Hannah Arendtin teoria aktiivisesta elämästä

Hannah Arendtin teoria aktiivisesta elämästä
Roberto Muelas Lobato

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Roberto Muelas Lobato.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Hannah Arendt oli juutalaista alkuperää oleva saksalainen filosofi. Hän aloitti opintonsa kuuluisan saksalaisen filosofin Martin Heideggerin kanssa, mutta kun natsit tulivat valtaan Saksassa, hänen oli paettava ja asetuttava Yhdysvaltoihin. Hannah Arendt kehitti poliittisen filosofian joka keskittyi nykyaikaisiin ongelmiin kuten totalitarismiin ja väkivaltaan. 

Hänen kaikkein merkittävimmät työnsä käsittelivät motiiveja, jotka johtivat ihmiset suorittamaan hirvittäviä tekoja totalitaaristen hallitusten varjolla. Yksi hänen kaikkein tunnetuimmista lausunnoistaan oli kun hän osoitti, että monet natsipuolueen jäsenistä olivat tavallisia ihmisiä, jotka tiettyjen olosuhteiden alaisuudessa suorittivat anteeksiantamattomia tekoja. Hän vakuutti, että he eivät olisi koskaan suorittaneet näitä tekoja jos kyseiset olosuhteet eivät olisivat olleet olemassa, eivätkä he edes tunnistaisi itseään suorittamassa näitä tekoja.

Tämä lausunto keräsi osakseen melkoisen määrän kritiikkiä, ja monille ihmisille tämä oli melko epämiellyttävää. Hän vakuutti, että ne monet ihmiset jotka kiduttivat, kohtelivat muita kaltoin ja murhasivat, eivät olleet pahoja ihmisiä. Sen sijaan he olivat heidän erityisten olosuhteidensa harhaan johdattamia. Nämä lausunnot maksoivat hänelle monta ystävyyssuhdetta, mutta silti hän puolusti sitä mihin hän uskoi, aina kun hänellä oli siihen tilaisuus.

Hannah Arendt vanhempana

Vaikka saattaa vaikuttaa siltä, että tämä kaikki tapahtui kaukaisessa menneisyydessä, nämä aiheet ovat kuitenkin todella olennaisia nykypäivänä. Esimerkiksi monet meistä uskovat, että terroristit ovat hulluja. Ja jos me sovellamme Hannah Arendtin teorioita, me voimme saada eri näkökulman asiasta. Sen sijaan että me kyseenalaistaisimme heidän psykologisen terveytensä, me voisimme ottaa huomioon muut tekijät jotka johtavat ihmiset valitsemaan väkivallan tien jonkin organisaation sisällä.

Hannah Arendtin teoria aktiivisesta elämästä

Hannah Arendtin teorian mukaan ihmisen elämässä on kolme perusaktiviteettia: tuottaminen, työskenteleminen ja toiminta. Tuottaminen vastaa ihmiskehon biologista prosessia.

Kaksi esimerkkiä tästä olisivat syöminen ja nukkuminen. Nämä ovat välttämättömiä aktiviteetteja meidän elämässämme, mutta ne eivät kestä ikuisuuksia. Heti kun me lopetamme näiden tekemisen, aktiviteetti on ohi. Nämä  tarpeet ovat elintärkeitä meidän selviytymisemme kannalta emmekä me voi selvitä ilman niitä, ja täten meillä ei ole tilaa vapaudelle.

Työskentelyn tarkoitus

Seuraava aktiivisen elämän aktiviteetti on työ. Tämä on se aktiviteetti joka tuottaa asioita ja saa aikaan tuloksia; se sisältää rakentamisen, käsityön, taiteen ja minkä tahansa minkä me luomme. Se sisältää myös aktiviteetit kuten instrumenttien tai eri esineiden valmistamisen.

Tällä aktiviteetilla me yritämme hallita luontoa, tehden töitä luonnollisten materiaalien kanssa voidaksemme rakentaa esineitä. Tämä aktiviteetti luo keinotekoisen maailman, kuten esimerkiksi kodin. Se eroaa tuottamisesta sillä saatavilla olevat esineet ovat kestäviä. Työn tulos on jotain joka on tuotteliasta ja me teemme ne käyttääksemme niitä, emme käyttääksemme niitä loppuun.

