Psykologia

Psykologia on yksi mielenkiintoisimmista tieteenaloista. Käytöksemme ymmärtäminen, persoonallisuuden ja mielen mysteerit, älykkyyteen vaikuttavien prosessien ymmärtäminen, ihmisen kehitys sekä taito kehittää ihmissuhteita ovat ulottuvuuksia, joihin pääset tutustumaan tässä osiossa.

Milton Erickson ja hypnoosi

Milton Ericksonia pidetään modernin hypnoosin isänä, jota kutsutaan nykyään hypnoterapiaksi. Tämä amerikkalainen tohtori ja psykologi oli monien hypnoterapiatekniikoiden pioneeri. Tämän lisäksi Milton Erickson oli myös erinomainen perheterapeutti. Erickson syntyi Phoenixissa, Arizonassa, Yhdysvalloissa vuonna 1901. Tuona aikana ihmiset pitivät hypnoosia edelleen…

Taito pysyä rauhallisena väittelyssä

Joillain ihmisillä on taipumusta olla melko impulsiivisia, kun he ilmaisevat ajatuksiaan ja tunteitaan. Ehkä he haluavat vain välittää mielipiteensä toisille, eikä heitä kiinnosta kuinka tehdä se oikein. Tämä ei ole ollenkaan epätavallista. Voimme itse asiassa sanoa, että useimmat ihmiset menettävät…

McClellandin tarveteoria johtajuudessa

McClellandin tarveteoria on motivoiva malli, joka pyrkii selittämään sen kuinka saavuttamisen, vallan ja yhteenkuulumisen tarve vaikuttavat ihmisten tekoihin johtajuudessa.  40-luvun alussa Abraham Maslow loi oman tarveteoriansa. Tämä teoria pohjautui ihmisten perustarpeisiin: fysiologiset, turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden, itsetunnon ja itsensä toteuttamisen tarpeet.  Kaksi vuosikymmentä myöhemmin…

Urheus: rohkeus ottaa riskejä

Urheus liittyy rohkeuteen ja tahdonvoimaan. Kyseessä on se elintärkeä impulssi, joka avaa ovia ja laajentaa perspektiiviämme. Urheat ihmiset ovat sellaisia, jotka ovat oppineet ottamaan riskejä, jotka ottavat kunnioittavasti sen minkä he ansaitsevat, ja tekevät kovasti töitä joka päivä saavuttaakseen sen, mitä he…

Ainoana lapsena olemisen hyödyt ja haitat

Ainoana lapsena oleminen ei ole tietenkään sama asia kuin sisarusten kanssa kasvaminen. Perhetyyppi, jossa kasvamme, vaikuttaa suhteellisen paljon meidän persoonallisuuteemme. Ainoana lapsena oleminen ei ole täysin hyvä tai paha asia. Sisarusten kanssa kasvaminen ei välttämättä tee ihmisestä sosiaalisempaa ja ystävällisempää,…

Seitsemän avainta energian ylläpitämiseen

Energia on se elintärkeä voima, joka riippuu sekä fyysisestä että psyykkisestä tilastamme. Joskus on hankalaa löytää keinoja energian ylläpitämiseen, sillä on olemassa tuhansia eri tekijöitä, jotka riistävät energiamme meiltä, kuten esimerkiksi stressi ja muut päivittäiset ongelmamme. Usein meidän päivittäiset rutiinimme…

Neuromarkkinointi: ostosten tekemisen neurotiede

Neuromarkkinointi on ala, joka tutkii tapaa tehdä ostoksia tiedostamattomien päätöstemme mukaan. Persoonallisuutemme muodostuu monista eri asioista. Meidän muistomme ja ajatuksemme vaikuttavat tekemiimme päätöksiin ja muokkaavat meitä ihmisinä. Siitä syystä monet yritykset yrittävät päästä aivojemme vaistomaiseen osaan saadakseen meidät ostamaan heidän…

10 minuuttia liikuntaa päivittäin lisää onnellisuutta

Uskotko, että kymmenen minuuttia liikuntaa päivittäin voi tehdä sinusta onnellisemman? Katsotaanpa seuraavaksi mitä tiede sanoo tästä! Tiede kehittyy ja etenee jatkuvasti. Se on nyt vahvistanut, että jo kymmenen minuuttia liikuntaa päivittäin voi lisätä onnellisuutta.  Kaikki tuntevat urheilun ja fyysisen aktiivisuuden yleiset…

Mielipiteen antaminen on hyväksi mielenterveydelle

Vuoden 1978 lennolla New Yorkista Portlandiin, yksi miehistön jäsenistä jätti kertomatta huomionsa koskien tiettyjä lentokoneeseen liittyviä vikoja. Hän ei halunnut olla lentäjää ja perämiestä vastaan. Valitettavasti tämä johti myöhemmin lentotragediaan. Muiden kanssa eri mieltä oleminen tai eri tavalla ajatteleminen saa…

Peitellyt hallintamekanismit

Peitellyt hallintamekanismit ovat strategioita, joita jotkut ihmiset käyttävät manipuloidakseen muiden käyttäytymistä. Tällaiset ihmiset käyttävät niitä, sillä he haluavat hallita ja dominoida muita. Siksi he ovat aina muiden itsenäisyyttä vastaan. Joskus nämä pyrkimykset hallita muita ovat todella ilmeisiä. Tämä pakottava käytös on…

