Psykologia

Psykologia on yksi mielenkiintoisimmista tieteenaloista. Käytöksemme ymmärtäminen, persoonallisuuden ja mielen mysteerit, älykkyyteen vaikuttavien prosessien ymmärtäminen, ihmisen kehitys sekä taito kehittää ihmissuhteita ovat ulottuvuuksia, joihin pääset tutustumaan tässä osiossa.

Harhaluulojen hallinta terapiassa

Onko harhaluuloista kärsivää ihmistä mahdollista vakuuttaa siitä, että hänen harhaluulonsa eivät ole totta? Pitäisikö terapeutin teeskennellä uskovansa potilaan harhaluuloja hoidon toteuttamiseksi? Voiko terapeutti mahdollisesti estää pääsynsä potilaan harhaluuloihin? Pyrimme seuraavaksi vastaamaan ja selvittämään, kuinka harhaluulojen hallinta terapiassa tapahtuu riippumatta siitä,…

Piirustelu: lasten salainen kieli

Lapset hämmästyttävät meitä luovuudellaan. Koska lapsilla ei ole sisäistettyä standardia tapaa kommunikoida, he voivat olla todella kekseliäitä sosiaalisen vuorovaikutuksen kontekstissa. Yksi tapa, jolla he tämän tekevät, on piirustelu. Tällä viittaamme merkintöjen tekemiseen tietyllä konkreettisella merkityksellä. Piirustelu voi kuitenkin olla enemmänkin…

Enkopreesi: oireet, syyt ja hoito

Enkopreesi on tila, joka kuuluu niin sanottuihin eliminaatiohäiriöihin, kuten myös enureesi eli yökastelu. Näille häiriöille ominaista on kyvyttömyys hallita ulosteen ja virtsan tuloa iässä, jolloin lapsen pitäisi jo kyetä niin tekemään. Enkopreesi viittaa erityisesti lapsen kyvyttömyyteen hallita ulosteen tuloa. Tämä…

Psykoanalyysin geneettinen malli

Useiden kirjailijoiden ansiosta näemme persoonallisuuden tänä päivänä eri tavalla. Psykoanalyysin isä Sigmund Freud oli yksi heistä. Hänen kekseliäs tapansa tarkastella ihmisen psyykettä löysi uusia vastauksia meidän käyttäytymiseen, rakentaen teorioita, jotka olivat vielä tuohon aikaan lähes mahdottomia käsittää. Yksi näistä teorioista…

Ihmisen vaistojen ABC

Puhumme vaistoista tämän tästä, ihan arkikielessä. Mutta useimmat eivät kuitenkaan välttämättä tiedä mitä ihmisen vaistot oikeastaan ovat. Vaisto on biologiasta lainattu sana. Se muistuttaa siitä, että loppujen lopuksi ihmiset ovat vain nisäkkäitä, jotka ovat kehittyneet muita eläimiä pidemmälle.  Jotkut erikoispiirteet…

Salkovskisin teoria pakkomielteistä

Pakkomielteet ovat ajatuksia, kuvia tai impulsseja, jotka muistuttavat sitä osaa lihasta, jota pureskelemme ja pureskelemme, mutta emme pysty nielemään. Kaikki me ihmiset, joko pienemmissä tai suuremmissa määrin, olemme kokeneet pakkomielteisiä ajatuksia ainakin jossain vaiheessa elämäämme. Vaikka onkin totta, että osalla…

Kelluntatankin hyödyt

Kelluntatankki, joka tunnetaan maailmalla monella nimellä, poistuu ja tulee aina aika ajoin taas muotiin. Niiden alkuperäinen tarkoitus oli aivojen tutkiminen, mutta nykyään niitä käytetään rentoutumistapana. Monet yritykset ovat erikoistuneet kelluntatankkeihin, ja myös monissa kylpylöissä on niitä. Tänään tutkimme, mitkä ovat…

Hervey Cleckley, psykopatian isä

Amerikkalainen psykiatri Hervey Cleckley (1903-1984) oli nerokas ammattilainen, joka kykeni tarkkailemaan yksityiskohtaisesti psykopaattien kliinistä aspektia. Hänen pääteoksessaan The Mask of Sanity (1941) Cleckley kuvailee kuusitoista psykopaattia, jotka vierailivat hänen vastaanotollaan tai joita pidettiin potilaina laitoksissa, joissa Cleckley harjoitti psykiatriaa uransa…