Logo image
Logo image

Erilaiset sanattoman viestinnän tyypit

4 minuuttia
Kun puhumme kommunikoinnista, ajattelemme yleensä puhetta. Viestintä voidaan kuitenkin toteuttaa monella muullakin tavalla. Tässä artikkelissa tarkastelemme sanattomia viestintätyyppejä.
Erilaiset sanattoman viestinnän tyypit
Viimeisin päivitys: 14 tammikuuta, 2022

Ensimmäinen kommunikaation selviö on, että kaikki kommunikoivat (Watzlawick, 1993). Itse asiassa jokaisessa päivittäisessä vuorovaikutuksessasi muiden kanssa välität viestin. Jopa hiljaisuus on viestintää. Katse, ele, kehon asento, liike, ulkonäkö, kaikki, ehdottomasti kaikki, on kommunikaatiota.

Meillä on tapana kommunikoida kahdella tavalla. Ensinnäkin sanallisesti – johon meillä on enemmän hallintaa – ja sanattomasti – johon meillä on vähemmän hallintaa.

Sanattomalla viestinnällä tarkoitetaan erilaisia merkkejä ja ei-lingvistisiä merkkijärjestelmiä, jotka kommunikoivat tai joita käytetään kommunikoinnissa (Cestero ja Penadés, 2017 ). Yhtäältä tämä sisältää kulttuuriset tavat ja tottumukset (kulttuurimerkit ja -järjestelmät) ja toisaalta sanattoman viestintäjärjestelmän. Molemmilla elementeillä on universaaleja ja erityisiä ominaisuuksia jokaisessa kielessä ja kulttuurissa.

Sanattomalla viestinnällä on erilaisia tehtäviä. Näiden toimintojen tarkoitus on:

 • Korostaa ei-verbaalista kieltä. Tätä tarkoitusta varten käytetään eleitä. Niiden tehtävänä on vahvistaa viestiä. Eleet tehdään yleensä käsin, vaikka myös mm. kulmakarvat ja yläluomet korostavat asiaa (Ekman, 2009).
 • Ilmaisee tunteita ja tuntemuksia. Voit ilmaista olevasi surullinen, iloinen tai ahdistunut. Tässä käytät pääasiassa kasvojasi.
 • Korvaamaan sanoja. Kun vaikkapa teet peukalolla eleen ilmaistaksesi, että jokin on hyvin tai huonosti.
 • Ohjaamaan tapaa, jolla sanallinen viesti tulee tulkita. Viestisi voidaan ymmärtää tavalla tai toisella käyttämäsi äänensävyn, ilmeidesi tai tekemiesi eleiden mukaan.
 • Säätämään viestintää. Kun käytät eleitä tai ilmeitä välittämäsi sanallisen viestin säätelemiseen.

Some figure

Sanattoman viestinnän kolme tyyppiä

Pattersonin (2011) mukaan sanaton viestintä koostuu kahdesta osasta. Ensinnäkin kiinteät ominaisuudet, jotka liittyvät suunnitteluun, tilan järjestelyyn ja fyysiseen ulkonäköön. Se, että niitä kuvataan kiinteiksi, ei tarkoita, etteivätkö ne voisi muuttua, vaan sitä että ne eivät juuri kommunikaatiohetkellä vaihtele jatkuvasti, kuten toinen komponentti tekee.

Sitten ovat dynaamiset ominaisuudet, jotka johtavat “sujuvaan vaihtoon eri sosiaalisissa ympäristöissä olevien ihmisten välillä” (Patterson, 2011). Näitä ovat etäisyys ja suuntautuminen, ulkonäkö, ilme, asento, liike, kehon kosketus, äänensävy ja hajumerkit.

Kaikki nämä sanattoman viestinnän muodot voidaan luokitella kolmeen laajaan luokkaan: paralingvistinen, kinesia ja prokseminen.

1. Paralingvistiikka

Paralingvistiikka tutkii kielen ei-semanttisia puolia. Ne riippuvat yleensä henkilön tunteista ja aikomuksista. Näitä ovat:

Äänensävy

Tämä on äänesi korotusaste. Äänesi voi esimerkiksi olla vakava tai kova. Se liittyy tunteisiisi ja sanomasi sisältöön. Korkeat äänensävyt liittyvät kontekstista riippuen päättämättömyyteen tai epäilyyn, ja matala sävy liittyy itseluottamukseen.

Rytmi

Tämä tarkoittaa sanallista sujuvuutta tai sanottujen sanojen määrää minuutissa. Jos olet epätoivoinen tai ahdistunut, saatat puhua hyvin nopeasti, kun taas kun olet rauhallinen ja rento, puhut yleensä hitaammin.

Äänenvoimakkuus

Tämä viittaa intensiteettiin, jolla puhut. Alhainen äänenvoimakkuus liittyy ujouteen, suruun tai alistumiseen. Toisaalta korkea äänenvoimakkuus välittää turvallisuutta, auktoriteettia ja määräävää asemaa.

Sävy

Tämä on äänesi spektri, jonka avulla voit tunnistaa henkilön äänestä. Se on jokaiselle ihmiselle hänen äänensä ainutlaatuinen ominaisuus.

