Japanilaisen psykologian 5 avainta

Japanilaisen psykologian 5 avainta
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Japanilaisen psykologian juuret johtavat hyvin erityiseen elämänfilosofiaan. Japanilaiset järkeistävät tunteensa ja kanavoivat ne hengellisellä tavalla. He myös pitävät perhettä ja yhteisöä suuressa arvossa. He ylläpitävät itsekuvaa, jossa muiden kunnioittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Luottamus ryhmien välillä on myös jotain, johon tulisi kiinnittää huomiota ja edistää päivittäin.

Huolimatta siitä, että japanilainen kulttuuri on sekä erittäin mielenkiintoinen että hyvin erilainen, japanilaisilla on viime aikoina ollut samoja huolia kuin meillä. Taloudellisia ongelmia, avio-ongelmia, työstressiä, opiskelupaineita ja henkilökohtaisia kriisejä. Nämä ovat kaikki päivittäisiä haasteita, joita japanilainen psykologia yrittää auttaa hallitsemaan analyyttisen lähestymistavan kautta. Tässä ihmiset kuten Hayao Kawai erottuvat tärkeimpinä kliinisinä viitepisteinä.

Japanilainen psykologia saattaa vaikuttaa hyvin erilaiselta kuin länsimainen psykologia ensi silmäyksellä. Niillä on kuitenkin monia yhtymäkohtia. Niillä on myös samanlaisia lähestymistapoja, jotka perustuvat itämaisen filosofian ja buddhalaisuuden periaatteisiin. Nämä muodostavat lähestymistavan, joka perustuu itsensä kehittämiseen ja sietokykyyn.

Itsemurhien määrä Japanissa on yksi maailman korkeimpia. Listan alkupäässä ovat myös Pohjoismaat. Mutta vuodesta 2006 lähtien itsemurhien määrä Japanissa on vähentynyt huomattavasti.

Tekijät kuten työttömyys ja työpaineet rasittavat japanilaisia eniten. Hallitus on lisännyt merkittävästi investointeja psykologiseen hoitoon ja itsemurhien ehkäisyyn. Itsemurhia esiintyy yleensä suurissa talouskeskuksissa kuten Tokiossa ja Kiotossa. Nämä ovat kaukana tasapainosta ja elämästä tyytyväisyydessä, jota esiintyy esimerkiksi maaseutualueilla.

japanilainen nainen ja pitkä mekko

Japanilaisen psykologian 5 avainta

Eräät kirjat, kuten Munesuke Mitan “Social Psychology of Modern Japan” näyttää meille lähestymistapoja, jotka ruokkivat japanilaista kulttuuria. Nämä ovat joskus hyvin perinteisiä, mutta samalla huipputeknisiä ja hienostuneita liiketoiminnan ja tekniikan suhteen.

Jotta voimme ymmärtää kunnolla sen elämänfilosofian ja dynamiikan, joka muodostaa japanilaisen psykologian, meidän pitää ymmärtää tietyt pääasiat japanilaisista: miten he hallitsevat tunteitaan, miten he samaistuvat toisiinsa ja mitä strategioita heidän psykologinsa käyttävät edistämään kansalaistensa hyvinvointia.

1. Emotionaalinen maailma – tatemae ja honne

Japanilaiset ovat erittäin alttiita järkeistämään tunteitaan ja he ovat yleensä melko varautuneita ilmaistessaan itseään.

He hallitsevat tunneperäisiä maailmojaan niiden kontekstin perusteella. Tatamae viittaa ihmisten julkiseen käyttäytymiseen, jossa varautuneisuus on ensiarvoisen tärkeää, ja kunnioitus, tasapaino ja pidättyväisyys ovat suosiossa.

