Logo image
Logo image

7 emotionaalisesti vahvan ihmisen piirrettä

4 minuuttia
7 emotionaalisesti vahvan ihmisen piirrettä
Viimeisin päivitys: 20 elokuuta, 2019

Emotionaalisesti vahvan ihmisen piirteillä ei ole mitään tekemistä luonteen kovuuden, joustamattomuuden tai muiden pomottamisen tai määräilemisen kanssa. Päinvastoin. Emotionaalista vahvuutta ei ilmaista voimakkailla eleillä, vaan pääasiassa päättäväisyydellä ja itsekontrollilla.

Tämän takia kaikki emotionaalisesti vahvan ihmisen piirteet liittyvät maltillisuuden ja tasapainon käsitteeseen. Olemme tulleet tähän maailmaan ilman kumpaakaan näistä piirteistä, mutta meillä on kyky kehittää niitä molempia. Niiden saavuttaminen toki riippuu jokaisesta meistä itsestään.

Elämä ei ole oman itsensä löytämistä. Elämä on oman itsensä luomista.”

-Bernard Shawn-

Emotionaalisesti vahvan ihmisen avainsana on itsekontrolli. Tällä ei tosin ole mitään tekemistä tunteiden tukahduttamisen kanssa, vaan näillä ihmisillä on kyky käsitellä omia tunteitaan siten, että ne eivät lähde käsistä, eivätkä myöskään johda heitä toimimaan tavalla, joka vahingoittaisi heitä itseään tai muita ympärillä olevia ihmisiä. Emotionaalisesti vahvojen ihmisten piirteet puhuvat meille paljon itsekontrollista. Tässä 7 tärkeää avaintekijää.

1. Emotionaalisesti vahvat ihmiset eivät etsi huomiota

Yksi emotionaalisesti vahvojen ihmisten piirteistä on se, että he tuntevat oman arvonsa. Tämä tarkoittaa sitä, että he eivät ole riippuvaisia ​​muiden mielipiteestä ajatellakseen tai tunteakseen, sillä heidän oma mielipiteensä on pätevä tai riittävä. Heitä ohjaavat elämässä täysin omat periaatteet.

Some figure

Päinvastoin taas yksi emotionaalisesti herkkien ihmisten ominaisuuksista on se, että he ovat liian riippuvaisia siitä, mitä muut ajattelevat. Tämä tarkoittaa sitä, että omaa arvoa ei välttämättä aina anneta, ja että muut ihmiset ja heidän mielipiteensä kontrolloivat tällaisen ihmisen elämää.

2. Emotionaalisesti vahvat ihmiset ovat varmoja itsestään

Tämä ominaisuus liittyy läheisesti edellä mainittuun piirteeseen. Yksi emotionaalisen vahvuuden piirteistä on kyky kohdata hylkääminen ja pystyä käsittelemään hylkäämisen tunnetta ilman, että se vahingoittaa, jättää jälkiä tai ohjailee omaa toimintaa.

Tietenkin itselleen tärkeän ihmisen hylkäämäksi tuleminen sattuu meihin kaikkiin. Hylkäämisen pelko voi kuitenkin johtaa siihen, että päätämme sanoa sanan “ei” sijasta “kyllä”, koska pelkäämme, että sanomalla sen, mitä oikeasti haluamme tai ajattelemme, meidät suljetaan ulkopuolelle tai meidät kyseenalaistetaan. Henkisesti vahvat ihmiset pystyvät kohtaamaan hylätyksi tulemisen pelon ja käsittelemään sitä asianmukaisin keinoin.

3. Emotionaalisesti vahvat ihmiset tekevät, mitä haluavat

Sen tekeminen mitä haluat ei tarkoita sitä, että sinun tulisi toimia mielivaltaisesti ja oikullisesti, kuten esimerkiksi pieni lapsi tilanteessa tekisi. Lapsenmielinen halu eroaa aikuisten tahdosta. Ensimmäisessä tapauksessa halu on seurausta impulssista, jälkimmäisessä taas tuote itsetuntemuksen ja itsekontrollin hedelmästä.

Emotionaalisesti vahva ihminen pystyy päättämään, mitä hän haluaa elämältään pienen pohdiskeluprosessin jälkeen. Hänellä on myös kova tahto päämääriensä saavuttamiseen, eikä hän luovuta helposti.

