Logo image
Logo image

Anosognosia: kyvyttömyys tunnistaa kyvyttömyytensä

2 minuuttia
Anosognosia: kyvyttömyys tunnistaa kyvyttömyytensä
Viimeisin päivitys: 07 heinäkuuta, 2017

Vuonna 1895 Von Monakow kertoi potilaasta, joka kärsi vamman seurauksena osittaisesta sokeudesta. Se, mikä erotti potilaan muiden joukosta oli se, että hän ei ollut tietoinen puutteestaan. Vasta vuonna 1914 Pariisin neurologisessa yhdistyksen keskuudessa Babinski esitteli kahden potilaan tapaukset hemiplegiasta ja täydellisestä tiedottomuudesta tätä motorista puutetta koskien. Hän sitten esitteli anosodiaphorian käsitteen viitaten tapauksiin, joissa sairaus sivuutettiin täysin.

Anosognosian määritelmä

Prigatano puolestaan määrittelee anosognosian kliinisenä ilmiönä jossa potilas, jolla on aivojen toimintahäiriö, ei vaikuta olevan tietoinen neurologisen ja/tai neuropsykologisen toimimisensa heikkenemisestä. Tila on kuitenkin ilmeinen lääkäreille sekä muille ihmisille. Tätä tietoisuuden puutetta ei voida selittää hyperarousalilla, yleisellä kognitiivisella heikkenemisellä tai sillä, että potilas itse kieltää tilansa.

Vahingon syy on yhdentekevä anosognosian osoittamiseen tilan kehittymisen aikana. Se vaikuttaa anatomisesti tietoisuuteen liittyviin aivojen alueisiin ja heikentää kykyä tunnistaa tai arvioida vajeiden vakavuus. Meidän “itsemme“, joka ymmärretään tietoisuudeksi itsestämme, syrjäytetään eikä se kykene sisällyttämään tietoja vahingosta osana itseämme. Ikään kuin sitä ei olisi olemassa.

Some figure

Diagnostiset kriteerit ja liitännäisyys

Vaikka diagnoosille ei ole olemassa erityisiä kriteerejä, Kliinisen neuropsykologian konsortio (2010) julkaisi seuraavat kriteerit tilan tunnistusta ja luokittelua varten:

 1. Tietoisuuden häiriö fyysisestä, neurokognitiivisesta ja/tai psykologisesta vajeesta tai sairaudesta.
 2. Muutos puutteen kieltämisessä, joka ilmenee sellaisissa lauselmissa kuten “En tiedä miksi olen täällä”, “En tiedä mikä minua vaivaa”, “Minulle ei ole koskaan annettu oikeita ohjeita näiden harjoitusten tekemiseksi, joten ei ole ihme etten tee niitä hyvin”,” Toiset ovat kertoneet minulle, että olen sairas”.
 3. Arviointivälineiden avulla todistetut puutteet.
 4. Sukulaisten tai tuttavien tunnistamat merkit ahdingosta.
 5. Negatiivinen vaikutus päivittäisessä elämässä toimimiseen.
 6. Ahdinko ei ilmene hämmennyksen tai tajunnan muuttuneiden tilojen yhteydessä.

Ahdinko ilmenee samanaikaisesti toisien häiriötilojen kanssa:

Neurologiset häiriöt: neurovaskulaariset häiriöt, Alzheimerin dementia, lievä kognitiivinen vajaatoiminta, kasvaimet, frontotemporaalinen dementia, traumaattinen aivovaurio, korteksin sokeus, epilepsia ja posteriorinen kortikaalinen atrofia.

Psykiatriset häiriöt: skitsofrenia ja persoonallisuushäiriöt. Oireiden näkökulmasta katsottuna anosognosiaa voi esiintyä seuraavissa tapauksissa; hemineglect-häiriö, prosopagnosia, muistinmenetys, Korsakoffin oireyhtymä, Anton-oireyhtymä, hemiplegia, dyseksekutiivinen oireyhtymä, konstruktiivinen apraksia, Werniken afasia…

Hoito ja seuraukset

Tällä hetkellä ei ole olemassa tehokasta hoitoa. Koska taudilla on useita erilaisia ilmenemismuotoja, jotkut määrittelevät sen sairaudeksi, oireyhtymäksi tai oireeksi, mutta siitä huolimatta määritelmään liittyy tietty yhteisymmärrys. Anosognosiaa voi esiintyä useissa neurologisissa sairauksissa ja vaikuttaa siltä, että se on tietynlainen jokaisen vajeen kohdalla. Kun otetaan huomioon käytännön seuraukset siitä kärsivien ihmisten päivittäiseen elämään, on tärkeää, että tila tunnistetaan varhain. Ihmisillä, jotka kärsivät kyseisestä tilasta, voi olla:

 • Vaikeuksia hoidon noudattamisessa.
 • Huono ennuste häiriön kehittymisessä ja kuntoutuksessa.
 • Sairastumisriski tai vammoja, jotka johtuvat tietoisuuden puutteesta.
 • Tiedon uhmaamisen aiheuttamia mielialan muutoksia: ärsytys, viha, masennus.
 • Farmakologisten ja lääketieteellisten hoitojen valvonnan puutetta.
 • Sosiaalisen ymmärryksen puutetta heidän asemastaan ja sairaudestaan.
 • Sosiaalisen sekä yhteisön tuen puutetta.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.