Logo image
Logo image

Masennuslääkkeet ja alkoholi: mitkä ovat riskit?

2 minuuttia
Masennuslääkkeiden ja alkoholin yhdistämisellä voi olla suuria vaikutuksia elimistöön. Lue alta, kuinka ne vaikuttavat toisiinsa.
Masennuslääkkeet ja alkoholi: mitkä ovat riskit?
Viimeisin päivitys: 11 lokakuuta, 2019

Varmaan kaikki meistä pohtivat joskus, kuinka alkoholi vaikuttaa tiettyihin lääkkeisiin. Masennuslääkkeet ja alkoholi eivät ole poikkeus. Näiden kahden kohdalla on tärkeää muistaa, että ne molemmat ovat psykoaktiivisia aineita, joilla voi olla suuria vaikutuksia elimistöön.

Ne sattuvat olemaan myös kaksi sellaista ainetta, jotka ihmiset yhdistävät keskenään aivan liian usein. Ei ole epätavanomaista kohdata kliinisesti masentuneita, alkoholia juovia ihmisiä tai masennusta sairastavia alkoholisteja. Tästä syystä on hyvä olla tietoinen siitä, mitä alkoholin ja masennuslääkkeiden yhdistämisestä voi seurata.

Mitä alkoholi on ja mitä se tekee?

Alkoholista puhuttaessa tarkoitetaan itse asiassa etanolia tai etyylialkoholia. Se on ainoa mitä todellisuudessa voimme juoda, kun nautimme alkoholia. Alkoholi on psykoaktiivinen aine, jota löytyy monista drinkeistä, viinistä, oluesta, likööristä ja viinoista.

Mitä alkoholi tekee elimistössä? Se lamaa keskushermostoa, tai tarkemmin ottaen salpaa aivojen välittäjäaineen GABAN (gamma-aminovoihappo) GABAA-reseptorit.

Some figure

Tässä joitakin liiallisen alkoholinjuonnin vaikutuksista:

 • Estojen häviäminen sekä hyvänolontunne.
 • Uneliaisuus.
 • Huimaus.
 • Hitaammat refleksit.
 • Hitaammat liikkeet.

Alkoholi vaikuttaa samoihin hermoreseptoreihin kuin monet psykotrooppiset lääkkeet, mistä syystä sillä voi olla samankaltaisia vaikutuksia. Yksi esimerkki lääkkeestä, jolla on samanlaisia vaikutuksia kuin alkoholilla, on masennuslääke bentsodiatsepiini.

Masennuslääkkeet ja alkoholi

Yleensä lääkärit ja farmaseutit eivät suosittele yhdistämään lääkkeitä ja alkoholia, ja tämä koskee aivan erityisesti masennuslääkkeitä ja alkoholia.

Kuten yllä kerroimme, jotkut masennuslääkkeet vaikuttavat samoihin hermoratoihin kuin alkoholi, mikä tarkoittaa siis sitä, että niiden yhdistäminen voi itse asiassa tehostaa kummankin aineen vaikutuksia, jolloin ne vaikuttavat voimakkaammin elimistössä.

Kaikkein merkittävin vaikutus on keskushermoston voimakas lamautuminen, mikä voi johtaa depressiivisten oireiden voimistumiseen, kuten myös estojen häviämiseen sekä väkivaltaiseen, hallitsemattomaan käyttäytymiseen. Masennuslääkkeet ja alkoholi yhdessä voivat myös tehostaa seuraavia vaikutuksia:

 • Tajunnan lasku.
 • Uneliaisuuden lisääntyminen.
 • Koordinaatiokyvyn ja kehon hallinnan lasku.
 • Hitaammat refleksit.
 • Muistikatkokset.

Alkoholin ja masennuslääkkeiden yhdistäminen tehostaa myös niiden psykotrooppista vaikutusta aivoissa. Tämä johtuu siitä, että jotkut masennuslääkkeet, kuten MAO-estäjät, estävät alkoholin aineenvaihduntaa maksassa. Toisin sanoen elimistö ei kykene käsittelemään alkoholia ja muita aineita, mikä johtaa voimakkaampaan vaikutukseen keskushermostossa.

Yksi merkittävä alkoholin ja masennuslääkkeiden yhdistäminen seuraus on se, että se voi pahentaa sivuvaikutuksia voimakkaasti. Yksi monista esimerkeistä ovat uneen liittyvät muutokset.

Some figure

Masennuslääkkeet alkoholismin hoidossa

Alkoholismi on monimutkainen sairaus, jonka kohdalla tulee ottaa paljon tekijöitä huomioon. Kuten yllä mainitsimme, se on voimakkaasti kytköksissä masennukseen. Itse asiassa monet lääkärit määräävät ahdistus- tai masennuslääkkeitä alkoholismin oireiden hoitoon.

On tehty myös tutkimuksia siitä, kuinka masennuslääkkeet voivat mahdollisesti auttaa ihmisiä tupakanpolton lopettamisessa. Joitakin tähän tarkoitukseen käytettyjä lääkkeitä ovat tratsodoni, venlafaksiini ja fluoksetiini.

Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät eli SSRI-lääkkeet ovat osoittautuneet tehokkaiksi alkoholin vieroitusoireiden hoidossa. Ne näyttäisivät myös auttavan mielitekojen ehkäisemisessä.

Masennuslääkkeistä voi olla apua myös silloin, jos jollakulla on voimakasta masennusta alkoholismin hoidon aikana. Itse asiassa monilla potilailla masennus ja alkoholiriippuvuus on kietoutuneet toisiinsa. Näiden potilaiden hoitaminen on erittäin haasteellista.

Kuten näet, masennuslääkkeet ja alkoholi yhdessä voi vaikuttaa elimistöön vakavilla tavoilla. On tärkeää olla niistä tietoinen välttääkseen mahdolliset yhtäaikaisen käytön ongelmat. Jos olet minkäänlaisella lääkityksellä, noudata aina lääkärin ohjeistuksia ja kysy neuvoa tarvittaessa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Romero, C., & González, J. B. (2005). Antidepresivos: revisión. Farmacia profesional19(10), 76-80.
 • Bolet Astoviza, Miriam, & Socarrás Suárez, María Matilde. (2003). El alcoholismo, consecuencias y prevención. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas22(1).
 • Marusić, Srdan, Thaller, Vlatko, & Javornik, Nenad. (2004). Psicofarmacoterapia en el tratamiento de los trastornos relacionados con el alcohol. The European journal of psychiatry (edición en español)18(4), 249-258.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.