7 syytä sille, miksi onnettomat parit pysyvät yhdessä

7 syytä sille, miksi onnettomat parit pysyvät yhdessä

Viimeisin päivitys: 13 maaliskuuta, 2016

Olet varmasti joskus seurannut sivusta, kuinka pariskunta riitelee jatkuvasti pitkin päivää ja saattaa jopa osoittaa täydellistä epäkunnioitusta toinen toistaan kohtaan. Lienet samaa mieltä kanssani kun sanon, että ensimmäinen asia, joka mieleen juolahtaa tällaista tilannetta todistaessamme on kysymys, minkä ihmeen takia he ovat yhä yhdessä? 

Asiat parisuhteissa eivät ole aina sitä miltä ne vaikuttavat. Lukuunottamatta läheisten ystävien tai perheenjäsenten seurassa olemista meillä ihmisillä on tapana laittaa silmillemme jonkinlainen naamio. Esimerkiksi parisuhteessa voi olla niin, että henkilö joka vaikuttaa olevan toisesta riippuvaisempi saattaakin olla parisuhteessa dominoivampi ja osoittaa täysin erilaista käyttäytymistä kuin mitä häneltä saattaisi yleensä odottaa.

On aivan totta, että kun meillä on ongelmia tai kun kohtaamme negatiivisia tilanteita, rationaalinen puolemme reagoi asioihin pyrkimällä välttämään ne selviytyäkseen. Monet tutkimukset ovat kuitenkin viime aikoina osoittaneet, että vihan tai pelon näyttäminen on eräänlaista sitoutuneisuuden näyttämistä.

Näiden tutkimustulosten pohjalta voimme jopa väittää, että tietyissä tilanteissa viha voi olla jopa tehokkaampi keino pitää kaksi ihmistä yhdessä parisuhteessa kuin ihastumisen tunne.

Kun olemme parisuhteessa, etsimme siitä sellaisia piirteitä, joiden avulla se voidaan luokitella harmoniseksi tilaksi. Tällä tunteisiin perustuvalla väittämällä ei aina kuitenkaan ole vahvaa pohjaa. Vaikeat ja haastavat parisuhteet rakentuvat ja kehittyvät usein suhteen molempien osapuolten tahdosta ja seuraavat seitsemän syytä ovat usein taustalla kun pariskunta tekee päätöksen pysyä yhdessä.

1. Syyllisyydentunne.

On olemassa sellaisia ihmisiä, jotka tekevät päätöksen pysyä parisuhteessa, koska he tuntisivat syyllisyyttä jättäessään kumppaninsa. Normaalisti nämä ovat sellaisia tilanteissa, joissa toinen osapuoli tuntee sääliä toista osapuolta kohtaan.

2. Valtapelit.

Kun erilaiset työtehtävät jakaantuvat parisuhteessa epätasapuolisesti tai parisuhteessa esiintyy muuten eriarvoisuutta, on suhteen vähemmän aktiivisella osapuolella taipumus olla toisesta riippuvainen ja hän saattaa antautua helposti virran vietäväksi tai jopa antaa sen pyyhkäistä kokonaan mukaansa henkisesti. Mikäli tilanne kehittyy tällaiseksi, tulee kyseessä oleva henkilö tuntemaan olonsa eksyneeksi ilman kumppaniaan, joka on suhteen “hallitseva” osapuoli.

3. Ei ymmärrä tai ei pysty näyttämään todellisia ajatuksiaan tai tunteitaan.

Huolimatta kaikista niistä mielikuvista, joita meillä voi muista ihmisistä olla, ei kaikki aina ole “sitä miltä se näyttää.” Olet luultavasti käynyt läpi lukemattomia hetkiä, jolloin olet tuntenut olosi hyvin vaivaantuneeksi, mutta olet yrittänyt pitää itsesi kasassa kaikesta huolimatta säilyttääksesi työpaikkasi, ylläpitääksesi parisuhdettasi tai vain välttääksesi rinnallasi olevan ihmisen satuttamista tai kenties itsesi satuttamista!

Mikäli emme tunne arvojamme tai käyttäydy niiden mukaisesti tai koemme, ettei kumppanimme ei käyttäydy positiivisen asenteen mukaisesti, saatamme tuntea olomme turhautuneeksi tai suuttua itsellemme antaessamme asioiden mennä näin. Kun heijastamme tämän vihantunteen kumppaniimme, saatamme saada siitä itse väliaikaista helpotusta, mutta jälkeenpäin tämä ärsytyksen tai vihan tunne tulee varmasti tulemaan takaisin saaden siten aikaan pahan/riippuvaisuutta aiheuttavan kierteen.

