Alkuperäiset tai vaistomaiset tuntemukset: tietoisuuden alkuperä

Ennen perustunteita ja -tuntemuksia olivat olemassa alkuperäiset tai vaistomaiset tuntemukset. Juuri nuo psykofyysiset tilat edistivät inhimillistymistämme ja kognitiivista kehitystämme. Tässä artikkelissa tarkastelemme niitä.
Alkuperäiset tai vaistomaiset tuntemukset: tietoisuuden alkuperä
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Alkuperäiset tai vaistomaiset tuntemukset ovat suurelta osin muokanneet meidät niiksi ihmisiksi, joita me olemme tänään. Näillä viitataan sellaisiin tuntemuksiin kuin pelko, tai nälkään tai janoon liittyvä himo ja kipuun liittyvä epätoivo. Nämä atavistiset ja perustilat voivatkin olla monenlaisten nykyään tuntemiemme tunteiden ja tuntemusten juuret.

Neurotieteilijät huomauttavat, että vaistomaiset tuntemukset muodostivat vaistojemme perustan. Ne ovat komponentteja, jotka saavat meidät toimimaan, saavat meidät tyydyttämään ruokahalumme tai pakenemaan uhkia. Jollain tapaa nämä prosessit toimivat melkein kuin substraatti, joka antoi meille mahdollisuuden siirtyä luonnosta ihmiseen, välttämättömästä monimutkaiseen.

Tämä aihe on erittäin mielenkiintoinen, sillä sen avulla voimme ymmärtää, kuinka emotionaaliset järjestelmät ovat olleet avainasemassa aivojen kehittymisessä. Ruumiimme kehittyi tietysti evoluution mukana, mutta myös tunnejärjestelmät kehittyivät uskomattomalla tavalla. Tämä oli ratkaisevaa kognitiiviselle kehityksellemme.

Loppujen lopuksi emme ihmisinä ole sitä, mitä ajattelemme, vaan mitä tunnemme.

Asiantuntijat ovat eri mieltä siitä, kuinka tietoisuus syntyi. Jotkut uskovat, että se syntyi kognitiivisten prosessien kehittymisen jälkeen. Toisille tietoisuus oli seurausta tunteista.

Naisen vaistomaiset tuntemukset.

Mitä ovat alkuperäiset tai vaistomaiset tuntemukset?

Alkuperäisten tuntemusten teoria yleistyi vuonna 2006 teoksen The Primordial Emotions: The Dawning of Consciousness julkaisun jälkeen. Sen kirjoittaja on Derek Denton, australialaisen Melbournen yliopiston fysiologi ja professori. Hänen teoriansa lähtee ajatuksesta, että vaistomaiset tuntemukset muodostavat tietoisuutemme perustan.

Ymmärtääksemme tämän, meidän on visualisoitava ensin evoluutiomme ensimmäiset vaiheet. Tuolloin toimimme pelkkien refleksien avulla, joiden tarkoituksena oli edistää homeostaasia. Toisin sanoen, jos meillä oli kylmä, etsimme lämmönlähteitä. Jos meillä oli nälkä tai jano, menimme etsimään ruokaa ja juomaa.

Nuo tilat olivat yksinkertaisia ulottuvuuksia, joita hallitsi epätoivoinen halu tyydyttää jokin perustarve. Kun aivomme kehittyivät, näistä tuntemuksista tuli monimutkaisempia, kuten tohtori Denton et al. selittävät tutkimuksessaan. Tämä johtui limbisten, paralimbisten ja aivojen eristysalueiden kehityksestä.

Kehittyessämme lajina tuntemuksemme eivät olleet enää vain vaistomaisia ja alkukantaisia. Lisäksi tavoitteemme ei ollut enää vain selviytyminen. Halusimme myös seurustella, vahvistaa siteitä, asettaa tavoitteita, innostua ja olla toiveikkaita. Pikkuhiljaa muokkasimme myös tietoisuuttamme.

Ero vaistomaisten ja perustuntemusten välillä

Saatat ihmetellä, onko alkuperäisten tai vaistomaisten tuntemusten ja perustuntemusten välillä eroa. Vastaus on kyllä. Tämä ero kaipaa selvennystä.

Kun puhutaan alkuperäisistä tai vaistomaisista psykofyysisistä tiloista, tarkoitetaan niitä prosesseja, joita ohjaavat alempien aivojen erittäin vanhat alueet, kuten hypotalamus ja keskiaivot.

Tohtori Derek Denton päätteli, että vaistomaiset tuntemukset ovat nälkä, jano, kipu ja pelko. Ne ovat muinaisia, välttämättömiä perusselviytymisen tiloja. Myöhemmin alkoi ilmaantua paljon monimutkaisempia psykofyysisiä todellisuuksia.

Vähitellen niin sanotut perustunteet tai -tuntemukset kehittyivät. Ensimmäiset niistä olivat rakkaus, suru, viha ja inho.

Aivokuoren kehittyessä ilmaantui monimutkaisempia prosesseja, kuten havainto, mielikuvitus ja tuomio. Samaan aikaan ja tämän neurologisen evoluution aikana myös tunteistamme tuli kehittyneempiä ja vähemmän vaistomaisia.

Nainen ja vesi.

Tietoisuus ja tunteet: intiimi suhde

Neurotieteen maailmassa on ratkaisematon mysteeri. Se on tietoisuuden alkuperän ymmärtäminen. Tällä tarkoitamme meidän ihmisten kykyä pohtia itseämme ja meitä ympäröivää todellisuutta. Monet tiedemiehet uskovat, että tämä ulottuvuus syntyi kognitiivisen evoluutiomme, älymme seurauksena.

Jotkut asiantuntijat ovat kuitenkin esittäneet toista. He ehdottavat, että emme ole sitä mitä ajattelemme, vaan sitä mitä tunnemme. Että olemme omat tunteemme. Loppujen lopuksi olemme tunneolentoja, jotka järkeilevät. Siksi tämä voisi olla tietoisuutemme perusta.

Tämä on hypoteesi, jota tohtori Denton harkitsee, puolustaa ja josta hän puhuu teoksissaan. Hän uskoo, että alkuperäiset tuntemukset voivat olla tietoisuuden evolutionaarisen alkuperän kulmakivi. Neurokuvauksen avulla voimmekin nähdä, kuinka nuo tyviaivojen syvät alueet aktivoituvat primääritiloissa, kuten nälkä, jano tai pelko.

Tämän mielenkiintoisen lähestymistavan mukaan aivojemme asteittainen kehitys sai tunteemme kehittymään sen rinnalla. Kun tunnetiloista tuli kehittyneempiä, myös tietoisuutemme nousi. Sen myötä ihmisten käyttäytyminen muuttui taitavammaksi, monimutkaisemmaksi ja muotoili sitä, mitä olemme tänään.

Kuten huomaat, tämä on mielenkiintoinen ja ratkaiseva aihe. Tiedemiehet jatkavat epäilemättä aiheen syventämistä tulevina vuosina.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Denton, Derek (2006) The Primordial Emotions: The Dawning of Consciousness. Oxford University Press
  • Toronchuk, J. A., & Ellis, G. F. (2013). Affective neuronal selection: the nature of the primordial emotion systems. Frontiers in psychology3, 589. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00589

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.