Logo image
Logo image

Ubuntu, eteläafrikkalainen sana, joka heijastelee elämää

3 minuuttia
Afrikkalaisen kulttuurin mukaan ubuntu-ihminen on muiden saatavilla oleva henkilö, joka ei ole itsekäs eikä ahne, vaan suvaitsevainen ja empaattinen.
Ubuntu, eteläafrikkalainen sana, joka heijastelee elämää
Viimeisin päivitys: 01 lokakuuta, 2022

Ubuntu on eettinen periaate, eksistentiaalinen arvo, joka kehottaa meitä olemaan yhteydessä toisiimme, elämään yhdessä ja kunnioittamaan toisiamme. Se on afrikkalaista alkuperää oleva termi, tarkemmin sanottuna zulun ja xhosan kielistä. Etelä-Afrikan alkuperäisväestön keskuudessa on kaunis ja suosittu sanonta, joka kuuluu “umuntu, ngumuntu, ngabantu”. Se voidaan kääntää “minä olen, koska olemme” tai “inhimillisyyttä muita kohtaan”.

On aina mielenkiintoista saada kontakti muiden kulttuurien kielelliseen perintöön. Loppujen lopuksi kieli on tapa, jolla ymmärrämme ja edustamme maailmaa. Ubuntu-sanan tapauksessa on huomattava, että se herättää käsityksen ihmisyydestä ja että se oli symboli vallankumoukselle, jonka Nelson Mandela aloitti vuonna 1990.

Myös pappi ja poliitikko Desmond Tutu teki tästä sanasta omanlaisensa. Hän integroi sen moraaliseen kompassiin, jota hän yritti juurruttaa maan ihmisiin koko elämänsä ajan. Nöyryys, empatia, kunnioitus, yhteenkuuluvuus. Se on yhtä mieleenpainuva kuin filosofinenkin ajatus. Katsotaanpa tarkemmin.

“Ubuntu-ihminen on avoin ja muiden saatavilla, toisia vahvistava, joka ei tunne oloaan uhatuksi siitä, että muut ovat kykeneviä ja hyviä, hän kantaa rehellistä itsevarmuutta, joka tulee siitä tiedosta, että hän kuuluu suurempaan kokonaisuuteen, ja joka tuntee omissa nahoissaan sen kun toisia nöyryytetään tai alennetaan, kun toisia kidutetaan tai sorretaan.”

-Desmond Tutu-

Some figure

Ubuntu, yhteinen hyvä on oma etu

Kun saavutamme tietyn iän, meillä on tapana pohtia elämän tarkoitusta. Olisi kuitenkin rikastuttavampaa ja käytännöllisempää aloittaa sen tekeminen todella nuoresta iästä lähtien. Voisimme esimerkiksi pohtia filosofian roolia, käsitteitä, jotka sisältävät kokonaisen kokoelman arvoja, lähestymistapoja ja jaloja merkityksiä. Voisimme tehdä niistä omia heti kun mahdollista.

Ubuntu tarkoittaa “minä olen, koska olemme”, ja harvat ajatukset tiivistävät niin hyvin, mitä ihmiskunta on (tai pitäisi olla). Kuten Desmond Tutu sanoi, tämä termi pyrkii muistuttamaan meitä siitä, että ihmisenä olemisen ydin liittyy yhteisöön ja kunnioittavaan yhteyteen toisiin. Me kaikki olemme tärkeitä, jokainen elämä on tärkeä, ja ansaitsemme ihmisarvon, kunnioituksen ja huomion.

Kun kunnioitamme toisiamme, muodostamme yhdessä merkityksellisen kokonaisuuden. Siksi, jos vahingoitamme jotakuta, me myös epäinhimillistämme itsemme. Jos katsomme taaksepäin rotuerottelun aikakauteen, Etelä-Afrikassa 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa koettuun rotuerottelujärjestelmään, voimme ymmärtää tämän ajatuksen merkityksen.

Ystävällisyys yhdistää meidät ja antaa elämälle aidon merkityksen

Ystävällisyys on emotionaalinen liima, joka yhdistää meidät toisiimme. Tämä antaa elämälle todellisen merkityksen. Ihminen, jolla on ubuntu, ei vain harjoita ystävällisyyttä, vaan myös tuntee sen ja ymmärtää, että ilman sitä mitään ei voida ylläpitää. Tahallinen vahingoittaminen vahingoittaa meitä kaikkia, ja kaikenlaisen aggression kauhu elää meissä sukupolvien ajan.

Kannattaa muistaa Erich Frommin pohdiskelu dehumanisoituneesta yhteiskunnasta ja siitä pelosta, että teknologinen kehitys toisi meille kylmemmän, itsekkäämmän ja vähemmän empaattisen maailman. Ubuntu tarkoittaa sitä, että näin ei tapahdu. Se muistuttaa meitä siitä, että vain kun etsimme yhteistä hyvää, myös me itse voitamme.

Case Western Reserve University Yhdysvalloissa teki tutkimuksen, jonka mukaan altruismi muuttuu ihmisen omaksi onneksi. Ubuntu-filosofia korostaa: “Olen, koska olemme, ja koska olemme yhdessä, niin minä olen”.

Ubuntu on eräänlainen filosofia, joka korostaa ihmiskunnan ykseyttä. Tämä on arvo, joka on ollut läsnä sukupolvien ajan monilla afrikkalaisilla kansoilla.

Some figure

Ubuntu-filosofia, jolla voitetaan ihmistenvälinen kuilu

Yhteiskuntaamme hallitsee tekniikka. Myös sosiaaliset erot, epävarmuus ja syvä yksinäisyyden tunne. Itse asiassa olemme enemmän yhteydessä muihin kuin koskaan, mutta samalla tunnemme olomme tyhjiksi ja jopa merkityksettömiksi. Toisinaan katsomme tulevaisuuteen toiveikkaana, mutta melkein aina pelolla.

Tässä moninaisessa maailmassa, jota hallitsevat äärettömät intressit ja jossa on suuria puutteita, tarvitsemme tätä käsitettä, tätä filosofiaa, enemmän kuin koskaan. Ubuntu on suvaitsevaisuuden harjoittamista ja toisista välittämistä. Emme voi kohdella muita kertakäyttöisinä olentoina, koska silloin luomme railoja ja rakennamme muureja, jotka erottavat meidät.

Elämän tarkoitus on saavuttaa ykseys ympärillämme olevien kanssa, kunnioittaa muita, osata kuunnella, tuntea empatiaa ja luoda siltoja. Se on todellista onnea, ratkaisu, joka hillitsee ja purkaa pelkomme ja yksinäisyytemme. “Olen, koska olemme” on kaunis ja toiveikas viesti, josta kannattaa tehdä mantramme.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Aknin LB, Hamlin JK, Dunn EW. Giving leads to happiness in young children. PLoS One. 2012;7(6):e39211. doi: 10.1371/journal.pone.0039211. Epub 2012 Jun 14. PMID: 22720078; PMCID: PMC3375233.
  • Figueras, Abert (2010) Ubuntu : Sudáfrica, el triunfo de la concordia. Plataforma
  • Post SG. Altuism, happiness, and health: it’s good to be good. Int J Behav Med. 2005;12(2):66-77. doi: 10.1207/s15327558ijbm1202_4. PMID: 15901215.
  • Mngome. Mungi (2019) Everyday Ubuntu: Living Better Together, the African Way. Bantam Press

 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.