Hevosavusteinen terapia: hyödyt ja käyttötarkoitukset

Hevosavusteisessa terapiassa potilaiden eri kuntoutustavoitteiden saavuttamisessa hyödynnetään hevosia. Siitä voi olla apua lapsille, joilla on esimerkiksi autismi, Rettin oireyhtymä tai CP-vamma.
Hevosavusteinen terapia: hyödyt ja käyttötarkoitukset

Viimeisin päivitys: 04 toukokuu, 2021

Käytettävissä olevat terapiavaihtoehdot jonkinlaisesta häiriöstä tai vammasta kärsiville ihmisille ovat lisääntymään päin. Yksi lähestymistapa, joka voi auttaa potilaita parantamaan elämänlaatuaan, on hevosavusteinen terapia.

Hevosavusteinen terapia ei ole mikään uusi terapiamuoto, mutta sillä on paljon suurempi painoarvo nyt kuin aiemmin. Tällaisten vaihtoehtoisten terapioiden avulla potilaat voivat oppia tuntemaan itsensä paremmin sekä edistää henkilökohtaista kasvuaan ja elämänlaatuaan.

Hevosavusteisessa terapiassa keskiössä ovat hevoset. Tutkimukset osoittavat, että hevosavusteinen terapia voi olla hyödyllistä ihmisille, joilla on autismikirjon häiriö, CP-vamma tai jokin muu häiriö tai sairaus. Kiinnostaisiko sinua tietää aiheesta lisää? Kuka keksi tämän terapian? Keille se on tarkoitettu? Onko hevosavusteisessa terapiassa erilaisia terapiamuotoja? Lue alta lisää!

Hevosavusteinen terapia soveltuu ihmisille, joilla on jokin fyysinen tai psyykkinen vamma

Mitä on hevosavusteinen terapia?

Hevosavusteinen terapia eli hevosterapia on loistava vaihtoehto ihmisille, joilla on jonkinlainen neurokehityksellinen vamma tai häiriö, kuten autismi.

Tavoitteena on avustaa potilasta tämän kognitiivisessa, fyysisessä, psyykkisessä, sosiaalisessa ja/tai ammatillisessa kehityksessä erilaisten harjoitusten, pelien ja aktiviteettien kautta. Yleisesti ottaen se voi parantaa potilaiden hyvinvointia ja elämänlaatua.

Hevosavusteisen terapiaistunnon aikana potilas voi ratsastaa, harjata, silittää ja ruokkia hevosta. Hän saattaa myös leikkiä hevosen kanssa tai tehdä erilaisia aktiviteetteja hevosen selässä. Jokaisella potilaalla on fyysisistä ja psykologisista piirteistään riippuen oma ainutlaatuinen hoitomuotonsa, jonka avulla he saavat suurimman hyödyn irti vuorovaikutuksestaan hevosen kanssa.

Alkuperä

Hevosterapiakäytäntö on peräisin antiikin kreikkalaisilta, jotka suosittelivat ratsastusta kehon ja mielen kipujen ja särkyjen ehkäisyyn ja parantamiseen.

Hevosavusteisen terapian virallinen harjoittaminen alkoi Meksikossa vuonna 1969. Alkuperäisenä hevosterapian keksijänä pidetään Rogelio Hernandez Huertaa, Meksikon olympiaurheilijoiden keskuksen valmentajaa. Tuona samana vuonna perustettiin ensimmäinen hevosterapiaan erikoistunut keskus, Pohjois-Amerikan vammaisratsastusyhdistys (NARHA). NARHA:n tehtävänä on koordinoida ja antaa virallista tunnustusta hevosterapiaa tarjoaville keskuksille ja yksittäishenkilöille.

Keille hevosavusteinen terapia on tarkoitettu?

Hevosavusteinen terapia sopii erinomaisesti ihmisille, joilla on jokin fyysinen tai psyykkinen vamma. Se voi olla avuksi myös muun tyyppisissä ongelmissa, joista kerromme alla. Hevosavusteinen terapia sopii sekä lapsille että aikuisille. Terveydenalan asiantuntijat suosittelevat hevosterapiaa useimmiten ihmisille, joilla on seuraavia vaivoja:

 • Vammat (fyysiset, psyykkiset tai aistivammat)
 • Neurokehitykselliset häiriöt (esimerkiksi autismi)
 • Sosiaaliset sopeutumisongelmat
 • Muunlaiset sairaudet

Hevosavusteinen terapia voi olla erityisen hyödyllistä kaikille niille, joilla on autismikirjon häiriö, CP-vamma tai Rettin oireyhtymä, selkäydin- ja/tai aivovamma, MS-tauti, fibromyalgia jne. Terapeutti tekee asiaankuuluvat muutokset aktiviteetteihin ja hoitotavoitteisiin jokaisen potilaan kohdalla.

