Henkinen manipulointi: yleinen taktiikka korjata sisäiset ristiriidat

26.11.2017

Olet luultavasti kuullut jo useaan otteeseen henkisestä manipuloinnista. Tiedät millaista se on ja millaisia jälkiä se jättää uhreihinsa. Se on epäilemättä sellaista käytöstä, joka on hyvin haitallista uhrille. Siitä tekee erityisen vaarallista se, että se on hiljaista ja sitä on vaikea havaita.

Ihminen, joka käyttää henkistä manipulointia, on kartoittanut kaiken täydellisesti päässään. Hän tietää uhrinsa heikkoudet ja kuinka päästä kaikkien puolustuksien ohi saadakseen haluamansa. Sen saavuttaakseen hän voi saada itsensä näyttämään uhrilta ja toisen syylliseltä. Hän haluaa toisen myöntävän olevansa väärässä ja myöntyvän kaikkeen, mitä hän haluaa.

Henkiset manipuloijat saavat haluamansa myös niin, että he herättävät toisessa ihmisessä tiettyjä tunteita edistääkseen omia etujaan. Suunnitelma on, kuten aiemmin sanoimme, jo valmiiksi kartoitettu. Manipuloija ei koe mitään tunnontuskia käyttää mitä tahansa tarvittavia keinoja saadakseen toisen henkilön taipumaan tahtoonsa, jotta saisi haluamansa.

Henkinen manipulointi on usein peräisin kognitiivisesta dissonanssista

Tiedät luultavasti, että henkiset manipuloijat käyttävät sitä mitä psykologit kutsuvat ”kognitiiviseksi dissonanssiksi”. Kognitiivinen dissonanssi viittaa sisäiseen ristiriitaan, joka syntyy mielessämme silloin kun meillä on kaksi ajatusta, jotka eivät ole keskenään yhteneviä, tai kun ajatus ei sovi uskomusjärjestelmäämme tai käytökseemme.

käsi vie nukkea

Tämä sisäinen ristiriita, tämä jännite joka syö ajatuksiamme, johtaa erikoiseen seuraukseen. Aivot tekevät mitä tahansa välttääkseen tämän kognitiivisen dissonanssin, johon olemme ajautuneet tiedostamattamme. Tämä tunne sisäisestä ristiriidasta häiritsee meitä niin paljon, että teemme mitä vain päästäksemme siitä eroon.

Meidän on tunnettava sisäistä yhteneväisyyttä ajatustemme ja tunteidemme sekä uskomustemme ja asenteidemme välillä… Sen välillä, mitä ajattelemme ja kuinka toimimme. Kun löydämme itsemme tästä tienristeyksestä, haluamme pois sieltä hinnalla millä hyvänsä, vaikka se tarkoittaisi itsemme pettämistä.

Henkinen manipulointi on kognitiivisen dissonanssin paras temppu

Kuten aiemmin sanoimme, ihmiset tekevät mitä tahansa välttääkseen tämän epämiellyttävän tunteen, joka valtaa koko kehon. Vältämme tietoisuutta sellaisista asioista jotka lisäävät dissonanssia, emmekä ole kuulevinamme asioita, jotka voisivat horjuttaa meitä vielä enemmän.

Henkiset manipuloijat osaavat toimia kohdatessaan kognitiivista dissonanssia. He harjoittavat itsensä pettämistä saavuttaaksen tavoitteensa. On esimerkiksi ihmisiä, jotka tuntevat olevansa kyvyttömiä päättämään parisuhdettaan, joten he tekevät kaiken voitavansa kääntääkseen asiat niin, että kumppani lopettaa suhteen heidän sijastaan.

Jouko haluaa jättää Marian, koska hän tapasi juuri naisen, jonka kanssa hänellä on erityinen ”yhteys”. Maria, joka ei tiedä asiasta mitään, ei halua jättää Joukoa, koska rakastaa tätä. Tässä tilanteessa Jouko tekee kaiken mahdollisen saadakseen Marian haluamaan jättämään hänet, ja lopulta Maria päättääkin suhteen. Myöhemmin hän saa Marian tuntemaan itsensä ainoaksi syylliseksi eroon. ”Ei, ei, sinähän se minut jätit, en koskaan sanonut mitään!”

manipulointi pään sisällä

Manipuloijat siirtävät syyllisyyden toiselle ja kokevat itse olevansa vastuusta vapaita

Jouko huomaa olevansa epämiellyttävässä tilanteessa, joka syntyy siksi, että se mitä hän haluaisi olla (uskollinen), on ristiriidassa sen kanssa, mitä hän on nyt (uskoton). Ongelman ratkaisemiseksi Jouko päättää manipuloida Mariaa niin, että tämä joutuu korjaamaan tilanteen ja päätyy syylliseksi. Maria ei luultavasti tiedä lainkaan mitä on meneillään, koska harva meistä ymmärtää kun kumppani käyttäytyy näin. Toisaalta taas Jouko ei välttämättä ole täysin tietoinen omasta käytöksestään.

Jouko ei usko, että hän kykenee päättämään suhdetta, jonka hän haluaisi kuitenkin päättyvän. Ei etenkään nyt, kun hän tapasi toisen. Hän ei halua olla suhteen päättäjä, joten hän tekee kaikkensa suojellakseen itseään ja ollakseen tilanteen uhri. Koska hän ei halua hyväksyä todellisuutta tai ottaa vastuuta, hän manipuloi Mariaa niin kauan kunnes saa haluamansa, välittämättä juurikaan tämän kärsimyksistä.

Jos Maria on se joka jättää hänet, hänen ei tarvitse tuntea syyllisyyttä siitä, että hän halusi jättää Marian toisen naisen takia. Se ”näyttäisi erittäin pahalta” ja saattaisi vaikuttaa häneen. Jos Maria jättää hänet, hän ratkaisee sisäisen ristiriitansa ja hyötyy lopulta tilanteesta.

Henkinen manipulointi syntyy kognitiivisesta kaaoksesta. Mieli tekee kaiken voitavansa löytääkseen tiensä ulos kognitiivisesta dissonanssista. Se löytää ”pahiksen”, syyllisen osapuolen, joka saa manipuloijan näyttämään uhrilta tai asettaa tämän tilanteeseen, joka oikeuttaa hänen ajatuksensa tai käytöksensä.

Näin toinen henkilö on aina se syyllinen osapuoli. Lopulta henkiset manipuloijat ovat aina suhteidensa onnettomia uhreja.