Logo image
Logo image

10 mainiota japanilaista sanontaa

3 minuuttia
10 mainiota japanilaista sanontaa
Viimeisin päivitys: 12 heinäkuuta, 2018

Japanilaiset sanonnat ovat saavuttaneet suuren suosion maailman eri kolkissa. Niitä on käytetty kotonaan nousevan auringon maassa jo ammoisista ajoista lähtien ohjeistamaan jokapäiväistä elämää. Monet niistä ovat onnistuneet ylittämään rajoja viisautensa ansiosta. Nykyisin monet näistä lausahduksista muistetaankin pitkin maailmaa, siitä huolimatta että niistä monien alkuperää ei edes tiedetä.

Sen tiedämme, että suurin osa japanilaisista sanonnoista on peräisin maaseudulta. Varmasti myös tästä johtuen niistä monet viittaavat luonnon kauneuteen. Ne pohtivat sitä, mitä aurinko, vesi, joki, tai jopa kivet voivat meille opettaa. Kaikissa niissä on kiistämättömän runollinen häivähdys. Niitä on käytetty myös filosofian ja uskonnon saralla.

Japanilaiset sanonnat ovat sanalla sanoen arvoituksellisia. Idän kulttuurit ovat luonnoltaan hyvin hienotunteisia ja tästä johtuen suurin osa näistä sanonnoista on harvasanaisia ja jättää paljon mielikuvituksen varaan. Ne ilmaisevat tyyntä ja kärsivällistä maailmankatsomusta. Jaamme tässä 10 näistä maan mainioista viisauden jyväsistä.

Tuhannen kilometrin matka alkaa yhdellä ainoalla askeleella.

-Japanilainen sanonta-

Japanilaisia sanontoja toimintaan liittyen

Monet japanilaiset sanonnat käsittelevät toimintaa. Itämaisissa kulttuureissa toiminta ei ole impulsiivista eikä pakonomaista. Ajatteleminen ja toiminta kulkevat sopusointuisesti käsi kädessä. Ne täydentävät toisiaan. Tämä on kiteytetty seuraavaan: Jos ajattelet sitä, päätä siitä. Jos olet päättänyt, älä ajattele sitä.

Some figure

Tämä seuraava sanonta tuo upeasti ilmi japanilaista käsitystä nopeudesta, Nopea on hidasta, mutta jatkuvasti ja keskeytyksettä…” Tästä heijastuu selvästi, miten tämän kulttuurin käsitys nopeudesta liittyy ennemmin tehokkuuteen kuin toimintojen nopeuden kiihdyttämiseen.

Monet ajattelevat virheellisesti, että itämaiset kulttuurit ovat passiivisia. Asia on kuitenkin oikeastaan päinvastoin. Kyse on siitä, että idässä toiminta nähdään eri näkökulmasta. Ei ole ollenkaan tavatonta, että monet japanilaiset sanonnat peräänkuuluttavat toimintaa, mutta samalla asettavat sille rajoituksia. Aivan kuten tässä kauniissa lauseessa: “Tee parhaasi ja jätä loput kohtalon käsiin.”

Ystävällisyys muita kohtaan

Japanilaisilla on erittäin syvä yhtenäisyyden tunne ja monet heidän tavoistaan keskittyvät toisten ihmisten kunnioituksen ja huomioimisen ylläpitoon. Tästä syystä he arvostavat syvästi helliä ilmaisuja, kuten “Ystävällinen sana voi lämmittää kolme talven kylmää kuukautta”.

Myös kunnioitus muita ihmisiä kohtaan tulee ilmi monista japanilaisista sanonnoista. Tämä on yksi niistä: “Tarkista seitsemän kertaa, ennen kuin kyseenalaistat ihmistä.“ Tämä kehottaa välttämään tuomitsemasta muita ihmisiä turhan herkästi.

Itämaisten kulttuurien tyyni asenne sekoitetaan usein intohimon puutteeseen. Tämä ei kuitenkaan ole asian oikea laita, sillä luonnollisesti he voivat kaikkien ihmisten lailla olla hyvinkin intohimoisia. Ja onnellisia. Tämä esimerkiksi valitsemamme sanonta antaa ilolle suuren arvon: “Onni tulee naurua täynnä olevaan taloon”. Pitää totisesti paikkansa. Nauru kutsuu harmoniaa ja onnellisuutta.

Henkilökohtaisen kasvun eri poluista

Japanilaisten yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä arvossa pitävä ajatusmaailma tulee täydellisesti ilmi seuraavassa sanonnassa: “Aurinko ei tiedä hyvästä, aurinko ei tiedä pahasta. Aurinko valaisee ja lämmittää kaikkia tasapuolisesti. Hän joka löytää itsensä, on kuin aurinko… ” Tällä viitataan siihen, että eheä identiteetti heijastuu yksilön olemisessa muiden ihmisten ja ulkoisen maailman täydellisenä hyväksyntänä.

Some figure

Toisen japanilaisen sanonnan mukaan, “Jos kysyt, tunnet häpeää minuutin ajan; jos et kysy, tunnet häpeää koko elämäsi ajan”. Tässä piilee paljon viisautta. Japanilainen yhteiskunta on hyvin pidättyväinen, mutta esimerkiksi tällä lausahduksella he kuitenkin asettavat myös arjessa toteuttamalleen hienovaraisuudelle rajat.

Hitaus ja odottaminen

Japanilla on tuhatvuotinen historia. Japanilaiset ovatkin oppineet ymmärtämään ja arvostamaan ajan kulkua. He tietävät, että kaikkein tärkein ja aidoin osa elämästä vaatii aikaa. Tämä on nähtävissä tässä mainiossa sanonnassa: “Syvimmät joet virtaavat hitaasti.” Tällä tarkoitetaan, että kaikki millä on syvyyttä etenee ja tulee esiin vähä vähältä.

Japanilaiset tietävät lisäksi kärsivällisyyden olevan erittäin ratkaisevasti vaikuttava hyve. Heidän kokemuksensa mukaan riemuvoitto ja epäonnistuminen ovat hyvin vahvasti riippuvaisia kärsivällisenä pysymisestä. He pukevat tämän sanoiksi esimerkiksi näin: “Voitto kuuluu niille, jotka odottavat puoli tuntia vastustajaansa pidempään.” Täten voitonjuhla kuuluu heidän mielestään aina kaikkein kärsivällisimmälle.

Tarjosimme tässä vain hyvin pienen esimerkin eräistä suosituimmista japanilaisista sanonnoista. Niitä on olemassa vielä tuhatmäärin lisää luettavaksi ja pohdittavaksi. Meidän kannattaa tarttua mahdollisuuteen oppia tältä kulttuurilta, joka on ollut suurentelematta mahtava monien historiallisten aikakausien ajan ja noussut tuhkista feenikslinnun tavoin silloin, kun todellisuus on sitä vaatinut.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.