Hevosavusteisen terapian hyödyt

Hevosavusteisen terapian psykologiset ja fyysiset hyödyt on vahvistettu tutkimuksissa. Tärkeimmät psykologiset ja tunnetason hyödyt ovat seuraavat:

 • Parantaa itsetuntoa.
 • Parempi tunteiden säätely.
 • Parantaa itseluottamusta.
 • Parantaa muistia ja keskittymiskykyä.
 • Edistää luonnon ja eläinten kunnioitusta.

Joitakin hevosterapian fyysisistä hyödyistä ovat parempi lihasten kehitys, tasapaino, voima, lihasjänteys, motoriset taidot, koordinaatiokyky, kestävyys jne.

Hevosavusteinen terapia ja autismi

Kuten olemme jo useampaan otteeseen maininneet, hevosavusteinen terapia sopii loistavasti autistilapsille. Tutkimuksessa, jota johtivat Perez et al. (2008), havaittiin, että hevosavusteinen terapia tarjoaa neljänlaista stimulaatiota pienille potilaille: tasapaino, asentoaisti, tuntoaisti ja motorinen.

De la Prietan (2017) teettämässä tutkimuksessa puolestaan havaittiin, että hevosesta lähtevä lämpö ja värinä sekä kolmiulotteiset liikkeet voivat stimuloida hermorakenteita, mikä on hyväksi niiden kehitykselle.

Tutkimuksessa, jota johtivat Delgado ja Sanchez (2005) ja joka julkaistiin Mediciegossa, havaittiin, että autistilapset voivat muodostaa tunneyhteyden hevosten kanssa. Hevosilla ratsastaminen antaa heille myös turvallisuudentunteen, jolla on positiivinen vaikutus heidän itsetuntoonsa.

Hevosavusteinen terapia sopii hyvin autistilapsille

Hevosterapian muodot

Hevosavusteiseen terapiaan kuuluu erilaisia terapiamuotoja. Tässä joitakin tunnetuimpia:

 • Terapeuttinen ratsastus. Tähän kuuluu hevosen selässä tehtäviä harjoituksia, jotka parantavat tasapainoa ja koordinaatiota.
 • Hippoterapia. Tämän tyyppisessä hevosavusteisessa terapiassa potilas tekee fysioterapiaharjoituksia hevosen kanssa ja selässä. Tavoitteena on hyödyntää potilaan apuna hevosesta lähtevää lämpöä sekä sen rytmisiä ja kolmiulotteisia liikkeitä.
 • Hevosavusteinen oppiminen. Tämä on hyvin suosittu terapiamuoto, jossa potilas totutetaan hevoseen ja kaikkeen hevosenhoitoon liittyvään. Se voi muun muassa lisätä motivaatiota, stimuloida tunneilmaisua ja parantaa keskittymistä.
 • Mukautettu ratsastus. Ihmisille, joilla on erilaisia toiminnallisia vaivoja ja jotka harrastavat jo ratsastusta. Tavoitteena on mukauttaa laji potilaan tarpeisiin.

Hevosavusteinen terapia on siis tiivistettynä terapiaväline, jolla on kiistattomia hyötyjä. Se on loistava vaihtoehtoinen terapiamuoto lapsille, joilla on autismi tai muita sairauksia tai häiriöitä.

Se sopii loistavasti myös aikuisille, sillä sen monet eri terapiamuodot soveltuvat kaikenlaisiin ongelmiin. Potilasta terapian aikana avustavan henkilön tulisi aina olla pätevä ja valtuutettu ammattilainen, yleensä erikoistunut fysioterapeutti.

Se saattaa kiinnostaa sinua ...
Eläinavusteinen terapia täydentävänä hoitomuotona
Mielen IhmeetRead it in Mielen Ihmeet
Eläinavusteinen terapia täydentävänä hoitomuotona

Eläinavusteinen terapia on lupaava täydentävä hoito alzheimerin taudista, invaliditeetista, masennuksesta ja jopa autismista kärsivien potilaiden hoidossa. • Engel, B.T. (1997). Therapeutic Riding: Its benefits, professions and divisions. In Engel, B.T. Therapeutic Riding, I: Strategies for Instruction Part I. Durango, co: Barbara Engel therapy services.
 • García, S. (2010). Equinoterapia: Un binomio con fines terapéutico. Universidad Veracruzana. Médico Veterinario Zootecnista.
 • Pérez, L., Rodríguez, J. y Rodríguez, N. (2008): La Equinoterapia en el tratamiento de la discapacidad infantil. Revista Archivo Médico de Camagüey, 12(1).