Hyvän opettajan ominaisuudet

Hyvän opettajan ominaisuudet
Alejandro Sanfeliciano

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Alejandro Sanfeliciano.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Me kaikki olemme olleet oppilaita jossain vaiheessa elämäämme ja meillä on ollut monia opettajia. Osaa heistä emme voineet sietää, osa taas erottui edukseen. Mutta mitkä ovat ne ominaisuudet, jotka tekevät jostakusta hyvän opettajan? Tätä kysymystä koulutuspsykologit ovat tutkineet jo pitkään, ja tässä artikkelissa aiomme nyt puhua heidän tekemistään johtopäätöksistä.

Ennen kuin alamme puhua hyvän opettajan ominaisuuksista, meidän on myönnettävä, että kyseessä on yksi vaikeimmista ammateista. Koulutus- ja kasvatusmenetelmät vaativat älyä ja tarkkuutta, ja niiden tietäminen sekä niiden hyödyntämisen osaaminen ei ole helppoa. Eikä tämä ole ainoa ongelma, joka opettajilla on: opettajan on myös osattava käsitellä oppilaitaan ja kaikkia heidän oikkujaan!

Hyvän opettajan ominaisuudet

Tutkimukset ovat osoittaneet, että opetuksen laatu kasvaa, kun opettaja täyttää seuraavat kriteerit:

Taidot opetettavassa aineessa: On oleellista, että opettajalla on hyvät tiedot aiheesta, jota hän aikoo opettaa. Tämä tieto on tietenkin enemmänkin kuin pelkkiä termejä, faktoja ja käsitteitä. Näiden asioiden pitäminen järjestyksessä ja ymmärrys siitä, kuinka ne ovat yhteydessä toisiinsa, on myös välttämätöntä. Opettajan on myös kyettävä keskustelemaan jokaisesta aiheen osa-alueesta ja käytettävä tuota tietoa myös muilla alueilla.

Opetusstrategiat: Hyvä opetus vaatii asianmukaisten strategioiden käyttöä. Nykyään parhaina strategioina pidetään rakentavia strategioita. Näissä oppilas nähdään pienenä teoreetikkona, joka rakentaa oman maailmansa. Näin ollen käytettyjen strategioiden täytyy stimuloida oppilasta tutkimaan, löytämään ja ajattelemaan kriittisesti.

hyvä opettaja osaa kuunnella

Tavoitteiden asettaminen ja opetuksen suunnittelu: Hyvät opettajat eivät improvisoi. He asettavat tarkkoja tavoitteita opetukselleen ja luovat suunnitelmia niiden saavuttamiseksi. Hyvä suunnittelu vie paljon aikaa. Mutta sen tekeminen tekee oppimisesta mielenkiintoista ja haastavaa.

Kehitysvaiheen kannalta sopivat harjoitukset: Kun oppilaat kasvavat, heidän tapansa oppia ja käsitellä vaikeuksia muuttuvat. Näin ollen opettajan on tiedettävä lapsen kehityksen eri vaiheet ja asettauduttava heidän asemaansa sopivien opetusmateriaalien kehittämiseksi jokaisessa kehitysvaiheessa.

Luokkahuoneessa

Luokkahuoneen hallinnan taidot: Hyvän opettajan yksi tärkeä ominaisuus on se, että hän näkee luokan kokonaisuutena. Ryhmätyöskentely ja projektien hyödyntäminen ovat hyviä vaihtoehtoja. Tämän saavuttaakseen opettajalla täytyy olla lukuisia taitoja, joihin kuuluu mm. sääntöjen määrääminen, ryhmien järjestäminen, tehtävien tekemisen valvominen, huonoon käytökseen puuttuminen jne.

Ääripäät vaikuttavat hyvin negatiivisesti opetukseen — oli kyseessä sitten liika kuri tai rentous. Luokka on kyettävä tuomaan yhteen demokraattisella tavalla.

Motivaatiotaidot: Jos oppilailla ei ole vaadittavaa motivaatiota, opetuksen laatu on heikompi. Opettajan on siis hyvä hyödyntää strategioita, jotka herättävät oppilaissa mielenkiintoa aihetta kohtaan. Hyvät opettajat muuttavat opetustehtävät luoviksi ja stimuloiviksi toiminnoiksi, mikä puolestaan parantaa opetuksen laatua.

