Viisi sitaattia Nikola Teslalta

5.10.2019
Nämä Nikola Teslan viisi elämää ja maailmaa käsittelevää sitaattia antavat hyvän käsityksen tämän nerokkaan keksijän mielestä. Teslan uskomattomista taidoista huolimatta hän kuoli hotellihuoneeseensa yksin, tieteellisen yhteisön unohtamana. Heräsikö mielenkiintosi? Jatka artikkelin lukemista!

Nämä viisi sitaattia Nikola Teslalta muistuttavat meitä kekseliäisyyden, mielikuvituksen, luovuuden ja sinnikkyyden tärkeydestä. Valitettavasti Tesla ja hänen yrittäjyyden henkensä eivät antaneet hänelle hänen ansaitsemaansa tunnustusta.

Olet ehkä kuullut Tesla-autosta. Elon Musk, Tesla-auton luoja, ihailee Nikola Teslaa niin syvästi, että hän nimesi vallankumouksellisen yrityksensä tämän nerokkaan keksijän mukaan.

Nikola Teslan taidoista huolimatta hän kuoli yksin hotellihuoneeseensa 86-vuotiaana. Kesti useita vuosikymmeniä ennen kuin tieteellinen yhteisö puhdisti hänen maineensa. Se mitä hänellä oli mielikuvituksen ja luovuuden nimissä, häneltä puuttui taloudellisten asioiden ymmärtämisessä. Siitä tosiasiasta huolimatta, että hän oli joidenkin rohkeimpien ja tärkeimpien teknologisten edistysten alkuunpanija, hän ei koskaan saanut niistä kunniaa tai hyvitystä elinaikanaan.

Viisi parasta sitaattia Nikola Teslalta

Nikola Teslan sitaatit heijastavat hänen nerokkuuttaan. Tämä taitava tiedemies keksi magneettisen resonanssin, radion, röntgensäteilyn ja jopa kaukosäätimen. Hänen keksintönsä tekevät meidän elämästämme helpompaa.

Sanotaan, että hänen muistiinpanonsa ovat niin tärkeitä ja että ne sisältävät sellaisia luomuksia, että Yhdysvaltojen hallitus on takavarikoinut ne ja nyt pitää niitä lukkojen takana. Tämä voi olla pelkkä huhu, eikä totuutta ole helppo saada selville. Mutta se, että tällainen huhu on edes olemassa, kertoo Teslan maineesta.

Onneksi Tesla esitteli nerokkuuttaan jo elinaikanaan ja meillä on pääsy joihinkin hänen kirjoituksistaan. Kiitos hänen vastarinnalleen tieteellistä yhteisöä kohtaan 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, voimme tarkastella hänen pohdintojaan, jotka ovat edelleen nykypäivänäkin olennaisia.

Nikola Teslan patsas

Elämä

Elämä on ja pysyy aina yhtälönä vailla ratkaisua, mutta se sisältää tiettyjä tunnettuja tekijöitä. Voimme sanoa varmuudella, että elämä on liikettä, vaikka emme ymmärräkään sen luonnetta. Liike tarkoittaa liikkuvaa massaa ja voimaa, joka työntää sitä kohti vastusta.”

Tämä Nikola Teslan sitaatti on erinomainen esimerkki hänen tieteellisestä mielestään. Tässä hän vertaa elämää liikkeeseen, mutta myöskin matematiikkaan. Hän sanoo, että elämässä on meidän tuntemia tekijöitä, mutta emme voi koskaan ymmärtää elämän luonnetta. Tästä huolimatta hän sanoo, ettemme saisi olla vain paikoillamme tekemättä mitään. Tämä sitaatti näyttää ehdottavan, että meidän tulisi tutkia elämän mysteerejä jatkuvasti.

Menneisyys ja nykyhetki

Kaikkia menneisyyden suuruuksia pilkattiin, heidät tuomittiin, torjuttiin ja tukahdutettiin – vain siksi, että he voisivat nousta voimakkaampina, voitokkaampina näistä taisteluista.”

Tämä Teslan sitaatti ansaitsee tulla kaiverretuksi kiveen tulevaisuuden sukupolvia varten. Se käsittelee suoraan eri tiedemiesten, kuten Galileo Galilein tai Nikolaus Kopernikuksen kokemia vastoinkäymisiä.

Heidän tutkimuksensa ja oivalluksensa olivat suurenmoisia, mutta heidän vertaisensa tuomitsivat ja tukahduttivat heidät. Nykyään heidän löytönsä ovat osa sitä, miten me ymmärrämme maailmaa. Voisimme sanoa tätä samaa Teslan kokemasta alistamisesta ja väärinymmärryksestä. Mutta aivan niin kuin hän sanoi, hänenkin ideansa ovat nousseet voitokkaasti hänen kokemastaan taistelusta.

Löydöt

Himoitsemme uusia tuntemuksia, mutta pian niistä tulee meille yhdentekeviä. Eilisen ihmeet ovat tämän päivän tavallisia tapahtumia.”

Ehkä tämä on poikkeuksellista ihmisille… Rakastamme uusia löytöjä ja tuntemuksia, sillä olemme luonnostamme uteliaita. Mutta kun opimme tuntemaan jotain uutta, siitä tulee pikkuhiljaa rutiini. Menetämme mielenkiintomme, ja meistä tulee välinpitämättömiä sitä kohtaan.

Sisä- ja ulkopuoli

Useimmat ihmiset ovat niin uppoutuneita miettimään ulkopuolista maailmaa, että he unohtavat täysin mitä heidän sisällään tapahtuu.”

Tämä Nikola Teslan sitaatti ei koskaan poistu muodista. Tämä sitaatti on aina olennainen. Niin monet ihmiset kuluttavat aikansa pyrkien näkemään mitä heidän ympärillään tapahtuu, mutta heiltä puuttuu perusteellinen ymmärrys heitä itseään kohtaan. Tesla ehdottaa, että on parempi oppia tuntemaan itsensä ennen kuin tuomitsemme muita.

herkkä nainen

Kehitys

“Ihmisen progressiivinen kehitys riippuu ratkaisevasti keksinnöistä.”

Tesla uskoi, että aivojen käyttäminen luovasti on todella tärkeää. Hän uskoi, että maailmankaikkeus on täynnä oppimismahdollisuuksia. Tämän seurauksena ihmisen kehitys riippuu laajalti kyvystämme keksiä.

Nykyään tämä sitaatti on merkityksellisempi kuin koskaan. Luovuus on haluttu taito kaikilla elämänaloilla. Luovuuden ja mielikuvituksen ansiosta voimme nauttia niin monista teknologisista kehityksistä ja mukavuuksista.

Nikola Teslan nerokkuus loistaa näissä sitaateissa. Hän oli todellakin vallankumouksellinen keksijä ja tiedemies. Mutta hänessä oli jotain paljon enemmän: hän oli itsetietoinen ja hän kykeni katsomaan sisälle itseensä ymmärtääkseen kuka hän oli ja kuinka hän voisi suhtautua ihmisiin ympärillään.

  • Cheney, Margaret (2001) [1981]. Tesla: Man Out of Time. Simon & Schuster.