Logo image
Logo image

Lapset, joiden äidillä on epävakaa persoonallisuushäiriö

4 minuuttia
Raja -persoonallisuushäiriön äitien lapset kokevat hylkäämisen, emotionaalisen validoinnin puutteen ja affektiivisen ambivalenssin. Tällä on yleensä pitkäaikainen vahingollinen vaikutus heidän elämäänsä.
Lapset, joiden äidillä on epävakaa persoonallisuushäiriö
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Niillä lapsilla, joiden äidillä on epävakaa persoonallisuushäiriö, on keskimääräistä suurempi riski kärsiä joistakin terveysongelmista. Näitä ovat muun muassa hyperaktiivisuus, huonot akateemiset tulokset, tunteiden hallintaongelmat ja matala itsetunto. Äidin epävakaan persoonallisuushäiriön aiheuttama psykososiaalinen vaikutus, joka perustuu usein huutamiseen, huonoon vihanhallintaan ja jopa fyysiseen tai psyykkiseen hyväksikäyttöön, on lapselle usein tuhoisaa.

On monia asiantuntijoita ja organisaatioita, jotka tukevat tätä kliinistä ryhmää. On todellakin välttämätöntä, että näille äideille kehitetään erityisiä terapeuttisia toimenpiteitä. Tilaan liittyvät persoonallisuuspiirteet, kuten impulsiivisuus, emotionaalinen reaktiivisuus, itsetuhoisuus ja aggressiivinen käyttäytyminen vaativat erityistä huomiota.

On olemassa runsaasti todisteita siitä, että epävakaa persoonallisuushäiriö voi siirtyä sukupolvelta toiselle. Siksi on tärkeää kehittää asianmukaiset interventio-ohjelmat ongelmien käsittelemiseksi. Ennen kaikkea on tärkeää optimoida lasten kehitys tällaisessa perhetilanteessa.

On tavallista, että monilla lapsilla, joilla on tämä persoonallisuushäiriö, kehittyy muita häiriöitä, kuten traumanjälkeinen stressi, tarkkaavaisuushäiriöt, yliaktiivisuus, mielialaongelmat jne.

Some figure

Lapset, joiden äidillä on epävakaa persoonallisuushäiriö

Tiedämme tällä hetkellä, että äidin rooliin liittyvät vaatimukset voivat pahentaa epävakaata persoonallisuushäiriötä. Nämä naiset kokevat suurempia psyykkisiä haasteita kuin muut naiset, ja heidän pelkonsa ovat yleensä suurentuneet. Lisäksi heillä on vastuu, jota he eivät osaa käsitellä. Usein heillä ei ole positiivisia vanhemmuusmalleja.

Sussexin yliopisto Iso-Britanniassa teki tutkimuksen, jossa väitettiin että useimmat vanhemmat, joilla on tämä kliininen sairaus, eivät tiedä miten vastata lastensa tarpeisiin. He eivät myöskään yleensä saa tukea mistään. Kaikki tämä synnyttää sarjan tapahtumia ja tunnetiloja, joka on monimutkainen ja haitallinen lapsen psykososiaaliselle kehitykselle. Katsotaanpa tarkemmin.

Vanhemmuus ja epäjärjestynyt kiintymyssuhde

Vanhemmuus on erittäin vaativa kokemus jokaiselle äidille. Naisille, joilla on diagnosoitu epävakaa persoonallisuushäiriö, kokemus voi olla vieläkin stressaavampi.

 • He osoittavat usein emotionaalisen vastauksen puutetta vauvansa tarpeisiin. Fyysistä sekä psyykkistä vuorovaikutusta on vähemmän, kuten halauksia ja positiivisia emotionaalisia eleitä, hymyjä jne.
 • Heillä on selvästi vaikeuksia ennakoida tai ymmärtää lapsensa tarpeita. Heidän mielestään kaikki vaatimukset ovat uuvuttavia ja ylivoimaisia.

Lapset, joiden äidillä on epävakaa persoonallisuushäiriö, osoittavat yleensä epäjärjestynyttä kiintymyssuhdetta. Toisin sanoen he kärsivät turvan puutteesta, sillä vanhempi tai vanhemmat ovat aina arvaamattomia. Nämä voivat esimerkiksi olla tiettynä hetkenä erittäin helliä ja ihania, mutta hetken päästä he voivat huutaa tai olla emotionaalisesti kylmiä lapsiaan kohtaan.

Monesti tällaisissa tilanteissa normaali psyko-affektiivinen kiintymys äidin ja lapsen välillä ei kehity. Lapsi voi kokea pelkoa ja epäluottamusta kyseistä vanhempaa kohtaan.