Siispä piilottelu, tosiasioiden peitteleminen tai ajattelemiemme tai tuntemiemme asioiden ilmaisematta jättäminen saattaa saada aikaan sen, että ylläpidämme “epätodellista” suhdetta.

4. Oletetut “sopimukset”, joita ei ilmaista selkeästi tai virallisesti.

Kun kahden ihmisen välillä tehdään sopimuksia, joista puhutaan ikään kuin ohimennen, mutta joista ei missään vaiheessa laadita varsinaista sopimusta, saattaa tilanne kääntyä parisuhteen kannalta vaarallisesti kun tämänkaltaisten sanattomien sopimusten tarkoituksena on antaa lupa ja/tai välttää tiettyjä tapoja kuten uskottomuus, liiallinen rahankäyttö tai huono käytös. Hyvä sanallinen ja sanaton viestintä on tärkeää terveen parisuhteen kannalta kuten myös se, että toimii aina läpinäkyvästi ja totuudenmukaisesti.

5. Yksi tai molemmat parisuhteen osapuolet uskovat, että he ansaitsevat tulla kohdelluiksi huonosti. 

Suurimmassa osassa tapauksia aikuiset ihmiset päätyvät keskenään parisuhteeseen vapaasta tahdostaan, olivatpa ne sitten miten epäterveellisiä tahansa, sillä taustalla saattaa olla joitain salaisia tyydytyksen lähteitä suhteen kummallekin osapuolelle. Kaikista yleisimmät syyt, joilla yhdessä pysyminen yleensä parisuhteessa perustellaan ovat lapset, raha-asiat, suhteeseen käytetty aika, eroamisesta kumpuava häpeän tunne ja uskonnolliset syyt.

Lisäksi on mahdollista, että mikäli löydämme itsemme parisuhteesta jossa esiintyy henkistä väärinkäytöstä, uskoo yksi suhteen osapuolista aidosti, että hän ansaitsee tulla huonosti kohdelluksi. Tämä tilanne voi muuttua, mikäli hän sisäistää ajatuksen siitä, ettei kukaan koskaan ansaitse tulla henkisesti kaltoinkohdelluksi kumppaninsa toimesta. 

Tämä uusi tapa tuntea ja ajatella opettaa sanomaan tarpeen vaatiessa “ei” ja kehittämään itselleen terveen itsetunnon, jota tarvitaan tilanteen ylitse pääsemiseksi. Loppujen lopuksi tulet hyvin tietoiseksi siitä tosiasiasta, ettei mikään negatiivinen tilanne, väärinymmärrys tai tapahtumaan päässyt vahinko oikeuta sitä, että tunnet olosi onnettomaksi.  

6. Toivo siitä, että tilanne tulee kääntymään parhain päin.

Asiat voivat toki muuttua, se on aivan totta, mutta yleensä tavat eivät juurikaan muutu, ja se on vieläkin todennäköisempää silloin kun epämukava tilanne on jo ehtinyt pitkittymään.

On monia sellaisia ihmisiä, jotka mieluummin puolustavat itseään toivon ja ajan kulumisen keinoin antaakseen parisuhteensa jatkumiselle syitä. Totuus on kuitenkin se, että mikäli he viettävät niin paljon aikaa onnettomana, on muutoksen aikaansaaminen huomattavasti monimutkaisempaa kun kummaltakaan puolelta ei heru määrätietoisuutta tai halua kompromissin tekemiseen.

7. Pelko ja epävarmuus lähtemisestä.

Monissa tilanteissa ihmiset päättävät ylläpitää sitä parisuhdetta, joka heillä on, vaikkeivat he olisikaan todellisuudessa onnellisia. Se voi johtua siitä, että pelkää tekevänsä väärän ratkaisun lähtiessään parisuhteessa tai koska tuntee epävarmuutta siitä, ettei tiedä, kuinka elämä tulee etenemään ilman toista ihmistä rinnallaan. 

Henkisesti hyvinvoivat ihmiset tietävät, kuinka hyödyntää omia työkalujaan oman hyvinvointinsa edistämiseksi. 

Kun olet tietoinen kaikista niistä henkisistä piirteistä ja tilanteista, jotka saattavat johdattaa meidät sivupoluille tai pysymään negatiivisessa parisuhteessa, pystyt pääsemään irti yksinolemisen pelosta, turhautumisen tuntemuksista sekä epävarmuudesta. Sinä itse tunnet itsesi, olet itse tietoinen omista rajoistasi ja siitä mikä on sinulle parasta. Tunnet, että sinulla on vapaus rakastaa ja tulla rakastetuksi.


Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.