Hypengyofobia: pelko vastuun ottamisesta

Liiallinen pelko vastuun ottamisesta voi lamauttaa ja vaikuttaa elämän eri osa-alueisiin. Tila voi todellakin hallita siitä kärsivän mielialaa.
Hypengyofobia: pelko vastuun ottamisesta

Kirjoittanut Helena Sutachan

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Sana hypengyofobia ei ehkä ole sinulle tuttu, mutta ymmärrät melko varmasti sen merkityksen. Hypengyofobia on järjetöntä ja liioiteltua pelkoa ottaa vastuuta. Siitä kärsivä voi olla kauhuissaan vain kuvitellessaankin tilannetta, jossa hänen on tehtävä päätöksiä tai otettava vastuu.

Hypengyofobiaan liittyvä vastuun pelko koskee tilanteita, joissa henkilö joutuu huolehtimaan jostain tai joutuu vastaamaan jostain päivittäisessä rutiinissaan. Voidaan sanoa, että hypengyofobia on pelko, joka estää henkilöä ottamasta vastuuta mistä tahansa toiminnasta, päätöksestä tai tehtävästä.

Pelko vastuun ottamisesta osoittaa nykymaailman yleisen ongelman toisen puolen: kyvyttömyyden delegoida vastuutehtäviä. Jotkut ihmiset ajattelevat, että heidän on aina otettava kaikki vastuu ja heidän on tuolloin mahdoton luopua kontrollista. Oppiminen delegoimaan ja jakamaan tehtäviä voi vaikuttaa erittäin positiivisesti heidän mielenterveyteensä.

Tässä artikkelissa tunnistamme hypengyofobian pääpiirteet, tavat joilla se voi ilmetä, ja psykologian alalta saatavilla olevat hoidot.

Nainen ajattelee pelkoa ottaa vastuuta.

Hypengyofobian ominaisuudet

Ehkä tämän fobian tärkein ominaisuus on taipumus paeta tilanteita, jotka vaativat vastuun ottamista, mutta eivät yleensä edusta minkäänlaista uhkaa. Tähän käyttäytymiseen liittyy usein fyysisiä vaivoja, kuten pahoinvointia, oksentelua, liiallista hikoilua, jne.

Kuten lähes kaikkien fobioiden kohdalla, tällainen reaktio on tahatonta ja käytännössä hallitsematonta. Se puolestaan synnyttää ahdistusta, paniikkikohtauksia ja vaikuttaa negatiivisesti henkilön itsetuntoon. Vastuunoton pelon syynä voivat olla työ-, opiskelu-, taloudelliset ja sosiaaliset sopeutumisongelmat.

Tällainen käyttäytyminen ja vastuun välttäminen päätyy usein noidankehään. Toisin sanoen, velvollisuuksien välttäminen tuottaa hetkellisen ja lyhyen helpotuksen. Tämän korvaa kuitenkin vielä suurempi pelko henkilön kokemasta kyvyttömyydestä. Tilanteiden välttely lisää hänen pelkoaan tulevien tilanteiden suhteen, ja velvollisuuksien pakeneminen lopulta vain pahentaa skenaariota.

Hypengyofobiasta kärsivät käyttäytyvät usein itsekkäästi ja pyrkivät siirtämään kaiken heille kuuluvan vastuun muille. Lisäksi he ovat erittäin ankaria muille myöhemmin, jos asiat menevätkin pieleen.

Tämän fobian alkuperä ei ole selvä. Se voi liittyä traumaattiseen tapahtumaan, jossa henkilö ei saavuttanut jotain tavoitetta. Vaihtoehtoisesti hän ehkä vietti pitkän aikaa raskaiden vaatimusten alla. Joka tapauksessa se voi olla erittäin lamauttavaa. Meidän kaikkien on kohdattava toisinaan elämässämme tilanteita, jotka vaativat vastuuta, ja jotkut hallitsevat tilanteen paremmin kuin toiset.

Erilaiset pelot, jotka liittyvät hypengyofobiaan

Riippuen tilanteista, joissa vastuun pelko ilmenee, on olemassa erilaisia pelkoja, jotka liittyvät hypengyofobiaan. Esimerkiksi:

Pelko olla väärässä

Virheiden tekemisen pelko on yksi tämän fobian yleisimmistä peloista. Pelko olla väärässä saa jotkut lamaantumaan ja samalla se estää heidän päätöksentekonsa.

Pelko siitä, että odotukset eivät täyty

Pelko siitä, että odotukset eivät täyty, on myös hyvin tavallinen hypengyofobian oire. Kyseessä voivat olla joko omat tai ulkopuolisten henkilöiden odotukset.

Tuomitsemisen välttäminen

Monet pelkäävät muiden ihmiset tuomitsemista, ja kovin suuri tuomitsemisen pelko voi johtaa hypengyofobiaan. Henkilö voi esimerkiksi välttää vastuuta tai luopua tehtävästä ennen sen saattamista päätökseen välttääkseen (kuvitteellisen) negatiivisen tuomion.

Pelko hallinnan menettämisestä

Tässä tapauksessa hypengyofobia liittyy käsitykseen siitä, että henkilö ei pysty hallitsemaan tilannetta. Hän voi esimerkiksi välttää vastuuta, koska hän pelkää murtuvansa julkisesti tai jäädä sanattomaksi ihmisten edessä.

Pelko jäädä huomaamatta

Joissakin tapauksissa ilmenee myös pelkoa menettää muiden ihmisten kiintymys tai ihailu ja tulla epäsuosituksi. Henkilö voi myös pelätä sitä, että hänen ponnistelujaan ei arvosteta.

Miehellä lienee hypengyofobia, sillä hän ei uskalla ottaa vastuuta.

Hoito

On tärkeää huomata, että vaikka fobiat reagoivat hyvin psykologisiin hoitoihin, niihin ei ole nopeita korjauksia.

Ammattimainen hoito voi sisältää monia erilaisia tekniikoita, kuten mindfulness, asteittainen altistuminen tai kognitiivinen uudelleenjärjestely. Tämän tyyppinen interventio voi olla erittäin hyödyllinen tietoisuuden lisäämisessä kehon reaktioista, asteittain voittamaan stressaavia tilanteita ja muuttamaan irrationaalisia ajatuksia, jotka liittyvät tämän pelon alkuperään.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Eski, Y. (2018) A fear of coercion and accountability? Security officers and the non-use of force, Policing and Society, 28:8, 985-998, DOI: 10.1080/10439463.2017.1340292
  • Manrique Tisnés, H., & Gil Congote, L. (2013). Azar, libertad y responsabilidad: aportes para una práctica psicológica. Pensamiento Psicológico11(2). Recuperado a partir de https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/view/589 

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.