Persoonallisuuspsykologia

Tässä osiossa sinulla on mahdollisuus tutustua olennaisimpiin persoonallisuuspsykologian teorioihin. Psykoanalyysi, humanismi ja kognitio auttavat sinua ymmärtämään paremmin sekä itseäsi että muita ihmisiä.

Narsistit eivät koskaan pyydä anteeksi

Tietyltä etäisyydeltä katsottuna narsisti voi vaikuttaa viehättävältä, itsevarmalta ja jopa huomaavaiselta. On kuitenkin olemassa muutamia asioita, joita narsisti ei koskaan tee, etenkin kun on kyse parisuhteista. Narsistit eivät koskaan sano anteeksi, eivätkä he koskaan yritä korjata tekemäänsä vahinkoa, eivätkä he…

Kärsivällisyyden tärkeys: 5 sitaattia

Kärsivällisyyden tärkeys on asia, jonka moni tiedostaa, mutta ei ole aina helppoa olla kärsivällinen. Se joka hallitsee kärsivällisyyden taidon, on saavuttanut korkeamman tason henkilökohtaisen kasvun tiellä. Se merkitsee itsekontrollia, kykyä sietää turhautumista, itsensä hillitsemistä ja kykyä nähdä asiat oikeasta näkökulmasta.…

Tieteen vahvistamat kolme tapaa lisätä itsehillintää

Monelle ihmiselle on vaikeaa olla johdonmukainen, kun on kyse heidän tavoitteidensa saavuttamisesta. Tarvitsemamme tahdonvoiman ylläpitäminen on raskasta, mutta ilman sitä emme voi jatkaa kohti onnistumista. Jos haluamme lisätä itsehillintää, meidän on otettava vastuuta teoistamme ja valinnoistamme. Sanokaamme asia suoraan. Suurin ongelma…

Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö: vihan tunne muita kohtaan

Epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivät henkilöt vähät välittävät muiden ihmisten oikeuksista. Tämän lisäksi heidän halveksuva suhtautumisensa muihin ihmisiin saa heidät tavallisesti suhtautumaan epäkunnioittavasti niitä henkilöitä kohtaan, jotka asettavat rajoitteita heidän elämäänsä. Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö ilmenee tavallisesti jo lapsuudessa tai varhaisteini-iässä ja tämän sairauden oireet…

INFP-persoonallisuus Carl Jungin mukaan

Carl Jungin teorian mukaan INFP-persoonallisuus profiloi ihanteelliset ja herkät ihmiset. Heidät määritellään parantajiksi, sillä he ovat kiinnostuneita omasta sekä muiden hyvinvoinnista. INFP-persoonallisuuden omaavat ihmiset ovat introvertteja, intuitiivisia ja tarkkanäköisiä. Carl Jungin mukaan he ovat herkkiä, luovia ja itsenäisiä. Tämän lisäksi heillä…

Älä ole siellä, missä et voi olla oma itsesi

Älä ole siellä, missä et voi olla oma itsesi. Omalle identiteetille ja arvoille uskollinen oleminen sekä itsekunnioituksen omaaminen ovat tärkeimpiä asioita. Elämä on jo riittävän monimutkaista, joten sinun ei pitäisi antaa muiden vaikuttaa itsetuntoosi voidaksesi pakottaa itsesi sopimaan sinne minne…