Häpeällinen ja ristiriitainen “minä” (kehitysongelmat persoonallisuudessa)

Suuri osa identiteettistämme perustuu vanhempiemme vuorovaikutukseen. Lapset, joiden äidillä on epävakaa persoonallisuushäiriö, kokevat yleensä hylkäämisen tunnetta, emotionaalisen validoinnin puutetta, affektiivista ambivalenssia (rakastavat lasta yhtenä hetkenä ja huutavat hänelle seuraavana) ja turvattomuutta.

Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi tai nuori ei löydä vakaata viitettä vahvan ja turvallisen identiteetin kehittämiseksi. Hän tuntee, että hänen tarpeensa ovat merkityksettömiä. Lisäksi hän ajattelee, että hänen tunteensa ja ajatuksensa ovat sopimattomia. Hän myös häpeää itseään, koska kaikki, mitä hän on tähän mennessä sanonut ja tehnyt, on aina mitätöity. Nämä lapset (ja myöhemmin aikuiset) kaipaavat tunnustusta ja pelkäävät yksinäisyyttä. Tämän seurauksena he kehittävät väärän, murtuneen identiteetin.

Lapsilla, joiden äidillä on epävakaa persoonallisuushäiriö, on suurempi riski sairastua psyykkisiin ongelmiin

Pittsburghin yliopiston lääketieteen yliopisto teki tutkimuksen vuonna 2012. Siinä todettiin, että lapsilla, joiden äidillä on epävakaa persoonallisuushäiriö, on kasvanut riski kehittää psykososiaalisia ongelmia.

On olemassa todisteita tietystä geneettisestä alttiudesta kehittää epävakaa persoonallisuushäiriö. Genetiikan lisäksi on kylläkin muita tekijöitä, joilla on vielä enemmän merkitystä tällaisten psykologisten ongelmien kehittymisessä. Näihin kuuluvat kasvatus, koulutus, kiintymystyyppi ja omien vanhempien viitemalli. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat ihmisen mielenterveyteen.

Tällaisilla lapsilla, nuorilla ja nuorilla aikuisilla on suuri todennäköisyys kärsiä:

 • Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä
 • Tunteidenhallintaongelmista
 • Aggressiivisesta käyttäytymisestä koulussa
 • Alhaisesta itsetunnosta
 • Psykososiaalisista sopeutumisongelmista
 • Mielialahäiriöistä, kuten masennus ja ahdistus
 • Syömishäiriöistä
Some figure

Psykologinen trauma niillä lapsilla, joiden äidillä on epävakaa persoonallisuushäiriö

Raju mielialan vaihtelu. Itsetuhoinen käyttäytyminen. Huono vihanhallinta. Pakko-oireiset ja jopa vainoharhaiset ajatukset. Koti, jossa aikuisella on epävakaa persoonallisuuhäiriö, on kaoottinen ja lähes aina epäjärjestyksessä.

Lapset tällaisissa kodeissa kasvavat haitallisessa ja tuskallisessa psyko-affektiivisessa ympäristössä, joka hajottaa heidät kaikin puolin. Nämä psykologiset murtumat kestävät vuosia tai jopa loppuelämän, jos apua ei milloinkaan haeta, trauman muodossa.  He ovat yleensä masentuneita, vihaisia ja ennen kaikkea rikki.

Näiden ihmisten saaman hoidon on aina oltava yksilöityä. Se on todellakin mukautettava heidän moniin tarpeisiinsa. Esimerkiksi traumaperäinen stressi, itsetunnon puute, emotionaalinen hallinta, sosiaalisten taitojen puute ja monet edellä mainituista sairauksista ja tiloista täytyy ottaa käsittelyyn.

Näiden kokemusten voittaminen on mahdollista, jos käytettävissä on riittävät resurssit ja erikoistuneet ammattilaiset. Seuraukset eivät kuitenkaan koskaan unohdu, koska äitihahmon varjo pysyy ikuisesti näiden ihmisten mielessä. He voivat kuitenkin oppia elämään uudelleen ja onnellisena, jos he saavat tarpeenmukaista apua.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Dunn A, Cartwright-Hatton S, Startup H, Papamichail A. The Parenting Experience of Those With Borderline Personality Disorder Traits: Practitioner and Parent Perspectives. Front Psychol. 2020 Aug 7;11:1913. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01913. PMID: 32849122; PMCID: PMC7426472.
 • Stepp SD, Whalen DJ, Pilkonis PA, Hipwell AE, Levine MD. Children of mothers with borderline personality disorder: identifying parenting behaviors as potential targets for intervention. Personal Disord. 2012 Jan;3(1):76-91. doi: 10.1037/a0023081. PMID: 22299065; PMCID: PMC3268672.
 • Petfield LStartup HDroscher H, et al Parenting in mothers with borderline personality disorder and impact on child outcomes. Evidence-Based Mental Health 2015;18:67-75.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.