5 poikkeuksellisen empaattisen ihmisen ominaisuutta

5 poikkeuksellisen empaattisen ihmisen ominaisuutta

Viimeisin päivitys: 03 helmikuu, 2016

Myötätunto on yksi hyödyllisimmistä olemassa olevista sosiaalisista taidoista. Empaattisen ihmiset pystyvät toimimaan luontevasti hyvin erilaisissa ihmistenvälisissä tilanteissa. Ihmiset hakeutuvatkin itse asiassa mielellään myötätuntoisten persoonien seuraan, sillä usein asiat sujuvat heidän seurassaan paljon helpommin.

Poikkeuksellisen empaattisten ihmisten ominaispiirteisiin tutustuminen voi olla hyvin hyödyllistä, oli kyse sitten siitä, että yrität itse olla myötätuntoisempi muita ihmisiä kohtaan tai siitä, että etsit ympärillesi ja ystäväpiiriisi empaattisia ihmisiä. Opi tuntemaan kuinka erityisen myötätuntoiset ihmiset toimivat, ja päätä kuka haluat itse olla ja kenen seurassa haluat aikaasi viettää.

Kädet täynnä sydämiä

Millaisia poikkeuksellisen empaattiset ihmiset ovat?

Myötätuntoiset ja poikkeuksellisen empaattiset ihmiset eivät ole sama asia. Jälkimmäinen on toki harvinaisempaa ja monet suuret johtajat ovat poikkeuksellisen myötätuntoisia, mutta tällaisilla ihmisillä myös henkilökohtaiseen tunne-elämään liittyvät riskit ovat suurempia.

1 – Erityisen empaattiset ihmiset haastavat ennakkoluuloja 

Meillä kaikilla on oletuksia ja ennakkoluuoja muita ihmisiä kohtaan, ja meillä on usein tapana leimata ihmisiä näiden mukaan arvostamatta ihmisten yksilöllisyyttä. Poikkeuksellisen empaattiset ihmiset haastavat omat ennalta asetetut käsityksensä ja ennakkoluulonsa. Sen sijaan, että he keskittyisivät ihmisten välisiin eroavaisuuksiin, he pyrkivät pikemminkin löytämään yhdistäviä tekijöitä.

Rivi ihmisiä rannalla

2 – He ovat uteliaita muita ihmisiä kohtaan

Poikkeuksellisen empaattiset ihmiset ovat kyltymättömän uteliaita muita ihmisiä kohtaan. He keskustelevat luontevasti tuntemattomille niin bussissa, hammaslääkärin odotushuoneessa kuin missä tahansa muussakin tilanteessa.

Uteliaisuus synnyttää myötätuntoa myös niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat henkilön varsinaisen sosiaalisen ympyrän sisäpuolella. Tämän ansioista myötätuntoiset ihmiset kykenevät löytämään omastaan eroavia maailmankatsomuksia ja kehittämään omaansa niiden pohjalta.

Uteliaisuus on hyvästä. Martin Seligmanin mielestä uteliaisuus on avainasemassa pyrittäessä parantamaan tyytyväisyyttä omaan elämään. Hänen mukaansa se on myös tehokas parannuskeino krooniseen yksinäisyyteen, josta puolestaan kärsii valtava määrä ihmisiä. 

Uteliaisuuden osoittaminen vaatii muutakin kuin lyhyen keskustelun säätä koskien. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että pyrkii ymmärtämään toisen henkilön sisäistä maailmaa. Haasta itsesi yrittämällä virittää keskustelua jonkun tuntemattoman henkilön kanssa joka viikko. Et tarvitse muuta kuin rohkeutta.

3 – He asettuvat toisten ihmisten kenkiin

Poikkeuksellisen empaattiset ihmiset harjoittavat niin sanottua kokemuksellista empatiaa. Siihen lukeutuu toisen ihmisen asemaan asettautuminen, pyrkimyksenä ymmärtää ja kokea asiat samalla tavalla kuin toinen ihminen.

Väärät kengät

4 – He kuuntelevat ja avautuvat myös itse

Empaattiset keskustelijat hallitsevat kuuntelemisen jalon taidon ja osaavat myös itse avautua muille. Poikkeuksellisen myötätuntoiset ihmiset vievät tämänkin vielä pidemmälle.

He kuuntelevat kiinnittäen kaiken huomionsa puhujaan ja pyrkien kaikin tavoin ymmärtämään toisen ihmisen mielentilan ja emotionaaliset tarpeet. Pelkkä kuunteleminen ei kuitenkaan riitä, vaan he vievät kommunikoinnin vielä astetta pidemmälle. He poistavat omat naamionsa ja paljastavat omat tunteensa muille, mikä puolestaan on oleellista vahvan keskinäisen tunnesiteen luomiseksi.

5 – He kannustavat toimintaan ja sosiaalisiin muutoksiin 

Yleisesti ihmiset olettavat, että myötätunto toteutuu lähinnä vain yksilötasolla, mutta poikkeuksellisen empaattiset ihmiset ymmärtävät, että myötätunto voi koskea myös kokonaisia ihmisryhmiä ja sitä kautta on mahdollista kannustaa ihmisiä perustavanlaatuisiin sosiaalisiin muutoksiin.

Kädet yhdessä

Pystymme kasvamaan ja kehittämään omaa empatiakykyämme koko elämämme ajan, ja pystymme käyttämään näitä taitoja tehdäksemme sosiaalisia muutoksia yhteiskunnassamme. Sosiologian tutkijat ovat myös löytäneet keinoja, joiden avulla pystymme muuttamaan empatiakykymme asenteeksi ja pysyväksi osaksi päivittäistä elämäämme. Tämän kautta pystymme puolestaan parantamaan kaikkien ympärillämme olevien ihmisten elämää.