Henkisen terveyden vaikutus syövän kehittymisessä

Henkisen terveyden vaikutus syövän kehittymisessä

Viimeisin päivitys: 30 heinäkuuta, 2022

Olemme kaikki hyvin tietoisia vahingosta, joka syövällä on fyysiseen terveyteen. Kun syöpä diagnosoidaan, hoitosuunnitelma tehdään hyökätäksemme sitä vastaan ja parantuaksemme siitä, mutta ihmiset eivät usein ajattele henkisen hyvinvoinnin tärkeyttä läpi tuon tapahtuman.

Sairaudesta, kuten syövästä kärsiminen voi vaikuttaa henkisten sairauksien kehittymiseen. Heillä, jotka sairastavat syöpää, esiintyy enemmän tiettyjä henkisiä ja tunnepitoisia häiriöitä kuin muulla väestöllä. Mutta mitkä syöpään liittyvät tekijät ovat osana henkistä terveyttä?

“Tärkein asia sairaudessa on ettei koskaan kadota sydäntä.”

-Nikolai Lenin-

Henkiset häiriöt ja syöpä

Yleisesti sairaalassa oleminen vaikuttaa mukautuvien häiriöiden kehitykseen. Se myös vähentää fyysistä toimintaa ja saa potilaan tuntemaan itsensä taakaksi muille. Sen lisäksi sama tapahtuu varhaisessa hoitoon mukautumisessa, potilaan aiemmissa stressikokemuksissa sekä henkisen tuen hahmottamisessa.

masentunut syöpäpotilas

Mitä tulee masennukseen, erityisesti potilaan ikä ja sairauden vaihe ovat myös tärkeissä rooleissa. Muita tekijöitä ovat hoidon fyysiset sivuvaikutukset, mahdollisten henkisten ongelmien historia ja vähäisen henkisen tuen esiintyminen.

“Syöpä voi poistaa kaikki fyysiset kykyni. Se ei voi koskettaa mieltäni, se ei voi koskettaa sydäntäni eikä se voi koskettaa sieluani.”

-Jim Valvano-

On myös olemassa itsemurhan ideoinnin riski. Tämä riski kasvaa jos potilaalla on edennyt syövän vaihe sekä huono ennuste. Masennuksen olemassaolo, avuttomuuden tunne, fyysisten oireiden lisääntyminen, psykopatologinen tausta ja aiemmat itsemurhayritykset ovat myös riskitekijöitä.

Myös korkeampaa  ahdistuneisuushäiriöiden esiintymistä on huomattu syöpää sairastavilla ihmisillä. Nuori ikä, taipumus ahdistuneisuuteen ja henkilökohtaisten vaikeuksien läpikäyminen ovat merkittävässä roolissa ahdistuneisuushäiriöstä kärsimisen lisääntymisen riskissä. Mutta fyysiset tekijät voivat myös aiheuttaa sen, kuten sairauden vaihe, hoitotoimenpideongelmat, uusiutuminen, lääkityksen hylkimisreaktio sekä sietämätön kipu.

kasa pillereitä

Henkisen hyvinvoinnin tärkeys syöpätaistelussa

Koska syöpäpotilailla esiintyy suurempaa riskiä heikentyneestä henkisestä (ja fyysisestä) terveydestä, on tärkeää olla tietoinen mahdollisista ongelmista. Mainitsemiemme häiriöiden lisäksi on yleistä, että esiintyy henkistä ahdinkoa, ahdistuneisuutta ja surumielisyyttä.

Mutta kuinka henkiset ongelmat vaikuttavat yleiseen terveyteesi? Ne lisäävät riskiä, sillä ne voivat olla erilaisten fyysisten lisätautien suora aiheuttaja. Masennus esimerkiksi tulee terveellisten elämäntapojen vähentämisen yhteydessä ja voi aiheuttaa sen, että potilas hylkää hoidon. 

“Syöpä on sairaus, jossa potilas voi olla suureksi avuksi itselleen, jos hän pystyy pitämään taisteluhenkeänsä ja toivoansa yllä.”

-George Carman-

Yleisesti ottaen nämä lisävaikeudet voivat saada potilaan tarvitsemaan lisää lääkärintarkastuksia. Ne myös vaikuttavat siihen, kuinka hyvin potilas noudattaa hoitosuunnitelmaa ja voi tehdä päätöksenteosta heille vaikeampaa. He saattavat olla tyytymättömämpiä lääkehoitoon, jota he saavat tai he saattavat vaatia liian paljon.

Siitä syystä on hyödyllistä kiinnittää huomiota syöpään sairastuneiden potilaiden henkiseen terveyteen. Jos joitakin varoitusmerkkejä esiintyy, me suosittelemme kääntymistä tähän alaan erikoistuneen psykologin puoleen. Ei ole ketään parempaa, joka voi arvioida potilaan ja järjestää terapiatapaamisia auttaakseen häntä säilyttämään vahvan henkisen terveyden. Kuten olemme nähneet, tällä voi olla hyvin positiivinen vaikutus ennusteeseen.

vaaleanpunainen rusetti

Potilaalle voidaan erityisesti opettaa toimivia selviytymiskeinoja ja tapoja muuttaa hänen käytöstään. Tällä tavalla he pystyvät kohtaamaan kaikki heidän tilanteensa herättämät tunteet sopeutuvaisemmalla tavalla ja olemaan kykeneväisiä säätelemään niitä paremmin. Tämän on osoitettu parantavan hoitotoimenpiteiden noudattamista. Siispä kylmä totuus ja seuraus on että potilaan elämänlaatua voidaan parantaa psykologisella väliintulolla.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.