Alzheimerin ja dementian väliset erot

Alzheimerin ja dementian eroja on joskus vaikea ymmärtää. Tässä artikkelissa yritämme selittää ne mahdollisimman selkeästi.
Alzheimerin ja dementian väliset erot

Viimeisin päivitys: 30 heinäkuuta, 2022

Ei ole epäilystäkään siitä, että kognitiiviset kyvyt heikkenevät iän myötä. Viime vuosina tieto tästä prosessista ja siihen liittyvistä sairauksista on lisääntynyt. Tietyt diagnostiset ongelmat ovat kuitenkin edelleen olemassa. Esimerkiksi Alzheimerin taudin ja dementian sekä muiden häiriöiden väliset erot voivat olla vaikeita hahmottaa.

Moni perhe haluaisi tietää, miten erottaa normaalit ikääntymisen merkit neurodegeneratiivisen sairauden alkuvaiheessa olevista. Tietämättömyys tarkoittaa sitä, että dementia voi edetä pisteeseen, joka vahingoittaa vakavasti potilaan elämää.

Tässä artikkelissa opit erottamaan Alzheimerin taudin ja dementian toisistaan.

Alzheimerin tauti

Alzheimerin ja dementian väliset erot ovat loppujen lopuksi huomattavat.

Alzheimerin tauti on rappeuttava aivosairaus, joka häiritsee neuronien toimintaa. Se vaikuttaa pääasiassa aivokuoreen, aiheuttaen solukuoleman. Kehittyneissä vaiheissa se syvenee aivojen sisäisille alueille.

Sillä on taipumus pysyä oireettomana monien vuosien ajan, koska aivojen plastisuuden ja kompensoinnin voima voittaa toimintojen menetyksen. Mutta kun sitä ei voi enää “piilottaa”, merkit kognitiivisesta heikkenemisestä ja muistin heikkenemisestä alkavat ja voivat edetä jopa henkilön kuolemaan.

Uudet tutkimukset Alzheimerin biomarkkereista mahdollistavat tämän taudin havaitsemisen aikaisin, jopa ennen kuin se aiheuttaa oireita. Tämä on erityisen hyödyllistä ihmisille, joilla on ollut sairautta suvussaan. Tämän taudin biomarkkerit ovat seuraavat:

 • Beeta-amyloidi- ja tau -proteiinien tasot aivo-selkäydinnesteessä. Nämä analysoidaan ottamalla näyte pistoksen avulla.
 • Näiden proteiinien kertyminen aivoihin voidaan havaita positroniemissiotomografialla (PET).
 • Aivojen ja niiden eri alueiden rakenteelliset tai toiminnalliset kuvantamistutkimukset magneettiresonanssi- ja positroniemissiotomografiatekniikoilla glukoosimerkinnän avulla.

Dementia

Dementia on joukko oireita, jotka liittyvät kykyyn ajatella ja muistaa. Ne aiheuttavat vaikeuksia potilaan normaalissa elämässä. Se ei ole itsessään sairaus, mutta se voi aiheuttaa sairauden.

DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ) on muuttanut dementian nimen suureksi neurokognitiiviseksi häiriöksi. Lisättiin myös uusi, vähemmän vakavan kognitiivisen vajaatoiminnan luokka, jota kutsutaan lieväksi neurokognitiiviseksi häiriöksi. Tämä häiriö diagnosoidaan, kun yksittäisen kognitiivisen kyvyn heikkeneminen on riittävän vakavaa häiritäkseen potilaan riippumattomuutta muista ihmisistä. Häiriö ei kuitenkaan voi johtua huumeiden käytöstä, houretilasta tai muista olosuhteista, jolloin kyseessä ei ole dementia.

Dementian diagnoosia varten arvioidaan seuraavia kognitiivisia kykyjä:

 • Itsestä huolen pitäminen.
 • Kielen ilmaisu ja ymmärrys.
 • Organisointitaidot: suunnittelu, järjestäminen, asioiden muistaminen, tehtävien priorisointi tai huomioiminen.
 • Aistimotorinen toiminto: visuaalinen havainto kohteiden välisistä tilasuhteista.
 • Oppiminen ja muisti.
 • Sosiaalinen kognitio.

Alzheimerin ja dementian väliset erot

Alzheimerin ja dementian välillä on tiettyjä yhtäläisyyksiä.

Nyt kun tiedät kummastakin tilasta hieman enemmän erikseen, huomaat, että niiden välillä on suuria yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi muistinmenetys ja korkeampien kognitiivisten toimintojen heikkeneminen. Erot näiden kahden häiriön välillä ovat kuitenkin huomattavat, ja kun asiaankuuluvat diagnostiset testit on tehty, myös hoito on erilaista.

Tärkeimmät Alzheimerin ja dementian väliset erot ovat seuraavat:

 • Alzheimer on sairaus. Dementia taas on oireyhtymä, toisin sanoen joukko oireita.
 • Dementia heikentää kognitiivisia toimintoja, mutta se ei ole rappeuttava. Dementiaa aiheuttava sairaus voi kuitenkin olla.
 • Dementia ei suoraan aiheuta kuolemaa, mutta Alzheimerin tauti aiheuttaa.
 • Molempien oireet seuraavat eri polkuja. Alzheimerin tauti alkaa pienillä muistihäiriöillä ja oireita tulee lisää taudin edetessä. Dementian kohdalla ensimmäiset oireet vaihtelevat sitä aiheuttavan sairauden mukaan.
 • Dementia ei ole perinnöllistä. On kuitenkin todisteita siitä, että jos suvussa esiintyy dementiaa, riski sairastua siihen voi olla suurempi. Toisaalta Alzheimerilla on selvä geneettinen yhteys. Esimerkiksi henkilöllä, jonka toinen vanhemmista tai jonka sisarus sairastaa Alzheimeria, on todistetusti hieman suurempi riski sairastua siihen.

On arvioitu, että joka kymmenes yli 65-vuotias kärsii jonkinlaisesta dementiasta. Noin 75 prosenttia näistä tapauksista johtuu Alzheimerin taudista. Vaikka tutkimukset ja lääketiede kehittyvät edelleen, näihin tiloihin ei ole vielä parannuskeinoa, ja niiden etenemistä voidaan tällä hetkellä vain viivästyttää.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Dementian monet kasvot
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Dementian monet kasvot

Alzheimerin tauti on tunnetuin ja yleisin dementiatyyppi, mutta se ei ole ainoa jota maailmassa esiintyy.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.