Honne viittaa tunteisiin, jotka jokainen voi vapauttaa, joiden kanssa he voivat työskennellä ja hallita yksityisesti omassa kodissaan. Tämä tapahtuu hengellisestä näkökulmasta. Japanilaisella psykologialla on yleensä juuret buddhalaisuudessa ja taolaisuudessa. Näin jokainen löytää oman kanavan paranemiseen ja helpotukseen.

japanilainen psykologia on arvostusta

2. Luottamus ryhmien keskuudessa

Japani on yhteiskunta, johon liittyy hyvin vahva kollektiivisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden käsite. Kunnioitus perhettä kohtaan on erittäin arvostettua. Niin on myös kunnioitus omaa yhteisöä kohtaan, jossa pitäisi aina pyrkiä yhteiseen hyvään, eikä pelkästään hakea omaa hyötyä. Esimerkiksi kun jollakulla on flunssa, hän kulkee ulkona hengityssuoja kasvoillaan estääkseen taudin leviämisen muille.

Japanilaiset samaistuvat ryhmän kanssa ja heillä on hyvin vankka ja selkeästi määritelty sosiaalinen omakuva. Tämä oli hyödyllinen vuoden 2011 tsunamissa ja maanjäristyksessä, jotka tuhosivat suuren osan Fukushimaa.

3. Arugama, hyväksy asiat niin kuin ne ovat

Hyväksyminen on vahvasti juurtunut käsite japanilaisessa psykologiassa. Hyväksyminen ei kuitenkaan ole synonyymi antautumiselle tai periksi antamiselle. Japanilaiset tietävät, että kaikki vahvatkin materiaalit tai aineet tulevat aina rikkoutumaan, halkeamaan tai katkeamaan. He jotka eivät hyväksy asioita ja he jotka vastustavat, eivät kulje virran mukana, eivät sopeudu, eivätkä selviä.

Arugama on muutoksen ydin, joka tapahtuu hyväksymisen jälkeen – sen jälkeen, kun hyväksyy että asiat ovat niin kuin ne ovat, ja että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa eteenpäin.

4. Tietoisuus

Japanilaisessa psykologiassa “Morita-terapia” on hyvin yleinen. Se on eräänlainen psykologinen strategia, joka perustuu tietoisuuden lisäämiseen. Tästä tulee jotain tuttua mieleen meille useimmille: se on hyvin samankaltainen kuin Albert Ellisin rationaalis-emotionaalinen käyttäytymisterapia. Itäinen kulttuuri on harjoittanut sitä jo pitkään. Yksi tämän terapian tärkeimmistä ominaisuuksista on olla tietoinen omista sisäisistä kokemuksista; kärsimyksen, turhautumisen, pelon, ahdistuksen ja muun ymmärtäminen.

Kun henkilö on yhdistynyt omaan henkilökohtaiseen todellisuuteensa, terapeutti suosittelee neljää strategiaa paranemiseen: täysi lepo, meditaatio, oikea ruokavalio ja asteittainen arkeen valmistelu.

japanilainen psykologia on rauhallisuutta

5. Omien tarinoiden pohtiminen ja niiden liittäminen luontoon

Tällainen lähestymistapa on mielenkiintoinen. Japanilainen psykologia pyrkii välittämään tarvetta harjoittaa itsetutkiskelua. Ihmiset näkevät heidän oman elämänsä tarinat, mitä on tapahtunut, kaiken mitä he ovat kärsineet, mitä he ovat havainneet ja mistä he ovat nauttineet. He näkevät heidän omat henkilökohtaiset tarinansa tapahtumina, jotka tapahtuvat myös luonnossa.

Me kaikki kasvamme ja aikuistumme, me kaikki menemme eri vaiheiden läpi, jotka jättävät syvät jäljet meihin, aivan kuin jäljet puun rungossa. Jokainen meistä voi kukkia kaikkein vaikeimmissa tilanteissa. Me ravitsemme juuriamme tullaksemme vahvemmiksi ihmisiksi.

Elämä on jatkuvaa virtausta. Se on joki, joka ei pysähdy, kuin tuuli, joka liikuttaa lehtiä ja merien pintoja… kaukana kohtalon uhrina olemisen tunteesta, me voimme olla kuten itse luonto. Aina halukas uudistumaan, jatkamaan itämistä…

Japanilainen psykologia on meille tutumpi kuin luulemmekaan. Monilla lähestymistavoillamme on nämä samat itsensä kehittämisen periaatteet, jotka ovat niin innoittavia jokapäiväiseen elämäämme … Käytä niitä jos haluat, ne voivat olla erittäin hyödyllisiä myös sinulle.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.