7 piirrettä, joista tunnistat tunneälykkään ihmisen

18.12.2015

“Kuka tahansa voi olla vihainen, se käy vaivatta. Mutta vihan tunteminen oikeaa henkilöä kohtaan oikeissa mittasuhteissa ja oikealla hetkellä ei olekaan kaikkien hallittavissa ja siksi se onkin niin haastavaa.”

-Aristoteles-

Tunneälykäs ihminen on henkilö, joka kykenee hallitsemaan tunteensa sekä muiden ihmisten tunteita.

Tunneälykkäissä ihmisissä esiintyy monia sellaisia tapoja ja käytösmalleja, jotka osaltaan auttavat hallitsemaan omia tunteita ja ymmärtämään muiden ihmisten tunteita.

1 – Tunneälykkäät ihmiset kiinnittävät huomiota tunteisiinsa 

Daniel Goleman nostaa itsetietoisuuden avainasemaan tunneälykkyydessä. Itsetietoisuus viittaa kykyyn tunnistaa omia mielialojaan, tunteitaan ja tuntemuksiaan.

Toinen osa itsetietoisuutta liittyy ymmärrykseen siitä, kuinka omat tunteet ja mielialat voivat vaikuttaa muihin ympärillämme oleviin ihmisiin. Kyky hallita omaa mielialaansa toisten ihmisten seurassa on perusedellytys tunneälykkäässä suhtautumisessa muihin.

2 – Tunneälykkäät ihmiset aistivat, miltä muista ihmisistä tuntuu 

Empatia on toinen edellytys tunneälykkyydessä. Empatia tarkoittaa kykyä ymmärtää toisten ihmisten tunteita.

Tunneälykkäät ihmiset pystyvät ymmärtämään, miltä toisista ihmisistä tuntuu, mikä auttaa heitä toimimaan oikealla tavalla eri elämän osa-alueilla kuten työpaikalla tai koulussa. Mikäli työkaveri on allapäin tai turhautunut, tämän tuntemuksen aistiminen ja ymmärtäminen auttaa tunneälykästä henkilöä suhtautumaan siihen oikealla tavalla.
Empatia

3 – Tunneälykkäät ihmiset pystyvät säätelemään tuntemuksiaan 

Itsesäätely on ehdottoman olennaista tunneälykkyydessä. Omien tuntemustensa ymmärtäminen on tärkeää, muttei kovinkaan hyödyllistä, mikäli et tiedä kuinka käyttää hyväksesi tätä tietoa omista tuntemuksistasi. Tämän vuoksi tunneälykkäät ihmiset pohtivatkin ensin omia tunteitaan ennen kuin päättävät toimia. Nämä ihmiset ovat hyvin yhteydessä omaan ajatus- ja tunnemaailmaansa, mutta eivät kuitenkaan anna tunteidensa hallita elämäänsä holtittomasti.

4 – Tunneälykkäät ihmiset ovat motivoituneita 

Tunneälykkäät ihmiset tuntevat itsensä motivoituneiksi saavuttaakseen päämääränsä ja pystyvät hallitsemaan omaa käyttäytymistään ja tunteitaan voidakseen toimia menestyksekkäästi pitkällä aikavälillä.

Tunneälykkäät ihmiset saattava tuntea olonsa toki hermostuneiksi suurten elämänmuutosten hetkillä, mutta he tietävät, kuinka tärkeää on hallita tätä pelkoa. Kun he ottavat askeleen tehdäkseen muutoksen, he tietävät tekevänsä niin, koska se vie heidät hiukan lähemmäksi omia päämääriään.

5 – Tunneälykkäillä ihmisillä on erinomaiset sosiaaliset taidot 

Tunneälykkäillä ihmisillä on myös yleisesti ottaen loistavat sosiaaliset taidot. Tämä on todennäköisesti seurausta ainakin osittain siitä, että he ovat kiinteässä yhteydessä omiin tuntemuksiinsa sekä muiden, ympärillä olevien ihmisten tuntemuksiin.

He tietävät, kuinka ihmisten kanssa toimitaan tehokkaasti ja kuinka terveitä ihmissuhteita pidetään yllä. Lisäksi he auttavat mielellään myös ympärillään olevia ihmisiä menestymään.

Ihmiset yhdessä

6 – Tunneälykkäät ihmiset voivat puhua tunteistaan muiden kanssa

Sen lisäksi, että tunneälykkäät ihmiset kykenevät puhumaan tunteistaan julkisesti, he myös haluavat tehdä niin. Jotkut ihmiset ovat kiinteässä yhteydessä tunnemaailmaansa, mutta he kamppailevat valtavasti näiden tunteiden jakamisessa muiden kanssa. Tunneälykkäät ihmiset kuitenkin paitsi ymmärtävät omia tunteitaan, myös tietävät tasan tarkkaan, kuinka niitä voi ilmaista muille sopivalla tavalla, ja he tekevät niin säännöllisesti.

7 – Tunneälykkäät ihmiset kykenevät tunnistamaan tunteensa

Tunneälykkäät ihmiset kykenevät havainnoimaan tilannetta ja tunnistamaan, mistä heidän tunteensa todella kumpuavat. Aluksi tämä saattaa vaikuttaa helpolta tehtävältä, mutta todellisuudessa se ei ole lainkaan niin helppoa, koska tunteet ovat toisinaan hyvin monimutkaisia. Tietyn tuntemuksen aiheuttajan jäljittäminen saattaa olla hankalaa erityisesti kun kyseessä ovat vahvat tunteet kuten rakkaus tai viha.

Tunneälyn kasvattaminen 

Tunneäly on parannettavissa, mutta sen kasvattaminen vaatii paljon ponnistelua. Se on kuitenkin mahdollista. Itse asiassa sen kasvattaminen on ehdottoman tärkeää, mikäli haluat kasvaa henkisesti ja parantaa suhteitasi muihin.