Logo image
Logo image

Älä yritä muuttaa minua

4 minuuttia
Älä yritä muuttaa minua
Kirjoittanut Valeria Sabater
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Rakasta minua sellaisena kuin olen, vapaana, joskus sekaisena, nenäkkäänä, toisinaan kaoottisena, epätäydellisenä, mutta aina säteilevänä. Älä pyydä minua olemaan säyseä, alistuva ja hiljainen. Älä yritä muuttaa minua. Ei unelmoida sadunomaisesta rakkaudesta, mutta ei myöskään pyyhitä pois noita pieniä yksityiskohtia, jotka tekevät meistä kummastakin ainutlaatuisia. Jos sitä haluat, niin on parempi antaa minun mennä ja palata omaan maailmaani, oman jokeni virtaan, ravitsevaan yksinäisyyteeni, juurilleni…

Benjamin Franklin sanoi kerran viisaasti, että on olemassa kolme erittäin kovaa asiaa: teräs, timantit ja oppia tuntemaan itsensä. On selvää, ettei tällainen tehtävä ole helppo. Omien epävarmuuksien, pelkojen, huolten ja vikojen mereen sukeltaminen vaatii taidokasta ihmistä, joka on paitsi kärsivällinen myös rohkea.

Mutta vain harva asia on yhtä arvokas kuin itsensä määritteleminen, kuten oman tilan etsiminen ja itsetuntemus pysyäkseen uskollisena itselleen. Vain tällä tavoin voimme muodostaa vahvoja siteitä toisiin ihmisiin ja luoda elämän, joka on rehellinen ja linjassa omien arvojemme kanssa ja jossa tekomme ja ajatuksemme vastaavat aina täysin toisiaan.

Mutta on jotain, mitä meidän tulisi pitää mielessä. Jokin aika sitten tohtori Yi Nan Wang, tunnettu persoonallisuuspsykologian asiantuntija, selitti yhdessä tutkimuksessaan, että monet parit “laimentavat” osan omasta persoonallisuudestaan päästäkseen paremmin harmoniaan kumppaninsa kanssa. He muuttavat käytöstään säyseämmiksi ja priorisoivat toisen tarpeita, pitäen omat tarpeensa visusti piilossa saadakseen paremman yhteyden rakkaaseensa.

Tästä syystä tohtori Wang ehdottaa, että oppisimme kehittämään sellaista taitoa kuin “tasapainoinen aitous”. Tämä käsite perustuu Eriksonin määrittelemiin psykososiaalisen kehityksen vaiheisiin. Siinä kaikki kummankin osapuolen kannalta tyydyttävät ihmissuhteet ovat käyneet ensin läpi vaiheen, jossa kumpikin on kyennyt määrittämään oman identiteettinsä.

Some figure

Meidän on toimittava terveellä tavalla aidosti

Voi olla, että menneisyydessäsi olit säyseä, helposti manipuloitavissa, myöntyväinen… Suurin osa meistä oli tällaisia jossain vaiheessa, sillä näin meidät kasvatettiin. Näin muut halusivat. Tästä syystä meitä oli tietenkin helpompi käsitellä ja hallita; osasimme sovittaa itsemme hyvin yhteiskunnan rattaisiin, jossa oman äänen esille tuominen voi joskus olla vähän liian rohkeaa.

Kaikki tämä aiheuttaa sen, että pelkäämme ja epäröimme jossain määrin näyttää todellista minäämme. Tästä syystä – ja vaikka selvästi tiedämmekin, että nuo ajatukset, mielipiteet ja tunteet ovat erittäin tärkeitä oman hyvinvointimme kannalta – sanomme itsellemme “ei, on parempi etteivät he näe ja kuule minua, jotta en erotu liikaa”. Meidän on tultava toisten torjumiksi, meidän on oltava ristiriidassa muiden kanssa, satutettava heidän tunteitaan, rikottava se muotti, johon meidät pakotettiin…

Mutta missä on mielikuvamme itsestämme ja identiteettimme juuri nyt? Lakossa. Meistä tulee itsemme pahin psyykkinen vihollinen, kun emme kykene toteuttamaan tervettä aitoutta. Meistä tulee oman naiiviutemme uhreja, koska ajattelemme että olemalla aitoja saatamme aiheuttaa haittaa ympärillämme oleville ihmisille, vaikka se ei pitäisikään paikkaansa.

