Logo image
Logo image

Hyväilysi palauttaa sieluni energian

3 minuuttia
Hyväilysi palauttaa sieluni energian
Viimeisin päivitys: 06 marraskuuta, 2017

Rakkaan hyväilyllä on kyky palauttaa sielumme energia. Se on kuin meren lämmintä kohinaa, joka saa aikaan miellyttäviä tuntemuksia kehossamme, tukahduttaen pelkomme, ylittäen kätkettyjen epävarmuuksien kuilut, hajottaen esteitä ja tuoden meidät yhteen. Fakta on se, että on olemassa hyväilyjä jotka voivat parantaa, ja viisaita käsiä jotka voivat ihoa hyväilemällä saavuttaa sielun.

Hyväilyn taito vaatii ennen kaikkea olemaan hyvä tunne-elämän artisaani. Sillä uskoimmepa sitä tai emme, aistien ja mielihyvän musiikki on lähtöisin aivoista. Aivomme kertovat meille, kellä on oikeus hyväillä meitä ja millaiset hyväilyt tuovat meille lisää hyvää oloa.

Rakastamiemme ihmisten hyväilyt, halaukset ja katseet ovat elämämme kannalta yhtä välttämättömiä kuin juuret puulle. Ilman niitä kuihtuisimme hitaasti pois. Mielenkiintoinen asia, joka kannattaisi pitää mielessä on se, että DNA:hamme näyttää olevan koodattu fyysisen kontaktin tarve selviytyäksemme lajina. Vastasyntynyt ei esimerkiksi voi kasvaa terveellä tavalla, jos häntä ei hellitä, halailla ja syleillä. Mekin, tullessamme aikuisiksi, tarvitsemme näitä rakastavia eleitä vahvistaaksemme sidettämme rakkaidemme kanssa.

Hyväily ei ole vain fyysisen mielihyvän antamista. Se on osoitus siteen vahvistamisesta ja kuulumisesta yhteen, side joka muodostuu aistien kautta antamaan turvallisuuden tunnetta aivoillemme. Tätä kannattaa ehdottomasti pohtia.

Some figure

Aivosi kaipaavat päivittäistä hellimistä

Eräässä Psychology Today -aikakauslehden julkaisemassa hyvin mielenkiintoisessa artikkelissa rakkaus määriteltiin erittäin ytimekkäästi: se on turvallisen ja rikastuttavan yhteyden etsimistä toisen ihmisen kanssa. Tämän yhteyden kautta ihmiset liittyvät psyykkisesti yhteen ravitakseen itseään, rauhoittaakseen pelkojaan ja suojellakseen toinen toistaan.

Jokaisella on syntymästään lähtien tämä tarve rakentaa turvallisia ja vakaita ihmissuhteita, joissa tunteet ilmaistaan selkeästi rakkaudenosoituksin. Tässä hyväily nähdään aina eräänlaisena hyvin tehokkaana kielenä, joka kykenee ylittämään pelkät sanat lävistäessään ihon ja aistit. Tällä tavoin side vahvistaa, ja aivomme antavat meille aimo annoksen endorfiineja.

Mitä siis tapahtuu hermoston tasolla, jos emme saa rakkailtamme hyväilyjä tai fyysistä kontaktia? Sen voi tiivistää kahteen hyvin selkeään kohtaan:

  • Kun tunteita ei ilmaista, kun kumppani ei saa rakkaudenosoituksia, hyväilyjä tai haleja, tapahtuu “yhteyden katkeaminen”, ja aivot menevät eräänlaiseen paniikkiin.
  • Tämä yhteyden puute, joka johtuu fyysisen kontaktin ja lempeiden sanojen puutteesta, luo yksinäisyyttä ja näin ollen monimutkaisen stressitilanteen, jonka mieli ymmärtää ensin uhaksi. Ihmiskosketuksen puute käsitetään rakkauden vahvistamatta jättämiseksi. Se on sielun syvä tyhjiö, joka luo stressitilanteen aivoihin.
Some figure

Hyväilyn taito

Aivot ovat vartija, joka välittää ihmiskosketuksen tuomaa mielihyvää ja kaipaa sitä päivittäisenä aterianaan. Ei riitä, että vain “koskettaa”; on tarpeen osata vietellä ja vahvistaa sidettä, sillä hyvää oloa, mielihyvää ja turvallisuutta luovan kosketuksen täytyy tulla sellaiselta henkilöltä, joka merkitsee meille paljon ja joka on tunne-elämän hyvä artisaani.

Joskus ihoa hyväillessämme yritämme hyväillä myös sitä halua, joka herättää oman halumme toisessa henkilössä. Iho on kuin miinakenttä, joka on yhteydessä viiden miljoonan hermopäätteen kautta. Tämä on kiehtova fakta, sillä se avaa uuden kokonaisen kartan tutkittavaksi, huomioitavaksi ja aktivoitavaksi. Olemme varmoja siitä, että haluaisit tietää mitkä nämä mekanismit ovat, jotka kykenevät luomaan kaikkein miellyttävimmät hyväilyt, sellaiset jotka virkistävät sieluamme.

Some figure

Kiehtova ihokarttamme, joka on yhteydessä tunteisiimme

Aivot reagoivat ihmiskosketukseen hämmästyttävällä tavalla. Se on jotakin niin puhdasta, vaistonvaraista ja melkein taianomaista, että se saa meidät ymmärtämään jo lapsena, että kun joku itkee, häntä voidaan lohduttaa halauksin. Huolet hälvenevät hyväilemällä ja taputus hartiaan tai selkään antaa meille läheisyyttä ja rohkaisua.

Journal of Neuroscience -lehdessä julkaistun artikkelin mukaan hyväily on kuin musiikkia aivoille, ja riippuen siitä kuka sitä tarjoaa ja missä tilanteessa, se laukaisee aina jonkin tunteen.

Kaikkein miellyttävimmät hyväilyt rakastavaisten välillä ovat niitä, joita annetaan 1,3-10 cm:n matkalla sekunnissa. Tämä on hienovarainen ja täydellinen taso, joka aktivoi niin kutsutut “mekanoreseptorit”, jotka lähettävät resonoivan viestin aivoille: mielihyvän viestin.

Aivojen avulla “saamme yhteyden” toisiin ihmisiin kosketuksen kautta. Hyväily on myös psyykkinen pelon, halun tai surun havaitsija. Syy tähän on aivosaareke, aivojen syvä alue ja avain psyykkiseen maailmaan.

Kaiken kaikkiaan tämä on kiehtova aihe, joka muistuttaa meitä siitä, miten tärkeää on harjoittaa päivittäin tätä “tiedettä”, johon ei tarvita tutkintoa. Hyväilyn taidon hallitseminen on jotakin, joka on aina käsiemme ulottuvilla.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.