4. He eivät vahingoita toisia ihmisiä

Halu vahingoittaa muita syntyy meissä vain silloin, kun meidän sisältämme löytyy jotain, joka on heikosti rakennettua tai huonosti ratkaistua. Me ihmiset tarvitsevat muita ihmisiä kaikissa olosuhteissa, olemmehan me toisistamme ​​riippuvaisia ​​olentoja.

Tunteellisesti vankalla pohjalla elävä ihminen tietää tämän ja siksi hän näkee toiset aina tasavertaisina ihmisinä. Hän osaa kunnioittaa ja arvostaa kanssaihmisiään niin kuin hän haluaa että häntä itseään arvostettaisiin ja kunnioitettaisiin. Hän myös tietää, että yhteistyö ja yhteisymmärrys ovat keinoja saavuttaa kokonaisempi ja täydellisempi elämä. 

Some figure

5. He valitsevat omat ystävyyssuhteensa

Yksi emotionaalisesti vahvojen ihmisten ominaispiirteistä on se, että he ovat usein valikoivia niiden ihmisten kanssa, jotka he haluavat päästää elämäänsä. He myös tietävät, että sydämen ovia ei noin vain kannata avata koko maailmalle.

Lisäksi tällaiset ihmiset ymmärtävät, että osa omasta hyvinvoinnistamme riippuu niiden suhteiden laadusta, joita päätämme muodostaa muiden ihmisten kanssa. Siksi nämä ihmiset osaavat sulkea pois elämästään loukkaavat, ristiriitaiset ​​tai uuvuttavat ihmissuhteet, eli toisin sanoen, he etsivät yksinkertaisesti lähes pelkästään terveitä ihmissuhteita.

6. He eivät pelkää muutosta

Pelottomuus muutoksia kohtaan on erehtymätön merkki siitä, että ihminen on emotionaalisesti vahva. Jos olemme tai tunnemme olomme haavoittuneeksi, on normaalia, että pyrimme etsimään ja täyttämään elämämme jäykillä rutiineilla. Käytämme toisin sanoen rutiineja keinona suojella itseämme ja meistä tuntuu, että tylsät rutiinit tuovat meille turvallisuuden tunnetta, vaikka ne todellisuudessa riistävät meiltä mahdollisuuden täyteen elämään.

Kun näemme itsemme emotionaalisesti vahvoina ihmisinä, haluamme tutkia uusia asioita ja muuttaa elämäämme. Tämän takia meillä on tapana etsiä uusia kokemuksia. Vaikka kaikki uusi ja erilainen luo aina pelkoa, on muutos usein myös samalla ainoa tapa edetä monissa eri elämänvaiheissa.

7. He eivät ole helposti ohjailtavissa tai kontrolloitavissa

Emotionaalisesti vahvat ihmiset osaavat kyseenalaistaa saamansa tiedot ja faktat. Tällaiset ihmiset pyrkivät aina ensin sulattelemaan ja arvioimaan saatua tietoa, ennen kuin he hyväksyvät tai hylkäävät sen. Heille ei myöskään ole tärkeää seurata hetken muoti-ilmiöitä tai suuntauksia, olivat ne sitten fyysisiä tai henkisiä.

Some figure

Tällainen toiminta vaatii tietenkin riittävää itseluottamusta, mutta ennen kaikkea se edellyttää ymmärrystä siitä, että kukin meistä, ja vain yksistään kukin meistä, tietää, mikä on hyväksi juuri omalle itselleen. Tämän takia massailmiöt tai enemmistö ovatkin tutkimuksen kohteina.

Yllä mainitut ominaisuudet ovat vain osa niistä kaikista piirteistä, jotka muodostavat emotionaalisesti vahvan ihmisen, eli toisin sanoen jokseenkin opetustieteellinen tapa havainnollistaa paljon monimutkaisempaa todellisuutta. Tärkeintä ei siis ole se, noudatatko näitä ominaisuuksia vai et, vaan se, miten otat nämä tiedot vastaan siten, että voit kyseenalaistaa itsesi ja päivittäisen toimintasi aina myönteisellä tavalla.

Taitelija Hulay Ozdemir on myöntänyt kuvat tämän artikkelin käyttöön.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.