Näytetään itsemme maailmalle juuri sellaisina kuin olemme. Se, mitä ajattelemme ja tunnemme, ei ole aggression osoitus, vaan juuri päinvastoin. Tällä tavoin voimme määrittää rajat ja luoda tiloja, jotka ovat rehellisempiä, terveempiä ja kunnioitettavampia.

Some figure

Aristoteles sanoi kerran, että terveimmän aitouden on oltava lähtöisin niin sanotusta “kultaisesta keskitiestä”, jossa rehellisyyden ei pitäisi aiheuttaa haittaa tai torjutuksi tulemista, jos siis todella olemme rehellisiä.

Älä yritä muuttaa minua, rakasta kaikkia värejäni, kirkkauttani ja pimeyttäni

Tohtori Yi Nan Wang Pekingin normaaliyliopistosta loi vastikään kiehtovan asteikon nimeltään “AIRS”, Authenticity in Relationships Scale (aitous ihmissuhteissa -asteikko), jonka tarkoituksena on mitata aitouden määrää kumppanusten välillä parisuhteessa. Yhden johtopäätöksen mukaan yksi sosiaalisen hyvinvoinnin avainasioista on se, että ihmiset kykenevät toteuttamaan rehellisyyttä edellä mainitulla tavalla ja olemaan aitoja itsejään niin, etteivät he pane omaa identiteettiään sivuun eivätkä anna muidenkaan pakottaa heitä siihen.

9 kohtaa, jotka muodostavat AIRS-asteikon, ovat seuraavat. Voit testata itsesi vastaamalla jokaiseen kohtaan joko “kyllä” tai “ei”:

 1. Piilotan aina todelliset ajatukseni siitä pelosta, että en saa muiden hyväksyntää.
 2. Tykkään palvella muita.
 3. En uskalla kertoa muille totuutta, jotta en loukkaisi heidän tunteitaan.
 4. Olen hyvin tietoinen siitä, että minun tulisi olla uskollinen itselleni.
 5. Löydän aina tapoja tehdä kompromisseja omien ja muiden tarpeiden välillä.
 6. En koskaan lakkaisi olemasta oma itseni, enkä antaisi muidenkaan pakottaa minua siihen.
 7. Yleisesti ottaen kerron totuuden välittämättä siitä, kuinka muut minuun reagoivat.
 8. Priorisoin itseäni, muiden tunteet eivät ole tärkeitä.
 9. Loukkaan lähes aina muita puhuessani totuudenmukaisesti.

Omat pisteesi AIRS-asteikolla

Sinulla on varmasti jo jonkinlainen käsitys siitä, mikä tuloksesi on tällä asteikolla. Se mitataan kuitenkin kolmessa osiossa:

 • Kohdat 1-3 edustavat vääristynyttä aitoutta, jossa meillä on tapana panna syrjään omat tunteemme ja oma identiteettimme muiden vuoksi.
 • Kohdat 4-6 edustavat tasapainoista aitoutta eli kykyä ilmaista itseämme vapaasti ja muita kunnioittaen, pitäen mielessä yhtä lailla niin omat kuin muidenkin tarpeet.
 • Kohdat 7-9 edustavat itsekästä aitoutta eli äärimmäistä taipumusta itsekkyyteen tai aggressiivisuuteen oman itsensä priorisoimisessa, niin että satutamme tai loukkaamme toisia.

Kuten näimme, parisuhteissa meidän tulisi kyetä toteuttamaan tasapainoista aitoutta, jossa rehellisyys ja kunnioitus, vapaus ja yhdessäolo sekä itsetunto ja suhteen kasvu ovat tasapainossa keskenään. Käytännössä katsoen kyseessä on jotain, jota meidän tulisi toteuttaa kaikilla niillä elämämme osa-alueilla, joilla on väliä sillä, ettemme ole säyseitä tai alistuvia, vaan pikemminkin säteileviä, persoonallisia, ainutlaatuisia ja tietysti mahtavia.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.