Tiede väittää, että miehet ovat yhtä tunteellisia kuin naiset

On aika murtaa taas yksi sukupuolistereotypia: miehet nimittäin voivat olla yhtä tunteellisia kuin naiset. Ongelma on yhteiskunnassa, joka rankaisee heitä enemmän tunteidensa ilmaisemisesta ja haavoittuvuuden osoittamisesta.
Tiede väittää, että miehet ovat yhtä tunteellisia kuin naiset
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Herkkä, empaattinen, haavoittuvainen ja jopa tunteellinen. Loppujen lopuksi miehet ovat yhtä tunteellisia kuin naiset, vaikka pitkään oletettiin, että tunneherkkyys on yksinomaan naisten aluetta. Todellakin, tunteet ja niiden ilmaisu olivat viime aikoihin asti yksiselitteinen heikkouden ja jopa “hysterian” symboli miehillä.

Sukupuolistereotypiat ovat aina olleet perinteisiä syrjinnän motivoijia, jotka ovat tasoittaneet tietä tietyille ajatuksille, joita on usein vaikea myöhemmin kumota. Olemme esimerkiksi olettaneet vuosisatojen ajan, että maskuliinisuus on sama kuin voima, päättäväisyys ja rohkeus. Toisaalta naisellisuus on yhdistetty syvästä emotionaalisuudesta johtuvaan haurauteen. Se on mitätöinyt naiset ja vihjannut heidän epävakauteensa.

Onneksi tiede on nykyään puolellamme ja tarjoaa meille todisteita siitä, kuinka vanhentuneita ja virheellisiä nämä käsitykset ovat. Nature -lehdessä julkaistu tutkimus tarjoaa mielenkiintoisia tietoja aiheesta. Katsotaanpa.

Miehet voivat kärsiä paljon enemmän kuin naiset parisuhteen päättymisestä.

Miehet ovat yhtä tunteellisia kuin naiset.
Meidän on normalisoitava se, että miehet saavat ilmaista tunteitaan avoimesti ilman, että heidät nähtäisiin heikkoina.

Miehet ovat yhtä tunteellisia kuin naiset

Tätä ajatusta käsiteltiin Michiganin yliopiston ja Purduen yliopiston Yhdysvalloissa tekemässä tutkimuksessa. Tutkijat seurasivat ja analysoivat 142 miehen ja 142 naisen tunteita 75 päivän ajan. Heille annettiin online-kyselylomakkeita jotta voitiin seurata yksityisesti, miltä heistä tuntui joka päivä.

Tämä päivittäinen seuranta, jossa jokainen henkilö kirjasi mielialansa, helpotti tiedon saamista molempien sukupuolten tunnevakaudesta ja -vaihteluista. Saavutetut tulokset olivat erittäin paljastavia.

Mitä tapahtuu naisten hormoneille ja tunteille?

Tämä oli ensimmäinen kiinnostava tekijä. Tutkijat valitsivat ryhmän naisia ja jakoivat heidät sen mukaan, käyttivätkö he suun kautta otettavia ehkäisyvalmisteita vai eivät. He havaitsivat, että munasarjahormonit eivät merkittävästi vaikuta naisten mielialan vaihteluihin.

Premenstruaalinen oireyhtymä tai kuukautiset eivät siis systemaattisesti johtaneet emotionaalisen vaihtelun lisääntymiseen. Yleisesti ottaen naisilla on olemassa tietty emotionaalisuus, joka on heillä hallinnassa. Tämä asia on tärkeämpi kuin miltä ensi silmäyksellä näyttää, sillä naiset on 1900-luvun aikana usein jätetty tutkimusprosessien ulkopuolelle syistä, jotka ovat tämän tutkimuksen valossa perusteettomia.

Heidän poissulkemisensa perustui ajatukseen, että hormonien heittelyt tekevät heistä arvaamattomia. Miehiä suosittiin, koska heitä pidettiin turvallisempina ja biologisesti luotettavampina. Nyt tämä voi muuttua.

