Lukeminen parantaa tunneälykkyyttä

Lukeminen parantaa tunneälykkyyttä. Kuinka? Jatka lukemista!
Lukeminen parantaa tunneälykkyyttä
Isabel Monzonís Hinarejos

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Isabel Monzonís Hinarejos.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Amerikan psykiatrisen yhdistyksen vuonna 2017 julkaisema tutkimus osoitti, että Harry Pottereiden lukeminen parantaa lukijan tunneälykkyyttä, erityisesti siksi, että se avartaa mieltä vähentäessään mahdollisia vähemmistöihin kohdistuvia ennakkoluuloja. Lue alta lisää siitä, kuinka lukeminen parantaa tunneälykkyyttä.

Toisessa tutkimuksessa, joka julkaistiin Science-lehdessä vuonna 2013, tultiin siihen johtopäätökseen, että tieteisfiktion lukeminen edistää mielen teorian kehitystä.

Lukeminen yleisesti ottaen näyttää edistävän tunteiden kehittymistä, mikä puolestaan on hyvä ennusmerkki henkilökohtaisesta, sosiaalisesta ja työelämän menestyksestä.

Onko sukupuolten välillä eroja?

Lukeminen parantaa tunneälykkyyttä

Tutkimukset osoittavat, että sukupuolten välillä ei ole merkittäviä eroja globaalissa tunneälykkyydessä.

Sen sijaan eroja löytyy kyllä analysoidessa niitä osatekijöistä, joista tunneälykkyys koostuu. Pääasialliset erot ovat:

Naisilla:

 • Parempi tietoisuus omista tunteista.
 • Parempi kyky havaita, ymmärtää ja ilmaista tunteita.
 • Parempi empatiakyky.
 • Suurempi kyvykkyys omissa ihmissuhteissaan.
 • Enemmän mahdollisuuksia sosiaaliselle vuorovaikutukselle.

Miehillä:

 • Parempi stressinsietokyky.
 • Parempi impulssien hallinta.
 • Enemmän henkilökohtaista turvaa.
 • Enemmän itsenäisyyttä.
 • Suurempi kyky olla optimistinen.

Tunneälykkyyden kehitys

Tunneälykkyyden kehitykseen liittyy kaksi pääasiallista näkökulmaa.

 • Ensimmäisen mukaan tunneälykkyys kasvaa iän ja kokemuksen myötä.
 • Toisen mukaan se kehittyy lapsuuden aikana ja asettuu aikuisuuden kynnyksellä.

Oli miten oli, ihmisten valmentaminen jo varhaisessa iässä voi olla hyvin kannattavaa tunneälyn kehittymisen kannalta. Kouluikäisillä lapsilla tehdyt tutkimukset osoittavat, että erityisten ohjelmien tai transversaalisen hoidon läpikäymisellä on seuraavat hyödyt:

 • Parantaa merkittävästi sosiaalisia taitoja.
 • Parantaa merkittävästi emotionaalisia taitoja.
 • Estää käytös- ja psyykkisten ongelmien ilmenemistä.
 • Johtaa hyvään koulumenestykseen.

Millaiset kirjat parantavat tunneälykkyyttä?

On olemassa monenlaisia kirjoja ja muuta lukumateriaalia tunneälyn kehittämiseen. Kuvitellaan nyt, että olet kirjakaupassa tai kirjastossa.

Kävele romaanihyllylle ja valitse kirjoista juonen perusteella se, joka koukuttaa välittömästi. Kirjaa lukiessa muodostat yhteyden yhteen tai useampaan kirjan hahmoon. Kun saat heihin tällaisen yhteyden, empatiakykysi kehittyy.

Asetu sitten tuon henkilön asemaan. Yritä ymmärtää hänen tunnetilaansa, mikä motivoi häntä, ja ymmärrä miksi hän toimii tietyllä tavalla. Lyhyesti, käytä tätä hahmoa viitehenkilönä oppiaksesi. Tämä on epäsuora mutta hyvin viihdyttävä tapa kehittää tunneälykkyyttä.

Toinen vaihtoehto on mennä psykologian kirjojen tai itseapuoppaiden osastolle. Vaikka se ei ole yhtä kattava kuin romaaniosasto, löytyy sieltä takuulla paljon kirjoja jotka käsittelevät omien taitojen, kykyjen, asenteiden ja tietysti tunneälykkyyden kehittämistä.

Tällaiset kirjat tarjoavat lukijalle suoraa tietoa tai toimintatapoja, ja niissä hyödynnetään usein henkilöhahmoja esimerkkeinä, mutta ne eivät välttämättä ole kirjan päähenkilöitä. Käy lukemassa seuraava artikkeli, jos sinua kiinnostaa saada enemmän tietoa tunneälykkyyttä kehittävistä kirjoista: 7 olennaisinta kirjaa tunneälystä.

Jos sen sijaan haluat hyödyntää kummankin tyyppisiä kirjoja, on olemassa kolmaskin vaihtoehto: lyhyitä tarinoita sisältävät itseapukirjat. Ne on tarkoitettu opettamaan lukijalle kirjan alussa esiteltyjä taitoja ja asenteita henkilöhahmojen tekojen ja kokemusten kautta.

Lasten tunneälykkyyden kehittäminen

Tunneälykkyyttä voi kehittää lukemalla romaaneja

Lasten tunneälyn kehittämisessä voi hyödyntää kahta perusstrategiaa:

 • Ensimmäisessä se tehdään erilaisten menetelmien, tekniikoiden tai suorien tekojen kautta, jotka toimivat malleina ja joita tekevät vanhemmat.
 • Toinen – epäsuorempi mutta yhtä tehokas – menetelmä on lukeminen, olivatpa ne sitten tarinoita, eläinsatuja, sarjakuvia, romaaneja jne. Kaikki ne ovat erinomaisia työkaluja edistämään lasten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja. Kirjojen lukeminen auttaa itse asiassa kehittämään mielen teoriaa. Tämä on erittäin tärkeä taito, sillä sen avulla ihminen oppii pohtimaan ja ymmärtämään omaa ja muiden mielialaa.
Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Lukemisen hyödyt: löydä uusia maailmoja
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Lukemisen hyödyt: löydä uusia maailmoja

Lukeminen on lahja. Se on tilaisuus kasvaa, myötäelää ja löytää uusia näkökulmia. Tässä artikkelissa kerromme, mitkä olevat lukemisen hyödyt.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.