Logo image
Logo image

Koulutus John Deweyn silmissä

3 minuuttia
Koulutus John Deweyn silmissä
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

John Dewey (1859-1952) oli yksi historian tärkeimmistä koulutuspsykologeista. Hänen mallinsa tällä alalla olivat osa viime vuosisadan pedagogista vallankumousta. Jopa nykyään osa koulutusjärjestelmistämme raahaa Deweyn edistysten perässä.

Tässä artikkelissa puhumme yhdestä hänen klassisimmasta työstään, teoksesta ”Experience and Education”. Tässä kirjassa Dewey esittää synteesin hänen ajatuksistaan koulutuksesta. John Dewey uskoi aina, että ihmiset pitäisi kouluttaa demokratiaan, jotta voitaisiin löytää metodi kriittisen ajattelun saavuttamiseksi oppilaissa, joka olisi yhteiskunnalle hyödyksi. Tämän saavuttamiseksi Dewey puhui kolmesta tärkeästä periaatteesta, jotka olisi pidettävä mielessä koulutuksessa: (a) kokemuksen jatkuvuus, (b) sosiaalinen kontrolli ja (c) kokemuksen luonne. 

Kokemuksen jatkuvuus

Dewey uskoo, että koulutuksella ja kokemuksella on orgaaninen yhteys. Tällä hän tarkoittaa sitä, että meidän kokemuksemme opettavat meitä. Mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki kokemukset ovat oikeasti ja tasa-arvoisesti opettavaisia. Jotkut näistä kokemuksista toimivat esteinä kehityksellemme, ja silloin niistä tulee ”koulutuksen vastaisia.”

Some figure

Tässä mukaan tulee Deweyn käsite kokemuksen jatkuvuudesta. Kokemus on ”koulutuksen vastainen”, kun se kumoaa aikaisempien kokemuksien positiiviset vaikutukset. Koulutuksen vastaista se ei ole silloin, kun kokemus auttaa kohtaamaan myöhempiä kokemuksia, saavuttaen jatkuvan ja rikastuttavan tunteen. Deweylle tämän positiivisen kokemuksen jatkuvuuden saavuttaminen on koulutukselle olennaista.

Nykypäivän perinteinen koulutus on täynnä kokemuksia, jotka haittaavat tätä jatkuvuutta. Kuinka monet oppilaat ajattelevat, että oppiminen on tylsää ja ärsyttävää? Valitettavasti nykyään koulut ovat ahdistuksen lähde suurelle osalle oppilaita. Tämä puolestaan provosoi asennetta, joka saa oppilaat torjumaan mahdolliset koulutukselliset kokemukset, mikä puolestaan rikkoo kokemuksen jatkuvuuden.

Sosiaalinen kontrolli

Yksilö ei pysty oppimaan itsekseen. Muut voivat helpottaa oppimista (etenkin kun on kyse lapsista). Kyseessä on sosiaalinen prosessi. Ja koska tämä viittaa yhteisöön, koulutus tarvitsee sääntöjä ylläpitääkseen koulutuksellisten aktiviteettien sosiaalista kontrollia. Jos sääntöjä ei olisi olemassa, ei olisi olemassa aktiivisuutta. Tämä on kuin yrittäisimme pelata peliä ilman sääntöjä. Peli menettäisi kaiken merkityksensä.

Mitä normeja olisi oltava, ja kuinka niitä pitäisi soveltaa? Perinteinen koulu perustuu lujien sääntöjen puutteisiin, jotka estäisivät oppilaita poistumaan sivuraiteilta, siitä huolimatta onko tämä enemmän vai vähemmän oikein. Dewey huomasi, että tällainen sosiaalisen kontrollin tyyppi saa aikaan hierarkisen suhteen opettajien ja oppilaiden välille. Täten jälkimmäisestä tulee koulutuksen passiivinen osa.