Hannah Arendt nuorempana

Kun me suoritamme viimeisen aktiviteetin, toiminnan, yksilöt rakentuvat sen pohjalta mitä he ovat, ja tällä tavalla he eroavat toisistaan. Toiminta sallii monimuotoisuuden ilmentyä, mikä taas saa meidät huomaamaan erot muissa ihmisissä.

Tällä tavalla me saamme oman identiteettimme, perustuen niihin eroihin sen henkilön joka suorittaa toiminnon ja toisen henkilön välillä. Yksilöt voivat syntyä vain toiminnan kautta, ja tämän kautta se mikä ennen oli yksityistä, muuttuu julkiseksi sen myötä kun se on jaettu toisten kanssa. Toimimalla ja puhumalla ihmiset osoittavat keitä he ovat.

Toiminnan sektorit

Jokainen näistä aktiviteeteista tapahtuu niiden omilla erityisillä sektoreillaan. Nämä ovat yksityinen sektori (tuottaa), sosiaalinen sektori (työskennellä), ja julkinen sektori (toimia). Julkisen ja sosiaalisen sektorin ero perustuu kreikkalaisen poliksen periaatteeseen.

Yksityinen sektori on oma koti. Tällä alueella et voi puhua vapaudesta tai tasa-arvosta, vaan enemmänkin todellisten tarpeiden yhteisöstä. Yksityinen sektori on luonnollinen tila joka on vastakohtana julkisen alueen keinotekoisuudelle.

Julkinen sektori on toiminnan ja kommunikoinnin tila. Tällä alueella me näytämme muille keitä me olemme, ja tämä vakiinnuttaa meidän olemassaolomme. Julkinen sektori on jaettua maailmaa, valmistettujen esineiden luomaa, ja tekojen, jotka saavat aikaan aineettomia objekteja kuten lait, instituutiot ja kulttuuri.

Tämä luotu tila tarjoaa toiminnoille ja esineille pysyvyyttä, vakautta ja kestävyyttä. Niin haurasta kuin toiminta onkaan, julkinen tila antaa sille vakautta muistin avulla. Julkinen tila sisältää myös julkiset intressit, jotka eroavat yksityisistä intresseistä.

Tätä eroa on kuitenkin sumennettu erään toisen alueen ilmentymällä, sosiaalisella sektorilla. Tämä on kapitalistisen talouden valuuttamarkkinan tuote. Kapitalistinen sosioekonominen järjestelmä käsittelee talouden ottamista julkiseen tilaan. Tämä julkinen sektori on julkisten intressien määrittelemä, ja se antaa yksityisille intresseille julkisen merkityksen.

kurkkii ulos reiästä

Oman äänen menettämisen seuraukset

Eräs ongelma ilmenee kun talous sekaantuu julkiseen alueeseen. Yksityinen alue, joka on välttämätön johtuen sen tarjoamasta suojasta, muuttuu vaihtoehtoiseksi julkiselle alueelle. Tämän seuraus on se, että yksityiset intressit ja luonnolliset siteet valtaavat yleisen julkisen alueen. Tämän seurauksena julkinen alue ja kansalaisten teot ovat hajanaisia.

Tässä me voimme nähdä totalitarismin toiminnassa. Se on julkisen sektorin huolettoman yksilön voitto, joka vain ajattelee heidän omia yksityisiä intressejään sekä omaa henkilökohtaista turvallisuuttaan, hinnalla millä hyvänsä. Mutta tämän kaltainen yksilö on täysi vastakohta kansalaisesta, joka on aktiivisesti omistautunut maailman julkiselle sektorille.

”Yksityinen” yksilö on yksilö vain silloin kun on kyse hänen omista eduistaan. Hän lankeaa helposti sosiaaliseen ja poliittiseen konformismiin. Mutta totalitarismi ei lopu vain julkiseen elämään, sillä se tuhoaa myöskin yksityisen elämän, jättäen yksilöt absoluuttiseen yksinäisyyteen.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.