Psykologin ammatin harjoittamisen oikeudelliset puolet

Psykologin ammatin harjoittamista säädellään laeilla. Tutustu aiheeseen tässä artikkelissa!
Psykologin ammatin harjoittamisen oikeudelliset puolet
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Psykologin työhön kuuluu muun muassa auttaa ihmisiä parantamaan elämänlaatuaan ja hyvinvointiaan. Psykologeilla voi olla suora vaikutus yksilön tai ryhmän kehitykseen, mistä syystä on äärimmäisen tärkeää, että he ovat ammattilaisia. Tässä artikkelissa keskustelemme joistakin psykologin ammatin harjoittamisen eettisistä puolista ja tämän ammatin harjoittamiseen liittyvistä laeista ja säännöistä. Mitkä ovat psykologin ammatin harjoittamisen oikeudelliset puolet? Jatka lukemista!

Koska psykologeilla voi olla vaikutusta potilaiden psyykkiseen terveyteen, heillä on tietynlaista valtaa jota on säädeltävä lailla. Tästä syystä eri maissa on olemassa erilaisia psykologisia yhdistyksiä.

Psykologin ammatin harjoittamisen oikeudelliset puolet

Otetaan esimerkiksi Espanja. Psykologin ammatin harjoittamista valvoo siellä Colegio Oficial de Psicologos -yhdistys (psykologien virallinen yhdistys). Tämä yhdistys on valtion organisaatio, joka kokoaa kaikki Espanjan psykologit yhden instituution alle.

Psykologiksi haluavan on täytettävä tietyt vaatimukset Espanjassa. Ensinnäkin vaaditaan pätevä tutkinto ja edellytetään rekisteröitymistä psykologien viralliseen yhdistykseen. Kaikille terveydenhoitoalalla työskenteleville on myös joitakin lisävaatimuksia.

Kun psykologin ammatin harjoittamisen aloittaa, on noudatettava monia eri sääntöjä.

Psykologian yhteisö loi psykologien deontologiset säännöt säädelläkseen psykologin ammatin harjoittamisen oikeudellisia puolia. Psykologin ammatin luonteen johdosta säännöt keskittyvät enimmäkseen eettisiin kysymyksiin, jotka vaikuttavat sekä psykologeihin että heidän potilaisiinsa.

Yleisesti ottaen nämä säännöt asettavat ne eettiset periaatteet, jotka kuvastavat tietylle ammatille yhteisiä ihanteita tai tavoitteita. Säännöt ovat siis joukko kaikille psykologeille yhteisiä periaatteita. Ne määrittelevät ne yleiset ja perustavanlaatuiset arvot, joiden tulisi säädellä kaikkea psykologin tekemää työtä potilaidensa kanssa.

Espanjan psykologien deontologisiin sääntöihin kuuluu kuusi pykälää, jotka asettavat tämän ammatin määrittävät periaatteet. Näitä ovat potilaan kunnioitus, ihmisoikeuksien turvaaminen, psykologin velvollisuudentunto, rehellisyys ja vilpittömyys potilaiden kanssa.

Mitä muuta sääntöihin kuuluu?

Näihin sääntöihin kuuluu myös joukko ammattivelvollisuuksia, jotka säätelevät ammattia. Niitä on alettu määritellä “eksplisiittisen sopimuksen säännöiksi” ammattipsykologien ja heidän palvelemansa yhteisön välillä. Toisin sanoen sopimukseksi psykologian alan ammattilaisten ja heidän potilaidensa välillä.

Näiden sääntöjen on oltava linjassa Espanjan lain ja Psykologin oppaan tietojen kanssa. Tämän oppaan on laatinut Madridin psykologien virallinen yhdistys. Siitä on tullut tärkein psykologian julkaisu Espanjassa.

Tähän lehteen on päivitetty tietoja yhdistyksen palveluista ja tehtävistä. Siihen kuuluu myös huomioita ja mielenkiintoisia artikkeleja. Arviolta 60 000 ihmistä lukee painetun tai sähköisen version lehdestä joka kuukausi.

Muut psykologin ammatin harjoittamisen oikeudelliset puolet

Hoitoalan ammattilaisia koskeva laki ei katso yleisen psykologian kuuluvan hoitoalan ammattien piiriin. Tähän asetukseen kuuluvat vain kliinisen psykologian asiantuntijat.

Tämä merkitsi sitä, että iso joukko psykologeja oli joskus oikeudellisesti epävarmassa tilanteessa. Ongelman ratkaisemiseksi kansanterveyslakiin lisättiin vuonna 2011 pykälä, joka loi nimikkeen “terveydenhuollon yleispsykologi”. Näin pääsy kliiniseen psykologiaan yksityisellä sektorilla on mahdollista maisteriohjelman kautta, joka myöntää henkilölle tämän nimikkeen tutkinnon suorittamisen myötä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.