Logo image
Logo image

ADHD:n ja videopelien välinen yhteys

3 minuuttia
Mikä on videopelien ja ADHD:n välinen yhteys? Mikä vaikutus videopelien liiallisella käytöllä on tähän häiriöön? Voivatko videopelit auttaa ADHD-lapsia? Jos sinua kiinnostaa kuulla vastauksia näihin ja muihin aiheeseen liittyviin kysymyksiin, jatka lukemista!
ADHD:n ja videopelien välinen yhteys
Viimeisin päivitys: 14 lokakuuta, 2022

Näyttää siltä, että ihmiset, joilla on tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD), kehittävät todennäköisemmin riippuvuuden tietokoneisiin, videopeleihin ja Internetiin. Internet-riippuvuuden ja ADHD:n välillä onkin jo löydetty olevan yhteys. Ja toisaalta ihmisillä, joilla on tällainen riippuvuus, on vakavampia ADHD:n oireita.

Videopelien liiallisen käytön ja tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön oireiden välinen yhteys ollaan havaittu lapsilla ja nuorilla (Wan et al., 2006). Suhde ei kuitenkaan ole vielä selvä.

Tässä artikkelissa tarkastellaan ADHD:n ja videopelien välistä yhteyttä koskevaa tutkimusta.

ADHD:n ja videopelien välinen suhde

On olemassa useita tutkimuksia, jotka ovat keskittyneet videopelien ja ADHD:n väliseen yhteyteen lapsilla ja nuorilla. Ne ovat keskittyneet pääasiassa arvioimaan sitä todennäköisyyttä, millä lapset, jotka pelaavat liikaa konsoleillaan, kehittävät riippuvuusoireita.

Eräs tutkimus osoitti, että ADHD-lapset ovat alttiimpia kehittämään riippuvuuden videopeleihin. Tutkijat havaitsivat myös positiivisen korrelaation ADHD-oireiden vakavuuden ja liiallisen videopelien pelaamisen välillä. Lapset, joilla on vaikea ADHD, osoittavat huomattavasti korkeampia pistemääriä verrattuna lapsiin, joilla ei ole ADHD:ta.

Some figure
Lapset, joilla on vakavia ADHD-oireita, kehittävät todennäköisemmin riippuvuuden videopeleihin.

Aika, jonka sekä ADHD:sta kärsivät että muut lapset viettävät videopelien parissa, on melko hälyttävää. Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että yli puolet lapsista, joilla on ADHD ja joilla ei sitä ole, käyttää yli kaksi tuntia päivässä videopelien pelaamiseen. Mutta vain ne, joilla on ADHD, pelaavat pakonomaisesti.

Lisätutkimukset viittaavat siihen, että ihmisillä, joilla on vakavampia ADHD:n oireita, on suurempi riski saada videopeliriippuvuuden oireita ja kärsiä sen negatiivisista seurauksista.

Tästä negatiivisesta assosiaatiosta huolimatta aiheeseen liittyy jotain positiivista. Eräs tutkimus nimittäin havaitsi, että videopelit voivat olla hyödyllinen työkalu ADHD:n diagnosoinnissa ja hoidossa. On myös havaittu, että videopelien pelaaminen voi parantaa:

 • Spatiaalista visualisointikykyä
 • Sosiaalisia ja kielellisiä taitoja
 • Matemaattisia taitoja
 • Lukukykyä

Yhteenvetona voidaan todeta, että ADHD:llä ja videopeleillä on kaksisuuntainen suhde, sillä ADHD-oireet tekevät videopeleistä houkuttelevia, kun taas peli itse pahentaa ADHD-oireita (Masi et al., 2021).

Miksi ADHD-potilaat ovat enemmän kiinnostuneita videopeleistä?

ADHD-lapsilla on keskittymisvaikeuksia. Tästä syystä he voivat löytää turvapaikan videopelien maailmasta. Jatkuva vilkkuva valo ja äänitehosteet toimivat ankkureina vangitakseen heidän huomionsa.

Pelistä tulee hengähdystauko ja turvapaikka, josta ADHD:sta kärsivät eivät halua lähteä. Tällä toiminnalla he “lääkitsevät itseään” vapauttamalla dopamiinia.

Varoitusmerkkejä videopelien huonosta käytöstä

Joitakin varoitusmerkkejä siitä, että videopelien käyttö voi olla ongelmallisella tasolla, ovat:

 • Lapsi menettää ajantajunsa.
 • Muut toiminnot eivät enää ole arvoltaan vahvistajia. Se mielihyvä, jonka muut toiminnot voivat tuottaa henkilössä, verrattuna videopelien tuottamaan nautintoon, on merkityksetöntä.
 • Lapsi valehtelee, erityisesti pelaamisen kestosta tai toiminnoista, joita hän on jättänyt huomioimatta voidakseen pelata.
 • Hänellä on vieroitusoireita pian pelin lopettamisen jälkeen.
 • Se on lapsen ainoa tai lähes ainoa keskustelunaihe.