Dewey uskoi, että sosiaalisen kontrollin olisi oltava tilanteesta peräisin. Joustavat säännöt, jotka sopeutuvat oppilaiden edistymiseen. Opettavan henkilökunnan olosuhteiden pitäisi myös olla ihanteelliset. On tärkeää pitää mielessä, että koko koulutuksellisen yhteisön olisi otettava osaa koulutukseen. Sääntöjen hallinta pitäisi olla opettajien ja opiskelijoiden välinen yhteisyritys koulun ympäristön luomiseksi, joka stimuloi oppimista.

Vapauden luonne

Aina kun puhumme sosiaalisesta kontrollista ja säännöistä, pinnalle kohoaa sana “vapaus”. Tuntuu siltä, että mitä enemmän on sosiaalista kontrollia, sitä vähemmän on vapautta, mutta tämä ei voi pitää täysin paikkaansa. Tämä riippuu käytetystä sosiaalisen hallinnan tyypistä ja saatavilla olevasta vapauden luonteesta. John Dewey jakaa vapauden käsitteen liikkumisen vapauteen ja ajattelun vapauteen.

Liikkumisen vapaus on potentiaali, joka sallii meidän suorittaa eri tyyppistä käyttäytymistä. Mitä suurempi liikkumisen vapaus on, sitä suuremmat käyttäytymisen mahdollisuudet ovatAjattelun vapaus on sen sijaan monimutkaisempi. Tämä on kykyä arvioida tilanne kriittisesti, ja mitä mahdollisia vaihtoehtoja on sen kohtaamiseen. Eli mitä suurempi on ajattelun vapaus, sitä enemmän vaihtoehtoja meidän on arvioitava käyttäytymisemme määrittelemiseksi. 

Nämä vapauden tyypit eivät kulje käsi kädessä. Liikkumisen vapaus voi jopa hallita ajattelun vapautta. Tämä on tarkalleen se, mitä Dewey kritisoi progressiivisista kouluista. Hän ajatteli, että tällaisen koulun tavoite oli oppilaiden liikkumisen vapaus. Liikkumisen vapautta ei saisi antaa ilman, että olisi pidettävä ajattelun vapaus mielessä. Oppilaat voivat olla impulssiensa mukaansa tempaamia, eivätkä he mieti vaihtoehtojaan tästä johtuen.

Tähän liittyvä tärkeä puoli on se, että vapauden ei tulisi koskaan olla tavoite. Vapaus on väline, joka auttaa oppilaita kehittymään. Jos oppilaille tarjotaan ajattelun vapautta, he kykenevät ohjaamaan kokemuksiaan autonomisesti kohti koulutuksellista jatkuvuutta.

Some figure

John Deweyn koulutus

John Dewey kritisoi voimakkaasti perinteisiä koulutusmalleja ja myöskin progressiivisia malleja. Hän piti perinteisiä malleja jäykkinä järjestelminä, joilla oli koulutuksellisia tavoitteita, jotka olivat todella erilaisia kuin hänen demokraattiset periaatteensa. Deweystä tuntui, että progressiiviset mallit olivat aloitekyvyissään lyhyitä eivätkä ne saavuttaneet tavoitteitaan.

Dewey ei onnistunut koskaan luomaan ihanteellista koulutusmallia. Hänelle oli kuitenkin selvää se, että voidakseen kehittää aikaisempia koulutusmalleja, tieteelliset ja ankarat tutkimukset tällä alalla ovat välttämättömiä.

Koulujen tiedonkeruun avulla voimme nähdä mitkä muutokset ovat välttämättömiä. Täten se on sovellustutkimuksen soveltamisen jatkuva prosessi. Tämän kanssa järjestelmämme voisi ottaa askelia kohti koulutusjärjestelmää, joka olisi arvokas ja todellinen. Tämän lähestymistavan taustalla oleva kysymys on kuitenkin monimutkainen. Perustuuko nykyinen koulutuksemme tieteelliseen tutkimukseen, vai onko se talouden ja poliittisten voimien hallitsema?

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.