Logo image
Logo image

Psykologit auttavat sinua tulkitsemaan ajatuksiasi ja tunteitasi

3 minuuttia
Psykologit auttavat sinua tulkitsemaan ajatuksiasi ja tunteitasi
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Psykologien tehtävänä on tutkia ihmisten käyttäytymistä. He auttavat ihmisiä ymmärtämään omia ongelmiaan tulkitsemalla heidän ajatuksiaan ja tunteitaan. He kuuntelevat mitä potilaat heille kertovat, sekä heidän kertomansa merkitystä ja tärkeyttä.

Ranskalainen psykoanalyytikko Jacques Lacan esitti ajatuksen siitä, että tiedostamattomuudella on kielen rakenne. Tiedostamaton on paikka, jossa me säilytämme haluja, pelkoja ja tunteita. Joidenkin koulukuntien mukaan psykologit antavat potilailleen resurssit tehdä tiedostamattomasta tietoisen. Tutkitaanpa asiaa lisää…

“Me emme voi muuttaa mitään ennen kuin me hyväksymme sen.”

Carl Jung

Ominaisuudet, jotka auttavat psykologeja tulkitsemaan ajatuksia ja tunteita

Psykologeilla on tiettyjä ominaisuuksia jotka auttavat heitä tulkitsemaan potilaidensa ajatuksia ja tunteita. He kykenevät myöskin puhumaan sanoilla, joita potilaiden on helppo ymmärtää. Tässä on joitain näistä erityisistä kyvyistä:

 • Empatia. Tämä tarkoittaa kykyä asettaa itsemme muiden tilanteeseen tai “kenkiin”. Psykologien on helpompaa ymmärtää kuinka ja miksi potilaan ongelmat vaikuttavat heihin kun he astuvat potilaan kenkiin.
 • Kommunikaatio. Itävaltalainen psykologi Paul Watzawick uskoo, että kommunikaatio on ihmissuhteiden perusta. Siksi psykologit kykenevät tulkitsemaan mitä potilas ajattelee ja tuntee.
 • Kyky kuunnella. Psykologien on kiinnitettävä huomiota siihen mitä heidän potilaansa sanovat, jotta heiltä ei jäisi välistä mitään tärkeää.
 • Itsetietoisuus. Psykologien on erotettava potilaiden ongelmat heidän omista ongelmistaan. Muuten he saattavat pilata oman ja potilaansa välisen kommunikaation.
Some figure

Sanaton viestintä

Eleet, ilmeet, äänensävyt sekä ryhti kertovat paljon siitä mitä henkilön elämässä tapahtuu. Ne voivat tarjota arvokasta tietoa tunteistamme, joista emme ole tietoisia. Ja koska me emme ole niistä tietoisia, emme ilmaise niitä sanallisesti.

Ajatuksia ja tunteita ei olekaan aina helppoa pukea sanoiksi. Tulkitakseen niitä psykologit tarkkailevat potilaitaan todella tarkkaan. He esimerkiksi tarkkailevat heidän kasvojensa ilmeitä heidän puhuessaan ongelmistaan. Psykologit saattavat myös tarkkailla potilaan tapaa istua, sekä sitä, minne he katsovat.

Äänensävy on toinen paljastava tekijä. Esimerkiksi, muuttuuko potilaan äänensävy hänen puhuessaan tietystä aiheesta? Onko hänen puheessaan taukoja? Onko hän hiljainen? Onko hän hengästynyt? Nopeutuuko vai hidastuuko hänen puheensa? Kuinka kovaan ääneen hän puhuu?

Näkökohdat jotka juuri listasimme ovat tärkeitä, sillä ne auttavat psykologia ymmärtämään koko tilannetta. Ne antavat psykologille vihjeitä potilaan ajatuksista, todellisuuden kuvauksista ja tunteista.

Mitkä ovat psykologin mieluisimmat tekniikat?

Tässä on lista tekniikoista joita psykologit käyttävät työssään useimmiten:

 • Kognitiiviset tekniikat. Yhdysvaltalainen psykologi Aaron Beck ehdotti että tunteidemme ja ajatustemme välillä on yhteys. Beck uskoi, että me voimme uudelleen rakentaa nämä ajatukset ja tunteet. Ja psykologit voivat auttaa meitä tässä tehtävässä.
 • Piirtäminen tai maalaaminen. Piirtämisen tai maalaamisen prosessi tekee tiedostamattoman näkyväksi. Tässä psykoterapeutti auttaa ilmaisemaan potilaan ajatuksia ja tunteita, kun heidän itse on vaikea pukea tunteet ja ajatukset sanoiksi. Sitten psykoterapeutti tulkitsee niitä.
 • Puheen avulla. Terapeutti tunnistaa ihmisten ajatukset ja tunteet heidän puhuessaan.
Some figure
 • Käyttäytymisen avulla. Terapeutit tarkkailevat kuinka potilaat käyttäytyvät terapian aikana. He myöskin kuuntelevat potilaiden kuvauksia siitä, kuinka he käyttäytyvät terapian ulkopuolella. Ovatko he esimerkiksi aggressiivisia, apaattisia, motivoituneita, jännittyneitä?
 • Sanaton viestintä. Useissa tapauksissa psykologit voivat auttaa potilaitaan tulkitsemaan heidän ajatuksiaan ja tunteitaan sillä he kiinnittävät paljon huomiota siihen, kuinka nämä ilmaisevat itseään ilman sanoja. He kuuntelevat puheen sisältöä mutta kiinnittävät samalla huomiota heidän tapaansa kertoa. Toisin sanoen, he kiinnittävät huomiota eleisiin, kasvojen ilmeisiin ja ryhtiin.
 • Tiedostamattoman tuominen esiin. Useimmat psykologit, jotka uskovat tiedostamattoman olemassaoloon, ajattelevat sen ilmentyvän eri tavoin. Se saattaa ilmentyä taiteen välityksellä, virheissä meidän puhuessamme, tai unohteliaisuudessa. Psykologit kiinnittävät huomiota näihin ongelmiin ja osoittavat ne potilailleen/asiakkailleen. He antavat niille merkityksen (jos niillä edes on mitään merkitystä).
 • Psykodraama. Tämä tekniikka on Jacob Levy Morenon luoma, jossa potilaat näyttelevät sen, mitä tapahtuu. Jälkeenpäin psykologi auttaa potilasta tulkitsemaan omaa näyttelemistään, ymmärtäen että jotkin asiat tiedostamattomuudesta saattavat tulla esille.

Usein psykologit toimivat eräänlaisena peilinä. He heijastavat potilaan ilmaisutapoja, jotta potilas voi itse tulkita niitä. Psykologit voivat myöskin auttaa organisoimaan potilaiden puhetta ja ajatuksia. He tekevät tämän sallien potilaan puhua vapaasti, toimien eräänlaisena kainalosauvana tai tukena, jotta prosessi ei menetä jatkuvuuttaan.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.