Logo image
Logo image

Dementian lääkkeetön hoito

3 minuuttia
Oletko koskaan kuullut dementiapotilaiden lääkkeettömästä hoidosta? Lue pidemmälle, niin saat tietää aiheesta enemmän!
Dementian lääkkeetön hoito
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González

Kirjoittanut Elena García
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Merriam-Websterin sanakirja määrittelee dementian seuraavasti: “yleensä etenevä sairaus (kuten Alzheimerin tauti), jolle on ominaista useiden kognitiivisten häiriöiden kehitys (kuten muistihäiriöt, afasia ja kyvyttömyys suunnitella ja aloittaa monimutkaista käyttäytymistä)”.

Kaventaaksemme määritelmää voimme sanoa, että dementiaan on eri syitä ja se liittyy yleensä muistin, kommunikoinnin ja huomiointikyvyn heikentymiseen. Lisäksi se on yleensä kroonista ja johtaa asteittain autonomian menetykseen ja elämänlaadun heikkenemiseen.

Tämän määritelmän perusteella Alzheimerin tauti voidaan määritellä hermoston rappeutumissairaudeksi, jolle on ominaista kognitiiviset ja käyttäytymishäiriöt. Samoin sillä on taipumus alkaa asteittain ja se vain pahenee koko ajan. Sitä esiintyy yleensä aikuisiässä, pääasiassa vanhemmilla ihmisillä.

Tällä hetkellä olemassa ei ole tehokasta hoitoa peruuttaa tai pysyvästi estää tämän taudin etenemistä. Ammattilaiset ovat kuitenkin kehittäneet erilaisia toimenpiteitä, jotka hidastavat dementian etenemistä.

Lääkkeetön dementian hoito koostuu vaihtoehtoisista toimenpiteistä, jotka pyrkivät parantamaan potilaan elämänlaatua.

Some figure

Lääkkeettömällä hoidolla on monia etuja:

 • Ylläpitää ja/tai stimuloi aivojen jäljellä olevaa kapasiteettia.
 • Edistää potilaan autonomiaa ja itsenäisyyttä.
 • Parantaa sosiaalisia suhteita.
 • Parantaa omakuvaa ja siten itsetuntoa.
 • Antaa voimaa dementiaa sairastaville potilaille.
 • Parantaa potilaan ja hänen läheistensä elämänlaatua.

Päivittäinen toiminta

Lääkkeettömän hoidon aikana ammattilainen arvioi dementiaa sairastavien potilaiden toimintakyvyn.

Arviointi vaihtelee riippuen potilaan riippuvuustasosta ja tuen tarpeesta. Tämän hoidon lopullisena tavoitteena on hidastaa tai vähentää toimintakyvyn heikkenemistä.

Musiikkiterapia

World Federation of Music Therapyn mukaan musiikkiterapia on ”musiikin ja sen elementtien ammattimaista käyttöä toimenpiteenä niin lääketieteellisessä kuin opetus- ja arkiympäristössäkin yksilöille, ryhmissä, perheissä tai yhteisöissä, jotka pyrkivät optimoimaan elämänlaatuaan ja parantamaan heidän fyysistä, sosiaalista, kommunikatiivista, emotionaalista, henkistä ja sielullista terveyttään ja hyvinvointiaan“.

Musiikkiterapia on yksi lääkkeetön dementian hoito monien muiden joukossa. Voimme esimerkiksi sisällyttää tanssiterapian sekä fysioterapian ja yhdistää kaikki nämä yhteen sessioon. Jokaisen potilaan kapasiteetti on pidettävä aina mielessä.

Nauruterapia

Nauruterapian tekniikat perustuvat teorioihin, jotka sanovat naurun olevan eräänlainen emotionaalinen purkautuminen ja vaste huumoriin. Se laukaisee potilailla spontaanin ja aidon naurun.  Tämä menetelmä saa kuitenkin usein aikaan keinotekoista tai simuloitua naurua.

Tämän lääkkeettömän terapian avulla potilas harjoittaa kehon ilmaisua, leikkiä, tanssia ja hengitystä. Kaikki nämä auttavat lievittämään taudin mahdollisesti aiheuttamaa stressiä.