Kun haluat laatia toiminnallisen suunnitelman videopelien käytölle, pidä mielessä seuraavat asiat:

 • Aseta peliaika.
 • Tee suunnitelmia, jotka eivät sovi yhteen jatkuvan pelaamisen kanssa.
 • Varmista, että lapsi viettää aikaa ystävien kanssa, eivätkä siis virtuaalisesti, vaan fyysisesti kasvokkain.
 • Pyydä ammattiapua.
Some figure
Joitakin varoitusmerkkejä ovat, että lapsi vähentää muiden toimien määrää videopelien hyväksi, valehtelee pelaamisestaan ja hänellä on vieroitusoireita.

Voivatko videopelit auttaa ADHD-lapsia?

Videopelit eivät sinänsä muodosta riskiä lasten mielenterveydelle. Itse asiassa niillä voi olla tiettyjä etuja. Tutkimukset ovat osoittaneet, että videopelejä pelaavat lapset näyttävät pystyvän vaihtamaan tehtävästä toiseen nopeammin kuin muut lapset. Tämä voi olla todella hyödyllistä ADHD-lapsille, joilla on vaikeuksia siirtyä toiminnasta toiseen.

Videopelien vaikutusten tarkastelussa havaittiin, että ne voivat:

 • Olla kelvollinen oppimisväline.
 • Auttaa kehittämään sosiaalisia taitoja.

Tämän katsauksen suorittaneet tutkijat havaitsivat myös, että videopelit voivat auttaa:

 • Parantamaan muistia, tilallista navigointia, päättelyä ja havaintoa.
 • Kehittämään ongelmanratkaisutaitoja.
 • Lisäämään luovuutta.
 • Parantamaan mielialaa.
 • Toimimaan pakoreittinä jännitteille ja huolille.
 • Toimimaan opetusskenaariona turhautumisen hallitsemisessa.
 • Edistämään johtajuutta, organisointia ja yhteistyötaitoja.
 • Parantamaan viestintä- ja päätöksentekotaitoja.

Siksi näyttää siltä, että videopeleillä voi olla myös myönteisiä vaikutuksia lasten terveyteen. Ne aiheuttavat kuitenkin riskin, jos niiden käyttöä ei rajoiteta.

Lopuksi voimme todeta, että ADHD:n ja videopelien välinen yhteys voi olla positiivinen tai negatiivinen riippuen pelaamiseen käytetystä ajasta ja pelien käyttötarkoituksesta. Siksi on tärkeää, että ADHD-lasten ja nuorten vanhemmat valvovat ja hallitsevat aikaa, jonka lapset viettävät videopelien parissa.

Vaikka molempien muuttujien välinen yhteys on huomattu, ei voida sanoa, että yksi aiheuttaa toista. Toisin sanoen ei voida väittää, että videopelejä pelaaville lapsille kehittyy usein ADHD tai että ADHD aiheuttaisi videopeliriippuvuutta. Voidaan puhua vain korrelaatioista, ei syy-yhteyksistä. Siksi on parasta olla varovainen ja olla väittämättä, että ADHD aiheuttaa videopeliriippuvuutta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Cherney, K (2022, 10 de marzo). Video games and ADHD: the latest in research. Helathline. https://www.healthline.com/health/adhd/video-games-adhd-latest-research
 • Ehrenfeld, T. (2018, 16 de septiembre). What science says about video games and ADHD. Healthline. https://www.healthline.com/health-news/the-link-between-adhd-and-video-games
 • Griffiths, M. D. (2002). The educational benefits of videogames. Education and health20(3), 47-51.
 • Hovde, M. (2022, 15 de julio). The link between ADHD and video games. PsychCentral. https://psychcentral.com/adhd/adhd-video-games
 • Karle, J. W., Watter, S., & Shedden, J. M. (2010). Task switching in video game players: Benefits of selective attention but not resistance to proactive interference. Acta psychologica134(1), 70-78.
 • Kietglaiwansiri, T., & Chonchaiya, W. (2018). Pattern of video game use in children with attention‐deficit–hyperactivity disorder and typical development. Pediatrics International60(6), 523-528.
 • Low, K. (2020, 8 de noviembre). The link between ADHD and computer and video game addictions. https://www.verywellmind.com/adhd-and-computer-addictions-20757
 • Masi, L., Abadie, P., Herba, C., Emond, M., Gingras, M. P., & Amor, L. B. (2021). Video games in ADHD and non-ADHD children: Modalities of use and association with ADHD symptoms. Frontiers in Pediatrics9, 632272.
 • Mathews, C. L., Morrell, H. E., & Molle, J. E. (2019). Video game addiction, ADHD symptomatology, and video game reinforcement. The American journal of drug and alcohol abuse45(1), 67-76.
 • Strahler, T., Herrera, L. M., Uehara, E. y Amodeo, O. F. (2015). ADHD rehabilitation through video gaming: a systematic review using PRISMA guidelines of the current findings and the associated risk of bias. Frontiers in psychiatry6, 151.
 • Wan, C. S., & Chiou, W. B. (2006). Why are adolescents addicted to online gaming? An interview study in Taiwan. Cyberpsychology & behavior9(6), 762-766.
 • Wang, B. Q., Yao, N. Q., Zhou, X., Liu, J., & Lv, Z. T. (2017). The association between attention deficit/hyperactivity disorder and internet addiction: a systematic review and meta-analysis. BMC psychiatry17(1), 1-12.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.