2. Kinesia

Kinesia on sen tutkimista, mitä ilmaiset kehon liikkeillä, eleillä ja asennoilla. Tämä viestintämuoto sisältää seuraavat asiat:

Ilmeet

Nämä ovat eleitä, jotka välität kasvoillasi. Hymy on yhdentyyppinen ilme. Joitakin yleisiä hymytyyppejä on tunnistettu. Esimerkiksi tiukkahuulinen hymy, kiero hymy, leuat loksauttava hymy ja sivulle-ylöspäin suuntautunut hymy (Allan & Barbara, 2006).

Ulkonäkö

Silmiesi kautta välität paljon tietoa. Esimerkiksi henkilön katseleminen pitkään voi olla merkki siitä, että olet kiinnostunut hänestä. Toisaalta se voi olla myös merkki vihamielisyydestä. Kaikki riippuu kontekstista. Jos lasket katseesi alas, se voi olla merkki turvattomuudesta tai siitä, että et pidä näkemästäsi.

Samalla tavalla kuin silmien liikkeet välittävät asenteitasi ja tunteitasi, ne voivat myös ilmaista persoonallisuuttasi. Jotkut ihmiset katsovat enemmän kuin toiset. Ne, jotka ovat luonnostaan rakastavampia, tuijottavat yleensä paljon, samoin kuin ihmiset, joilla on suuri tarve kiintymykselle (Davis, 1998).

Asento

Tämä on kehosi asento, kun kävelet, istut, olet makuulla tai seisot. Se heijastaa tunnetilaasi, varsinkin jos olet jännittynyt. Kun olet ahdistunut tai hermostunut, sinulla on taipumus omaksua jäykkiä asentoja tai liikkua jatkuvasti puolelta toiselle. Eniten analysoidut kehonosat ovat kädet, käsivarret ja jalat.

Some figure

Eleet

Ele on myös sanattoman viestinnän muoto, joka välittää tietyn viestin sanojen sijasta tai niiden yhteydessä. Niiden avulla voit viestiä halveksunnan, vihamielisyyden, hyväksynnän, kiintymyksen jne. tunteitasi. Ne voivat myös osoittaa kognitiivisen epävakauden hetkiäsi ja heijastaa ajatteluasi, jota et ole vielä pukenut sanoiksi (Goldin-Meadow, 2014).

Yleisimpiä eleitä ovat mm. heiluttaminen, osoittaminen ja sormien käyttö numeeristen määrien ilmaisemiseen. Muita yleisiä eleitä ovat käsien puristaminen sekä leuan, korvien tai silmien hierominen.

3. Proksemiikka

Proksemiikka viittaa tilaan ja etäisyyteen, jonka otat kommunikoidessasi. Jokaisella on oma henkilökohtainen tila, jota he suojelevat. Joskus sinusta voi tuntua, että joku on tunkeutunut tilaasi, kun toinen henkilö tulee hyvin lähelle. Alueet, jotka osoittavat etäisyyden, joilla annat toisen henkilön olla, ovat yleisesti ottaen:

 • Intiimi etäisyys (45 cm saakka). Tämä etäisyys on varattu läheisille ystäville ja perheelle.
 • Henkilökohtainen etäisyys (45 cm – 120 cm). Tämä on taas varattu tutuille ihmisille. Esimerkiksi työ- tai koulukaverit, naapurit jne. Ne eivät kuitenkaan ole intiimejä kohtaamisia.
 • Sosiaalinen etäisyys (120 cm – 360 cm). Tämä on etäisyys, jonka pidät tuntemattomiin suojellaksesi itseäsi.
 • Julkinen etäisyys (yli 360 cm). Tätä käytetään konferensseissa, puheissa tai julkisissa tapahtumissa.

Jokaisen sanattoman viestinnän merkitystä ei voida ymmärtää kontekstista erillään. Eleen merkitys voi todellakin vaihdella kulttuurista toiseen ja jopa tilanteesta toiseen. Niitä ei myöskään voida ymmärtää erillään muista ei-verbaalisista ja verbaalisista indikaattoreista. Siksi kaikki tulkinnat on kytkettävä siihen sosiaaliseen ja kommunikatiiviseen kontekstiin, jossa sanattomat ilmaisut esiintyvät.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Allan y Barbara. (2006).El lenguaje del cuerpo: como interpretar a los demás a través de sus gestos. Editorial amat.
 • Cestero, A. M., y Penadés, I. (2017). Manual del profesor de ELE. Universidad de Alcalá.
 • Davis, F. (1998). La comunicación no verbal.
 • Ekman, P. (2009). Cómo detectar mentiras.
 • Goldin-Meadow, S. (2014). How gesture works to change our minds. Trends in neuroscience and education3(1), 4-6. https://doi.org/10.1016/j.tine.2014.01.002
 • Patterson, M. (2011). Más que palabras: el poder de la comunicación no verbal. Editorial UOC
 • Watzlawick, P. (1993). Teoría de la comunicación humana. Interacciones, patologías y paradojas. Barcelona: Herder.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.