Snoezelen-huone

Anne Jean Ayres kehitti tällaisen sensorien stimulaatiohoidon. Sen päätavoitteena on, että potilas rentoutuu aistiensa kautta ja on vuorovaikutuksessa ympärillään olevien ihmisten kanssa.

Snoezelen-huone on rauhoittava ja piristävä ympäristö, joka saa aikaan hyvinvoinnin tunteen ihmisissä.

Muistikuvaterapia

Se on lääkkeetön hoitoterapia, josta on tulossa yhä vain suositumpi ja se toimii potilaiden episodiseen ja omaelämäkerralliseen muistiin.

Terapeutin tulee käyttää resursseja, kuten valokuvia, musiikkia, uutisartikkeleita, videoita jne. Erityisesti näiden resurssien ansiosta henkilö voi muistaa hyvin erityisiä hetkiä elämässään. Näin he voivat “elää uudelleen” emotionaalisia näkökohtia heidän muististaan, kuten hajuja, tunteita ja ääniä.

Some figure

Todellisuusterapia

Tämän hoidon päätavoitteena on, että potilas tulee tietoisemmaksi todellisuudestaan. Siksi terapeutti jakaa ne kolmeen osaan:

 • Sää (päivämäärä ja aika).
 • Tila (missä he ovat).
 • Henkilökohtainen tietoisuus (keitä he ovat).

Näin potilas ymmärtää paremmin, mitä tapahtuu. Siksi se on erittäin hyödyllinen työkalu, kun halutaan ylläpitää hallinnassa olemisen käsitystä.

Avustettu hoito koirien avulla

Koiraterapialla on loistavia tunteellisia, sosiaalisia, toiminnallisia ja kognitiivisia etuja. Lisäksi se parantaa muun muassa mielialaa, fyysistä ja psykologista terveyttä sekä psykomotoriikkaa.

Toimintaterapia

Toimintaterapian tai ergoterapian tarkoituksena on parantaa kognitiivisia, fyysisiä ja sosiaalisia taitoja. Tässä potilaat kuluttavat aikaansa erilaisissa tehtävissä, kuten askartelemalla.

Kognitiivinen stimulointi/koulutus tai kuntoutus

Vaikka ne ovat saman tyylisiä, niillä kaikilla on eri tavoite:

 • Kognitiivinen kuntoutus sisältää toimintoja, joiden tarkoituksena on palauttaa vahingoittuneet kognitiiviset toiminnot. Tämä vahingoittuminen voi johtua eri syistä. Esimerkiksi kallovammasta, lievästä kognitiivisesta heikentymisestä, masennuksesta ja muistakin syistä.
 • Toisaalta kognitiivinen stimulaatio on prosessi, jolla yritetään hidastaa kognitiivista heikkenemistä. Esimerkiksi kun ihminen huomaa, että hän on menettämässä muistinsa.
 • Lopuksi kognitiivinen harjoitus on joukko toimintoja, joilla yritetään optimoida tai ylläpitää kognitiivista suorituskykyä. Se on hyvä keino estää kognitiivisia häiriöitä ja parantaa kognitiivista varausta.
Some figure

On huomioitava, että vain pätevät ammattilaiset saavat antaa hoitoa dementiaan ja että heidän on arvioitava jokainen tapaus erikseen.

Lisäksi meidän on korostettava, että mikään näistä hoidoista ei paranna dementiaa. Lääkkeettömän hoidon avulla voidaan kuitenkin saavuttaa merkittäviä parannuksia elämänlaatuun.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Tipos de Terapia no farmacológica. Recuperado el 21 de de Febrero 2019 de http://www.crealzheimer.es/
 • Valls-Predet, C., Molinuevo, J L. y Rami, L. (2010). Diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer: fase prodrómica y preclínica. Revista Neurol 51, 471-80.
 • World Federarion of Music Therapy. Recuerado el 21 de Febrero de 2019 de https://www.wfmt.info/wfmt-new-home/about-wfmt/

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.