Kommunikointitaidot: Opettajan on oltava hyvä puhuja ja tunnettava väittelyn ja esitelmien pitämisen perusteet. Hyvällä opettajalla ei ole ongelmia mukauttaa omia ilmaisutapojaan oppilaiden tarpeisiin. Emme puhu pelkästään kommunikaatiosta oppilaiden kanssa, vaan myös koko muun kouluyhteisön.

Erot ja erilaisuus

Yksilökohtaisten erojen huomioiminen: Kaikki oppilaat ovat erilaisia. Jokaisella on omat kykynsä ja oppimistapansa. Hyvä opettajuus käsittää myös kyvyn ottaa huomioon nämä yksilökohtaiset erot. Eikä pelkästään niitä, vaan opettajan on osattava myös mukauttaa opetuksensa jokaisen oppilaan tarpeisiin.

Tehokkuus eri kulttuurikonteksteissa: Nykyään on melko normaalia, että luokkahuoneissa on oppilaita eri kulttuureista. Näin ollen yksi opettajien tarvitsemista taidoista on tietää jotakin oppilaidensa kulttuurista vuorovaikutuksen parantamiseksi luokkahuoneessa. Opettajan rooli on rohkaista oppilaita suhtautumaan positiivisesti ja ehkäisemään kulttuurien välisiä yhteentörmäyksiä.

tämä mies on hyvä opettaja

Arviointitaidot: Hyvä opettaja on tietoinen jokaisen oppilaan oppimistasosta. Sen selvittämiseksi hän osaa käyttää eri arviointityökaluja, saaden näin selville oppilaidensa vahvuudet ja heikkoudet. Nykyään opettajat käyttävät arviointeja oppilaiden testaamiseksi, mutta sen ei tulisi olla näin. Todellinen syy tehdä arviointi on selvittää missä vaiheessa oppilas on ja sitten kehittää sopiva opetustapa hänelle.

Teknologiset taidot: Teknologia, jos sitä käytetään oikein, voi olla tehokas työkalu opetuksen laadun lisäämisessä. Tästä syystä hyvät opettajat tarvitsevat päivitetyt tiedot uusista teknologioista. Heidän täytyy myös tietää, kuinka niitä voi parhaiten käyttää opetusympäristössä. Opettajan on myös tärkeää tutustuttaa oppilaat näihin teknologioihin.

Lopuksi

Nyt kun olemme nähneet kaikki nämä ominaisuudet, voimme huomata miten paljon opettajilta nykyään vaaditaan. Tuntuu melkein mahdottomalta, että yksi ihminen pystyisi täyttämään kaikki nämä vaatimukset. Tässä voi nähdä myöskin sen, miten paljon vastuuta opettajalla on, emmekä oikeastaan voikaan vaatia heiltä yhtään vähempää.

Opettaja on keskeinen hahmo lapsen kasvatuksessa. Huonon, tai jopa keskinkertaisen, opettajan opetuksesta seuraa se, että jotkut oppilaat eivät kehity täyteen potentiaaliinsa. Toisaalta emme voi jättää huomiotta sitä tosiasiaa, että jos haluamme laadukkaita ammattilaisia, meillä on oltava laadukas opettajakoulutus.

On totta, että asenteella on suuri merkitys, yhtä tärkeä kuin tiedoilla ja taidoilla. Panostaminen koulutukseen on yksi parhaista investoinneista, joita yhteiskunta voi tehdä tulevaisuutensa varalle.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Carreño de Celis, R., Salgado González, L., & Alonso Pardo, M. E. (2008). Cualidades que deben reunir los profesores de la educación médica. Educación Médica Superior22(3), 0-0.
  • Gargallo López, B., Sánchez i Peris, F. J., Ros Ros, C., & Ferreras Remesal, A. (2010). Estilos docentes de los profesores universitarios. La percepción de los alumnos de los buenos profesores. Revista iberoamericana de educación51(Extra 4).

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.