Logo image
Logo image

Ratkaisumalleja yleisimpiin ristiriitoihin

4 minuuttia
Ratkaisumalleja yleisimpiin ristiriitoihin
Viimeisin päivitys: 06 joulukuuta, 2017

Yleisimpien ristiriitojen ratkaiseminen on yksi tärkeimmistä taidoista, joka auttaa välttämään monia päänsärkyjä. Kun kaksi ihmistä on läsnä tietyssä paikassa, on olemassa ristiriita. Tämä ei johdu siitä, että nämä ihmiset olisivat ilkeitä tai haluaisivat lietsoa ongelmia. Ristiriidat syntyvät siitä yksinkertaisesta syystä, ettei ole olemassa kahta ihmistä, jotka ajattelisivat täysin samalla tavoin. Siksi keskitymmekin tässä artikkelissa käsittelemään joitakin yleisimpien ristiriitojen ratkaisumalleja.

Tasapainoisimpia ihmissuhteita eivät ole ne, joissa ei ole ristiriitoja. Kysymys ei ole erimielisyyksien välttämisestä, vaan niiden ratkaisemisesta. Tähän kätkeytyy rauhanomaisen rinnakkaiselon todellinen salaisuus. Sen saavuttaminen ei ole lainkaan vaikeaa, jos vain keskitämme mielemme siihen. Riittää, että meillä on tahdonvoimaa, kärsivällisyyttä, kyky ymmärtää ja halu olla juuttumatta eroavaisuuksiin. Meidän ei siis tule ajatella liikaa.

“Ensiksi, kuuntele. Anna toiselle osapuolelle mahdollisuus puhua. Anna hänen saattaa puheensa loppuun. Älä vastustele, puolustele itseäsi äläkä väittele. Tämä ainoastaan auttaa muurien rakentumista välillenne. Yritä sen sijaan rakentaa ymmärryksen siltoja.”

-Dale Carnegie-

Jotkut konfliktit toistuvat useammin kuin toiset. Alle on lueteltu joitakin kaikkein yleisimpiä ongelmia. Näihin meidän on hyvä oppia löytämään ratkaisumalleja elääksemme elämäämme rauhassa sekä rakentaaksemme tasapainoisia ja joustavampia ihmissuhteita.

1. Väärinymmärrysten tai virheellisten käsitysten synnyttämien ristiriitojen ratkaisumalleja

Tämä on yksi yleisimmistä tapauksista. Monet ristiriidat syntyvät epäonnistuneen viestinnän seurauksena kahden ihmisen välillä. Kyseessä olevilla yksilöillä ei ole ollut riittävästi tarvittavaa tietoa jostain asiasta, he ovat esittäneet asian väärässä valossa tai tulkinneet tiedon virheellisesti. Tämä johtaa torjuntaan, hankaluuksiin tai kaunan kantamiseen.

Some figure

Tämän tyyppisen konfliktin ratkaisemiseksi on parasta käyttää suoraa ja selkeää viestintätapaa. Mikäli on havaittavissa, että toisessa osapuolessa alkaa näkyä vihamielisyyden merkkejä ilman selvää syytä, on parasta kysyä heiltä siitä suoraan. Sama pätee myös päinvastaiseen tilanteeseen. Mikäli joku asia vaivaa sinua, ihanteellisinta olisi ilmaista se avoimesti ja kunnioittavasti. Monet suuret ongelmat voidaan välttää vakuuttavan, itsevarman viestinnän avulla.

2. Käsittelemättä jätettyjen erimielisyyksien ratkaiseminen

Joskus kahden ihmisen välillä esiintyy vihamielisyyttä, joka on jatkuvaa ja petollista. Saattaa olla esimerkiksi niin, että toinen osapuoli arvostelee jokaista toisen ihmisen sanaa ja tekoa. Voi olla, että nuo kaksi ovat aina eri mieltä tai kiusaantuneita toistensa seurassa. Tällaisessa tapauksessa molemmilla osapuolilla on tunne tilanteen jatkuvasta hankaluudesta.

Todennäköisintä tällaisessa tapauksessa on, että hankaluuksien pohjalla on todellinen ristiriita, jonka olemassaoloa ei ole tunnustettu. Tuo suuri ongelma heijastuu jatkuviin, jokapäiväisen elämän törmäyksiin. Halutessasi ratkaista tällaisen tilanteen, ensimmäinen askel on tuon taustalla piilottelevan konfliktin tunnistaminen. Sen jälkeen tuo vaikeus toisen yksilön kanssa on kohdattava unohtamatta osoittaa molemminpuoleista vilpittömyyttä ja kunnioitusta.

3. Erilaisista intresseistä johtuvien ristiriitojen ratkaisumalleja

Näitä kutsutaan yleisesti “eturistiriidoiksi”. Tällaisia ristiriitoja ilmenee, kun yksilön tarpeet poikkeavat toisen yksilön tarpeista. Esimerkkinä tästä on tilanne, jossa joku kotitalouden hoitoon liittyvä tehtävä täytyisi hoitaa, mutta kumpikin tästä vastuun jakava osapuoli haluaa sen sijaan levätä.