Wilhelm Stekel ja hänen näkemyksensä psykoanalyysista

Wilhelm Stekel ei ole kovinkaan hyvin tunnettu psykoanalyytikko. Hänestä ei tullut kuuluisaa, kuten monista hänen kollegoistaan, vaikka hänellä olikin iso osa tähän ajatukseen perustuvan koulukunnan perustamisessa ja hän keksi monia tärkeitä käsitteitä. Stekel syntyi vuonna 1868 kaupungissa nimeltä Boiany, nykyisessä…

Vapautuspsykologian kantaisä Ignacio Martín-Baró

Ignacio Martín-Baró oli vapautuspsykologian kantaisä, liikkeen, joka muutti täysin meidän käsityksemme sosiaalisesta psykologiasta. Muiden vapautusliikkeiden inspiroimana Martín-Baró keskittyi tutkimaan ihmisten ongelmia ja olosuhteita. Yhteiskunnallinen psykologia syntyi hänen ideoistaan. Se keskittyi yhteiskuntien voimaannuttamiseen, köyhyyttä vastaan taistelemiseen sekä demokratian ja mielenterveyden puolustamiseen.…

Tietoisuustaidot voivat tutkimuksen mukaan lievittää kipua

PAIN -lehden vähän aikaa sitten julkaiseman tutkimuksen mukaan tietoisuustaidot voivat lievittää kroonista kipua. Muut tutkijat ovat myös tehneet samankaltaisia väitteitä. Eräs JAMA-lehdessä julkaistu tutkimus osoitti, että tietoisuustaidot voivat auttaa lievittämään erityisesti alaselkäkipua. Joissakin tapauksissa se oli jopa tehokkaampaa kuin perinteiset hoidot.…

D-tekijä ja yhdeksän pahan ihmisen luonteenpiirrettä

Yleisesti ottaen ihmiset ovat biologisesti alttiita sosiaalisuudelle, empatialle sekä yhteiselle huolenpidolle. Tällä tavoin olemme onnistuneet selviytymään ja edistymään lajina. Mutta tiedämme, että pahoja ihmisiä on olemassa ja nyt olemme löytäneet sen mahdollisen alkuperän: D-tekijä. Amerikkalaisen psykologiajärjestön (APA) sosiaalinen psykologi ja…

Kognitiivinen kärsivällisyys: maailman prosessoiminen ilman kiirettä

Kognitiivinen kärsivällisyys tarkoittaa kykyä katsella maailmaa ja prosessoida sitä ilman kiirettä. Se tarkoittaa asioiden ottamista rennolla, mutta täsmällisellä tavalla. Olemmeko menettäneet kognitiivisen kärsivällisyytemme? Olemmeko jättäneet jälkeemme tämän arvokkaan taidon ymmärtää ja prosessoida todellisuuttamme rennolla, mutta monimutkaisella tavalla? Joidenkin neurotieteilijöiden mukaan…

Ahdistuksen kehonkieli

Saattaa kuulostaa anekdoottiselta, mutta ahdistuksen kehonkieli on todellinen asia. Haluamme kertoa siitä lisää tässä artikkelissa. Kaikki ihmisten tunteet ja tuntemukset näyttäytyvät tavalla tai toisella meidän ryhtimme ja ilmaisumme kautta. Tunteilla, kuten ilolla ja pelolla, on kehonkieli, mutta niin on myös…

Katarsis ja sen merkitys psykologiassa

Katarsis on terapeuttinen tapa tuulettaa turhautumista, negatiivisia tunteita jotka vaikuttavat hyvinvointiimme, ja konflikteja jotka estävät meitä etenemästä. Psykologiassa katarsis viittaa prosessiin, jonka välityksellä me ”puhdistamme” negatiivisia tunteita. Se on aivan kuin ikkunan avaaminen tuulettaaksemme niitä tiloja, joissa meillä on jo pitkään…

Christina Grof: ihmisluonnon hengellinen puoli

Christina Grof oli Spiritual Emergency Network –verkoston perustaja ja yksi holotrooppisen hengityksen luojista. Hän oli loistava psykoterapeutti, Grofin transpersonaalisen koulutuksen (Grof Transpersonal Training) johtaja, ja kansainvälisen transpersonaalisen yhdistyksen (International Transpersonal Association) varapuheenjohtaja. Christinan työ ja elämä on inspiroinut miljoonia ihmisiä. Hän…

5 markkinoinnissa käytettyä psykologista strategiaa

Ostaako vai eikö osta, siinä pulma. Isot brändit eivät voi antaa kuluttajille liikaa pelivaraa. Siksi he ovatkin markkinoinnissa käytettyjen psykologisten strategioiden asiantuntijoita. Tavallisesti isot yritykset eivät anna liian monien muuttujien tulla tielleen. Itse asiassa jos he saisivat päättää, mitään muuttujia ei…

Opettajien tunneälyn tärkeys

Opettajien tunneälyn olemassaolo ja kehittäminen on äärimmäisen tärkeää. Se ehkäisee stressiä ja auttaa heitä käsittelemään monimutkaisia tilanteita luokassa vaikuttamatta oppilaisiin negatiivisesti. Opettajilta, jotka nuhtelevat oppilaitaan, joilta puuttuu empatiaa, jotka rankaisevat oppilaitaan sen sijaan että sanoisivat ”olen täällä, jos tarvitset apuani,”…