Tiede ei ole löytänyt biologista perustaa emotionaalisille stereotypioille.

Miehet ovat yhtä tunteellisia kuin naiset, ja joskus tunteellisempiakin

Toistaiseksi ei ole löydetty biologista perustaa tukemaan sitä myyttiä, että naissukupuoli on herkempi ja tunteellisempi kuin miessukupuoli. Itse asiassa Nature -lehdessä julkaistun ja tohtori Adriene Beltzin johtaman tutkimuksen mukaan miehet ovat yhtä tunteellisia kuin naiset. Merkittäviä eroja ei ole.

Lisäksi Lancasterin yliopiston tekemä tutkimus väittää, että miehet käsittelevät eroja keskimäärin paljon huonommin kuin naiset ja ilmaisevat jopa suurempaa tuskaa ja surua. Tämä syvempi emotionaalisuus johtaa usein heidän emotionaalisten tilojensa huonompaan käsittelyyn ja suurempaan riskiin kärsiä ahdistuksesta, masennuksesta jne.

Yleensä miehiä on opetettu tukahduttamaan tunteensa. Tämä tarkoittaa, että heillä on huonommat resurssit säädellä negatiivisia valenssitunteita.

Patriarkaaliset yhteiskunnat ja miesten emotionaalinen sorto

Pojat eivät itke. Tämä viesti on tuttu kaiku monille miehille. Varsinkin sukupolville ennen milleniaaleja. Heille kerrottiin, että kyyneleet ja tunteet kuuluvat “heikommalle sukupuolelle”, jonka annettiin ilmaista tunteitaan ilman, että heitä olisi kutsuttu pehmeiksi tai liioitteleviksi.

Sukupuoleen liittyvät ennakkoluulot, jotka ovat niin juurtuneet patriarkaaliseen yhteiskuntaan, ovat perinteisesti estäneet maskuliinisen sukupuolen monin tavoin. Klassisin niistä on kielto ilmaista omia tunteitaan. Itku, haavoittuvuus ja intohimon tai herkkyyden osoittaminen ovat asioita, jotka ovat aina vaatineet hillitsemistä.

On tietenkin selvää, että miehet kokevat surua, onnea, tuskaa, toivoa ja iloa samalla tavalla kuin naiset. Siitä huolimatta heidän on oltava hillittyjä, piilotettava se, mikä sattuu, ja kätkeä tunteensa. Heidän oletetaan jättävän sisällensä se, mikä pitäisi ilmaista ulospäin.

Mies osoittaa tunteensa.
Tunteet, niin miesten kuin naistenkin, vaihtelevat päivästä toiseen. Se on tärkeä osa ihmisyyttä.

Normalisoidaan tunteiden ilmaisu sukupuolesta riippumatta

Emotionaalinen vakaus ei ole sen enempää miesten piirre kuin tunteiden vaihtelut ovat naisten. Olemme kaikki tunteellisia olentoja, joilla on ajoittain ylä- ja alamäkiä. Me kaikki käsittelemme todellisuutta tunnesuodattimen läpi ja reagoimme ärsykkeisiin tämän kanavan kautta. Jotkut ovat siinä yksinkertaisesti “parempia” kuin toiset.

Kumpikaan sukupuoli ei ole tunteellisempi kuin toinen. Ongelma piilee tukahduttamisessa, toimimattomassa kasvatuksessa ja sukupuolistereotypioissa, jotka edelleen muokkaavat meitä. On korkea aika purkaa nämä vanhentuneet ajatukset, jotta me kaikki voimme hankkia parempaa osaamista emotionaalisuuden saralla. Koska ne, jotka ovat taitavia tunteiden taiteessa, ovat taitavia elämässä.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Ovatko miesten ja naisten väliset erot totta vai tarua?
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Ovatko miesten ja naisten väliset erot totta vai tarua?

Anatomisesti katsottuna miesten ja naisten väliset erot ova tietenkin ilmeisiä. Mutta mitä on fyysisen tuolla puolen?


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.