

Some figure

Millaista työuupumusta on olemassa: luokittelu aiheuttajan mukaan

Uupumuksella on monia mahdollisia syitä. Joskus työuupumusta aiheuttaa fyysinen työ, toisinaan taas sen voivat laukaista psyykkiset tehtävät tai korkea stressitaso.

 • Fyysinen työuupumus. Psykomotorisen järjestelmän liiallisen rasittumisen aiheuttamaa uupumusta kutsutaan fyysiseksi uupumukseksi. Se voi olla peräisin liian raskaiden tavaroiden nostamisesta, jatkuvasta huonosta työasennosta, jo ennalta olemassa olevista vammoista tai keholle haitallisista liikkeistä.
 • Psyykkinen työuupumus. Tällainen työuupumus jää usein huomaamatta. Sitä aiheuttaa liiallinen älyllisten tehtävien aiheuttama kuormitus tai jatkuva töiden yksitoikkoisuus. Se johtaa usein terveysongelmiin.
 • Manuaalinen uupumus. Tällainen uupumus johtuu liian mekaanisten tehtävien tekemisestä pitkään. Manuaaliseen uupumukseen kuuluu kognitiivista ja aistien alistimulaatiota.
 • Aistiuupumus. Aistiuupumuksesta on kyse silloin, kun yhtä aistia ylistimuloidaan. Näyttöpäätteen edessä jatkuvasti työtään tekevät ihmiset kärsivät usein aistiuupumuksesta.
 • Hermoston uupumus. Tällaista uupumusta aiheuttavat automaattisena toistuvat tehtävät.
 • Psykologinen uupumus. Psykologisesta uupumuksesta kärsivät usein ne ihmiset, joilla on paljon työvelvoitteita, koska heidän on tehtävä tärkeitä päätöksiä hyvin nopeasti. Lääkärit ja lennonjohtajat ovat hyviä esimerkkejä tästä.
 • Informaatiouupumus. Jos työnkuvaan kuuluu paljon tiedonkäsittelyä, saattaa syntyä tällainen uupumus. Omaksuttavan tiedon määrä on liikaa psyykkisille kyvyille käsitellä sitä.
 • Emotionaalinen uupumus. Sairaanhoitajan, opettajan tai terapeutin työ voi olla emotionaalisesti erittäin vaativaa. Tällainen uupumus voi johtaa nopeasti loppuunpalamiseen, jos ihminen ei pidä itsestään huolta riittävästi.

Työuupumuksen voimakkuus vaihtelee

Työuupumuksen voi myös luokitella sen voimakkuuden tai seurausten mukaan. Tämä luokittelu on paljon teknisempi, sillä se viittaa suoraan uupumuksen vaikutuksiin fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.

Tästä näkökulmasta katsottuna on olemassa kaksi pääasiallista työuupumuksen muotoa. Ensimmäinen näistä on fysiologinen uupumus. Tämä on normaalia väsymystä pitkäaikaisen ponnistelun jälkeen. Tällaisesta uupumuksesta pääsee eroon lepäämällä. Toisenlainen työuupumus on patologista uupumusta, joka ei mene pois levolla.

Some figure

Patologinen uupumus luokitellaan näin:

 • Akuutti uupumus. Tämä äärimmäisen uupumuksen tila on peräisin normaalia suuremmasta fyysisestä, älyllisestä tai emotionaalisesta ponnistelusta. Pelkkä lepo ei auta, kuten jo mainitsimme. Akuutin uupumuksen hoitaminen vaatii paljon enemmän aikaa.
 • Krooninen uupumus. Tämä uupumus kasvaa ajan myötä. Se vaatii syvää ja pitkäaikaista lepoa. Jos kroonista uupumusta ei hoida, se voi johtaa jopa kuolemaan.
 • Mielen uupumus. Tämä on kaikkein vakavin uupumuksen muoto. Se on kroonista väsymystä, johon liittyy merkittäviä fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Tämä uupumus on peruuttamaton ja se tekee henkilöstä kyvyttömän jatkamaan työtään.

On olemassa siis monenlaista työuupumusta, mistä syystä onkin niin tärkeää ymmärtää niiden merkkejä ja oireita. Väsymykseen ja uupumuksen tunteeseen on syynsä. Älä jätä oireita huomiotta! Sinun on ymmärrettävä, että itsesi liiallinen rasittaminen työllä ei tee sinusta parempaa työntekijää se ainoastaan vaarantaa terveytesi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


Atalaya, M. (2001). El estrés laboral y su influencia en el trabajo. Industrial data, 4(2), 25-36.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.