Tällaisissa tilanteissa ongelma voidaan ratkaista ainoastaan ryhtymällä reiluun neuvotteluun. Tämä tarkoittaa periksi antamista molempien osapuolten taholta. Molempien on kuitenkin saatava tästä jonkinlainen hyöty. Tätä ei ole vaikea saavuttaa, mikäli molemmat yksilöt hyväksyvät periaatteen “huono sopimus on parempi kuin hyvä riita“.

4. Erilaisista arvoista tai uskomuksista johtuvien ristiriitojen ratkaisumalleja

Tämän tyyppiset konfliktit kuuluvat myös yleisimpien ristiriitojen joukkoon. Totta puhuen syynä eivät ole kahden ihmisen ajattelun eroavaisuudet. Siitä tulee ongelma ainoastaan silloin, kun yksi – tai molemmat – osapuoli painostaa toista uskomaan samoin kuin he itse tai väittää, etteivät heidän uskomuksensa kelpaa.

Some figure

Tätä esiintyy yleisesti uskonnollisten ja poliittisten uskomusten kohdalla. Molemmissa tapauksissa on nähtävissä halu “käännyttää” toinen osapuoli. Intressinä on siis toisen osapuolen rekrytoiminen kyseisen yksilön kantaan tai ryhmään. Tämänkaltaisen tilanteen ratkaisemiseksi on riittävää, että osapuolet myöntävät toisen ihmisen vapaan tahdon ilmaisemista kunnioittamalla varmistavansa, että myös heidän ajatuksiaan on kunnioitettava.

5. Valtaristiriitojen ratkaiseminen

Valta on jatkuvan konfliktin syy. Siitä, jolla on valta, tulee kaikenlaisen kritiikin kohde. Osalla kritiikistä on hyvä tarkoitus ja osalla ei. Se, jolla tuota valtaa ei ole, on toisen ihmisen vallan alla ja joutuu usein kokemaan myös sen negatiiviset vaikutukset. Valtarakenteissa vaikuttaa ainainen jännite.

Ratkaistaksemme valtaa koskevia ristiriitoja meidän on paras keskittyä mekanismeihin, jotka auttavat näkökulman laajentamista ruohonjuuuritasolle. Tämä tarkoittaa, että luomme tilaa niiden osapuolten kuulemiselle ja huomioimiselle, joilla ei ole varsinaista päätösvaltaa asioissa. Tämä ei kosketa ainoastaan niitä, joilla on käsissään suuret määrät valtaa. Tämä on sovellettavissa yhtälailla vallankäyttöön perheissä, kouluissa, työpaikoilla jne.

6. Yksilön sisäisten ristiriitojen ratkaisumalleja

Yksilön sisäiset vaikeudet viittaavat konflikteihin, jotka tapahtuvat hänen mielessään. Tämä tarkoittaa, että ulkoisessa todellisuudessa ei esiinny näkyvää ongelmaa. Yksilö kokee kuitenkin, että näin on. Näin käy esimerkiksi silloin, kun yksilö kärsii ahdistuneisuudesta eikä siedä toisten aiheuttamia viivästyksiä.

Some figure

Tällaisen yksilön ympärillä olevien ihmisten tulisi ystävällisesti tuoda tilanne yksilön tietoon. Useimmiten he eivät itse edes ole tietoisia tästä epäjohdonmukaisuudesta. Toisinaan on tarpeen yksinkertaisesti pyrkiä näyttämään toteen, että todellisuudessa ei konfliktia ole. Mikäli tämä tehdään rauhallisesti ja kunnioittavasti, toisen ihmisen tuen vaikutus on todennäköisimmin suuri.

7. Yhteensopimattomista persoonallisuuksista johtuvien ristiriitojen ratkaiseminen

Tällainen konflikti juontaa juurensa siitä, että yksilöiden välillä “ei ole kemiaa”. Syystä tai toisesta kahdella ihmisellä on vaikeuksia toistensa hyväksymisessä. Kyseessä on yleinen antipatia, joka ei juonna juuriaan mistään yksittäisestä syystä. Tällaisissa tapauksissa kuitenkin saatamme alentua ilmaisemaan olemassa olevaa jännitettä välittämällä jatkuvia torjuvia viestejä.

Vaikka onkin totta, “ettei meidän tarvitse pitää kaikista” , meillä ei kuitenkaan ole oikeutta torjua jotakuta vain siksi kuka hän on. Ehkäpä tuon yksilön ominaispiirteet täydentävät omiamme, vaikka emme olekaan sitä vielä huomanneet. Ehkäpä meidän tulisi ottaa harkitsevasti hieman etäisyyttä, jotta voisimme kohdella tuota yksilöä sillä huomaavaisuudella, jonka hän ansaitsee.

Yleisesti ottaen ristiriidat voidaan aina ratkaista vakuuttavan, itsevarman viestinnän avulla. Tämä ei suinkaan tarkoita päällekkäistä tai teennäisen kohteliasta keskustelua. Siinä on ennemminkin kyse ongelman suorasta lähestymisestä, rauhassa ja toista yksilöä kunnioittavasti. Jos osaamme kommunikoida asianmukaisella tavalla, todennäköisesti opimme ennaltaehkäisemään suuren osan ristiriidoista. Silloin niitä jää entistä vähemmän ratkaistavaksi.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.