Logo image
Logo image

Astman ja mielen yhteys: tiivis kaksikko

3 minuuttia
Mikä on suhde kehon, astman ja mielen välillä? Tiedämme, että ahdistus ja masennus pahentavat tämän sairauden oireita. Niin ikään astma ja tietyt tunteet aktivoivat samat alueet aivoissa.
Astman ja mielen yhteys: tiivis kaksikko
Viimeisin päivitys: 13 kesäkuuta, 2020

Tutkijat pohtivat usein, onko astman ja mielen välillä yhteys; tai pikemminkin, millainen se tarkalleen ottaen on. Sairaan ihmisen päivittäisessä elämässä on oikeastaan melko helppo huomata tuo yhteys. Vielä selvempi yhteys on stressin, ahdistuksen ja astmakohtauksen välillä. Tieteelliset havainnot tämän suhteen eivät kuitenkaan ole täysin selkeitä.

Onko astman ja mielen välillä todellinen yhteys? Vai onko se vain huhupuhetta? Muutama vuosikymmen sitten ihmiset uskoivat yhä ajatukseen siitä, kuinka astmaan vaikuttavat tunteet olivat pelkkää spekulaatiota. Tieteellisen edistyksen ansiosta tiedämme kuitenkin nyt, että tämä yhteys on kiistaton.

Tiede määrittelee astman krooniseksi sairaudeksi, jolle on ominaista tulehdustila sekä hengitysteiden tukkeutuminen. Se on laajimmalle levinnyt krooninen lapsuuden sairaus.

Arviolta vähintään 60 % astmatapauksista on lapsilla. Monet astman laukaisevista tekijöistä ovat ehdottomasti psykologisia. Astman ja mielen välinen yhteys on siis kiistaton.

“Jos haluat voittaa elämän ahdistuksen, elä hetkessä, elä hengenvedossa.”

-Amit Ray-

Astman ja mielen välinen suhde

Some figure

Tohtori Zofel Marx ja hänen työkaverinsa tekivät tutkimuksen astmapotilailla määritelläkseen, mikäli näiden tunteet todella laukaisivat astmakohtauksen. Tutkimus koostui terveiden ihmisten tunteiden vertaamisesta astmasta kärsivien ihmisten tunteisiin, jotta voitaisiin selvittää mahdolliset eroavaisuudet.

Loppujen lopuksi tultiin siihen lopputulokseen, että astmasta kärsivillä oli vihamielisempi asenne ja he kokivat suurempaa avuttomuuden tunnetta sekä olivat surullisempia kuin terveet. Sen todistamiseksi tutkijat altistivat molemmat ryhmät eri ärsykkeille tarkkaillakseen heidän reaktioitaan. Heidän havaitsemansa henkiset vaikeudet saattoivat olla vain yksi astman vaikutuksista, eikä sen aiheuttaja.

Joka tapauksessa, muut tutkimukset tukivat näitä löydöksiä. Ne todistivat, että jopa 50 % astmasta kärsivistä ihmisistä kärsi myös masennuksen oireista. Niin ikään tällaisista oireista kärsivillä ihmisillä esiintyi myös ahdistusta ja heillä oli useampia astmakohtauksia sekä lääkärikäyntejä. Masennuslääkkeet vähentävät myös astman oireita.

Neurotieteellinen läpimurto

Some figure

Wisconsin-Madisonin yliopiston tekemässä tutkimuksessa todettiin, että astman ja mielen välillä on selkeä yhteys. Tämä tutkimus johti siihen päätelmään, että astmaattiset prosessit yhdistetään aivojen kahteen alueeseen, jotka liittyvät läheisesti tunteisiin: aivojen etummaiseen pihtipoimuun sekä aivosaarekkeeseen.

Tämän tutkimuksen johtaja, professori Richard Davidson käytti magneettikuvausta sen demonstroimiseksi. Hän aloitti tutkimuksen kuuden astmasta kärsivän vapaaehtoisen ryhmällä ja antoi heille aineita, jotka pahentavat sairautta.

Tarkkaillessaan vapaaehtoisten aivoja Davidson huomasi, että ärsyke aktivoitui sekä aivojen etummaisessa pihtipoimussa että aivosaarekkeessa. Kuten mainitsimme aikaisemmin, nämä alueet liittyvät vahvasti tunteisiin. Vaikka hän julkaisikin tutkimuksensa, ei se ole vieläkään lopullinen tulos, sillä se tehtiin hyvin pienellä ihmisryhmällä.

Astman ja mielen välisen yhteyden tutkiminen jatkuu

Tiede on jo havainnut yhteyden astman ja mielen välillä. Emme kuitenkaan tiedä vielä tämän yhteyden laajuutta tai sitä säätelevää tarkkaa mekanismia. On kuitenkin selvää, että psykologiset tekijät ovat ratkaisevia tämän sairauden kohdalla. Masennus tai ahdistus voivat ehdottomasti johtaa astman puhkeamiseen.

Madridin yliopiston tohtori Antonio Cano Vindel huomauttaa, että ahdistus vaikuttaa astmaan kahdella tavalla:

  1. Synnyttäen kausittaista kiihtynyttä hengitystä ja hyperventilaatiota. Tämä fysiologinen tila esiintyy lukuisissa henkisissä tapahtumissa, kuten itkemisessä, pelossa, stressissä ja niin edelleen. Sitä vastoin hän huomauttaa, että kaikki vahvat henkiset tapahtumat lisäävät keuhkoputkien kapenemista.
  2. Hän huomauttaa myös, että astmasta kärsivien potilaiden on tapana kärsiä suuresta masennuksesta, surumielisyydestä sekä vihasta tämän sairauden mukana tulevien rajoitusten vuoksi. Tiedämme nyt, että kun nämä psykologiset tilat hoidetaan oikeaoppisesti, paranee astmaattisen henkilön ennuste huomattavasti.

Astman ja mielen välillä on siis suhde. Tässä tai muidenkaan sairauksien tapauksessa ei voida kuitenkaan erottaa aivoissa tapahtuvaa fysiikkaa. Vanha elämänohje ratifioidaan uudelleen: surullinen sielu voi olla yhtä tappava kuin bakteeri.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Hoyos, M. L., Ochoa, D. A. R., & Londoño, C. R. (2008). Revisión crítica del concepto” psicosomático” a la luz del dualismo mente-cuerpo. Pensamiento psicológico, 4(10), 137-147.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.