Logo image
Logo image

Uusi teknologia neuropsykologisessa kuntoutuksessa

3 minuuttia
Uutta teknologiaa käytetään laajalti terveydenhoidon saralla. Esimerkiksi neuropsykologisessa kuntoutuksessa hyödynnetään jo verkkosovelluksia ja virtuaalitodellisuutta. Tästä artikkelista opit uuden teknologian hyödyistä ja käyttötavoista neuropsykologisessa kuntoutuksessa.
Uusi teknologia neuropsykologisessa kuntoutuksessa
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Uudella teknologialla on ollut vaikutusta ihmisten elämään, mutta myös tärkeillä osa-alueilla terveydenhoidon saralla, kuten esimerkiksi neuropsykologisessa kuntoutuksessa. Uutta teknologiaa on kehitetty neuropsykologian tarpeisiin jo vuosia, mikä on mahdollistanut uusien, tarkkojen, edullisten ja helppokäyttöisten mittausvälineiden luomisen. Toisaalta tämä uusi teknologia on suhteellisen uutta neuropsykologisessa kuntoutuksessa.

Uusi teknologia neuropsykologisessa kuntoutuksessa

Uuden teknologian hyödyntäminen neuropsykologisessa kuntoutuksessa mahdollistaa paremman saatavuuden käyttäjille. Se on ollut esimerkiksi loistava työkalu liikkumisvaikeuksista kärsiville potilaille. Tietokoneen avulla saadaan myös tarkempaa tietoa ja yksilölle räätälöityjä hoitomuotoja, käyttäjästä riippuen.

Lisäksi se helpottaa yksilön tai ryhmän hoitoa, mikä vähentää potilaiden määrää julkisilla tai yksityisillä vastaanotoilla. Uuden teknologian avulla voidaan hoitaa useita potilaita kerralla.

Some figure

Huolimatta siitä, kuinka pitkälle kehittynyttä tämä uusi teknologia on, lääkäreiden tulee valvoa sen käyttöä. Se on kuitenkin tasapuolinen arvioinneissa ja hoidoissa. Se noudattaa kaikkina hetkinä protokollaa ja toistaa ärsykkeen tai muut harjoitukset täysin samalla tavalla. Uusi teknologia neuropsykologisessa kuntoutuksessa helpottaa myös potilaan edistymisen seurantaa.

Näyttää myös siltä, että uuteen teknologiaan tutustuminen saa potilaan suhtautumaan hoitoonsa vähemmän muodollisesti. Vaikka tämä voi tuntua haittapuolelta, todellisuudessa se motivoi käyttäjää enemmän kuin perinteisemmät menetelmät. Uuden teknologian käyttäminen neuropsykologisessa kuntoutuksessa voi tuntua potilaasta siltä, kuin hän tekisi jotain miellyttävää vapaa-ajan tehtävää kuntoutuksen aikana.

Mitkä ovat sen haittapuolet?

Vaikka uudella teknologialla on monia hyötyjä neuropsykologisessa kuntoutuksessa, se ei ole lähimainkaan virheetön. Laadukkaan tiedon saaminen joka hetki prosessin aikana ei ole mahdollista.

Käyttäjän on myös osattava käyttää uutta teknologiaa. Ei riitä, että tietää kuinka siihen pääsee käsiksi. Jos sen tarjoamia työkaluja ei osata käyttää oikein, se voi vaikuttaa hoitoon haitallisesti.

Mitä työkaluja tarvitaan?

Uusi teknologia voi tarjota kognitiivista hoitoa ja spesifistä kuntoutusta. Näitä työkaluja voidaan käyttää kaikilla väestöryhmillä, vaikkakin joitakin niistä on suunniteltu vain tietyille ryhmille (lapsille, vanhuksille, vammaisille jne.).

Nykyään kaksi yleisimmin käytettyä uutta teknologiaa neuropsykologisessa kuntoutuksessa ovat tietokoneohjelmat ja virtuaalitodellisuus.

Some figure

Uusi teknologia neuropsykologisessa kuntoutuksessa: tietokoneohjelmat

Näihin kuuluu ohjelmoituja työkaluja kognitiivisessa hoidossa. Tällä hetkellä on olemassa paljon eri vaihtoehtoja, vaikkakaan kaikkia niistä ei ole vielä todistettu tehokkaiksi tai päteviksi.

Yksi käytetyimmistä ohjelmista on NeuronUp. NeuronUpin avulla voidaan antaa kognitiivista stimulaatiota ja kuntoutusta. Se tehdään yhdistämällä keskenään harjoituksia, jotka koostuvat normaaleista kognitiivisista tehtävistä, päivittäisistä askareista ja sosiaalisista taidoista. Ne voidaan tämän lisäksi yhdistää perinteisiin menetelmiin.

Erilaisia ohjelmavaihtoehtoja kognitiiviseen hoitoon vanhuksille on lukuisia. Esimerkiksi Mementian, Kwidon ja VITRA-ELin avulla vanhemmat ihmiset, joilla on dementiaa tai joiden kognitiiviset kyvyt ovat heikentyneet, voivat harjoittaa kognitiivisia toimintoja juuri heille suunniteltujen yksinkertaisten pelien kautta.

On myös monia sovelluksia, joita voidaan käyttää istunnon toteuttamiseen etänä, kuten esimerkiksi Cloud Rehab. Se on ilmainen mobiilisovellus ihmisille, joilla on aivovamma tai liikuntakyvyttömyyttä ja jotka tarvitsevat neuropsykologista kuntoutusta. CloudRehabin avulla potilaat voivat tehdä samat harjoitukset kotona ammattilaisen valvonnassa lataamalla videon pilvipalveluun.

Some figure

Virtuaalitodellisuus

Virtuaalitodellisuuden avulla voidaan luoda monipuolisia ympäristöjä, niin että arvioinnit ja hoidot ovat ekologisempia ja yleisluontoisempia. Uuden teknologian avulla potilas voi päättää itse, missä hän kuntouttaa itseään. Hän voi luoda kaupunkeja, koteja tai muunlaisia ympäristöjä neuropsykologisen kuntoutuksen jatkamiseen omatoimisesti.

Virtuaalitodellisuus on edelleen kehitysvaiheessa olevaa teknologiaa kuntoutuksen saralla. Mutta siitä on saatu paljon hyviä tuloksia vanhusten ja niiden potilaiden kohdalla, joilla on liikkumisvaikeuksia.

Yksi esimerkki virtuaalitodellisuustyökalusta on VinCI, jonka avulla potilas saa biopalautetta. Tämä tarkoittaa sitä, että työkalu on tietoinen potilaan edistyksestä ja pystyy mukautumaan potilaan tarpeisiin.

Neuropsykologisen kuntoutuksen tulevaisuus

Ei ole epäilystäkään siitä, että teknologia kehittyy huimaa vauhtia. Tämä on hyvä uutinen neuropsykologisen kuntoutuksen kannalta, johon voidaan kehittää näin lisää uusia työkaluja. Tällä hetkellä on olemassa jo monia työkaluja, joiden avulla kuntoutus on helpommin toteutettavissa.

Vaikka niiden tehokkuutta ja sopivuutta edelleen testataan, nämä teknologiat ovat ehdottomasti hyödyllisiä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Soto Pérez, F. Franco Martín, M. y Jiménez Gómez, F. (2010). Tecnologías y neuropsicología: hacia una ciber-neuropsicología. Cuadernos de neuropsicología, 4(2), 112-130.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.