Psykologia

Psykologia on yksi mielenkiintoisimmista tieteenaloista. Käytöksemme ymmärtäminen, persoonallisuuden ja mielen mysteerit, älykkyyteen vaikuttavien prosessien ymmärtäminen, ihmisen kehitys sekä taito kehittää ihmissuhteita ovat ulottuvuuksia, joihin pääset tutustumaan tässä osiossa.

Miesten masennuksen merkit

Miesten masennuksen diagnosointi ja havainnointi voi olla vaikeaa yhteiskunnassa, joka odottaa miesten piilottavan tunteensa ja olevan ”vahvoja”. On kuitenkin tärkeää ymmärtää miesten masennuksen merkit, sillä ne ovat hieman erilaiset kuin muut tavalliset oireet, jotka luultavasti tunnet. Ihmisten tunneskaala ei tee…

Viisi merkkiä masennuksen tunteiden peittelystä

Masennusta peittelevä ei aina osoita tyypillisiä masennuksen merkkejä, vaan sen sijaan muita oireita ja käyttäytymismalleja, joiden taakse masennus kätketään. Itse asiassa masennusta sairastava on se, joka ensimmäisenä katsoo tilannetta läpi sormien. Hän toimii niin työntääkseen kivun taka-alalle. Masennuksen oireiden kätkeminen…

Nosofobia: sairaalloinen sairauksien pelko

Sairastumisen pelko tai nosofobia on alkukantainen pelko, aivan kuten kuoleman ja hulluuden pelko. Rehellisesti sanottuna: kuka ei pelkäisi vakavien sairauksien saamista? Emmekö me kaikki pelkää tulevamme hulluiksi jonakin päivänä? Eivätkö kaikki pelkää kuolemaa? Tämä artikkeli kertoo kaiken nosofobiasta: järjettömästä, sairaalloisesta…

Masennuksen ja seksuaalisuuden välinen yhteys

Tässä artikkelissa kerromme masennuksen ja seksuaalisuuden välisestä yhteydestä. Seksuaalisuus on yksi seikka, johon masennuksella on todettu olevan eniten vaikutusta. Ihmiset uskovat tietävänsä paljon masennuksesta, kun todellisuudessa he ovat vajonneet sosiaalisesta mediasta ja muilta ihmisiltä saatuihin ennakkokäsityksiin. Masennuksen on todettu vaikuttavan…

Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden väliset erot

Vaikka järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin välillä voidaan huomata joitakin samankaltaisuuksia, ovat ne loppujen lopuksi hyvin erilaisia. Järjestäytynyt rikollisuus on tapa tehdä rikoksia. Nämä rikokset vaativat tietyntasoista suunnittelua sekä useiden yksilöiden koordinoitua osallistumista. Terrorismin on puolestaan tapana käyttää äärimmäisen väkivaltaisia tapahtumia.…

Arthur W. Staatsin psykologinen behaviorismi

Psykologinen behaviorismi uskoo, että persoonallisuutta voi selittää käytöstä havainnoimalla. Watson kehitti behaviorismin yleisteorian, joka käsittää psykologisen behaviorismin, vuonna 1912. Skinner myöhemmin laajensi tätä teoriaa omalla radikaalilla behaviorismillaan. Staatsin myöhemmät menettelytavat keskittyvät keskustelemaan psykologisesta behaviorismista joka korostaa yksilön persoonallisuutta ja sisäistä…

Mitä tarkalleen ottaen ovat mielialan vaihtelut?

Jos jokin pätee tunteiden kohdalla, se on se että ne ovat universaaleja. Mutta jokaisessa kulttuurissa on eroavaisuutensa. Hymy tai kulmien kurtistaminen saattaa merkitä eri asiaa toisessa kulttuurissa kuin omassamme. Vaikka ihmiset siis ilmaisevat ja tunnistavat tunteita eri tavalla maasta tai…

Toiminnallinen monimuotoisuus: uusi näkökulma vammaisuudesta

Läpi historian eri mallit ovat yrittäneet selittää vammaisuuksia, ja tässä artikkelissa aiomme tutkia laajemmin käsitettä toiminnallinen monimuotoisuus. Annamme ensiksi paremman käsityksen tämän käsitteen historiasta, ennen kuin puhumme siitä mitä se tarkoittaa. Tarkastellaanpa, kuinka maailma on nähnyt vammaisuuksista kärsivät ihmiset. Matkallamme…

Syypää tekemiisi virheisiin voi olla kognitiivinen vinouma

Teemme päivän aikana paljon päätöksiä. Useimmat niistä silmänrapäyksessä ja lähes ajattelematta. Vain harvoin pohdimme juurta jaksain jokaisen mahdollisen vaihtoehdon seurauksia, vaan ratkaisu valitaan lähes sokeasti. Kognitiivinen vinouma ohjaa ajatteluasi. Muulloin, etenkin kun kyseessä on tärkeä päätös, punnitsemme kaikkia asiaan liittyviä tietoja…

Polarisoitunut ajattelu: kognitiivinen vääristymä

Polarisoitunut ajattelu on kognitiivinen vääristymä. Toisin sanoen, se on perusteluvirhe jonka teemme huomaamattamme. Se saa meidät käsittelemään tietoja väärin ja tämä johtaa emotionaaliseen ahdistukseen. Albert Ellis ja Aaron Beck kuvailivat kognitiivisia vääristymiä. Yleensä ne ovat väärinkäsityksiä, jotka johtavat emotionaalisiin ongelmiin. Tähän…

Vaaralliset juorut: mitä ne ovat?

Vaaralliset juorut: olemme kaikki kuulleet niitä ja olemme ehkä myös levittäneet niitä. Perinteisemmissä, konservatiivisemmissa tilanteissa ne ravistelevat kokonaisia perheitä. Nykyään ne leviävät eri tavalla, koska myös tapa, jolla jaamme tietoja, on muuttunut. Tosiasia on, että juoruilla on valtavat mahdollisuudet häiritä…

Lucifer-efekti: miksi teemme pahoja tekoja

Lucifer-efekti voi tapahtua missä tahansa tilanteessa jokapäiväisessä elämässämme. Se on muutos. Se voi tehdä ilmeisen normaalista, hyvästä ja koulutetusta henkilöstä sellaisen, joka kykenee tekemään julmia tekoja. He ovat ihmisiä, joilla ei ole häiriötä tai traumaattista menneisyyttä, mutta joista tulee epäinhimillisiä…

Mitä on sosiaalinen kognitio?

Sosiaalinen kognitio on tutkimusta siitä, miten käsittelemme tietoa (Adolphs, 1999). Toisin sanoen prosessi sisältää tavan, jolla me koodaamme, tallennamme ja haemme tietoa sosiaalisista tilanteista. Tällä hetkellä sosiaalinen kognitio on vallitseva malli ja lähestymistapa sosiaalipsykologiassa. Vaihtoehtona on behaviorismi, joka hylkää henkiset…

Paradoksaalinen kommunikointi: 6 vinkkiä

Miksi joskus sanomme kyllä, vaikka ajattelemme että ei? Miksi haluamme mieluummin pysyä hiljaa emmekä sano mitään, vaikka tiedämme mitä haluamme? Mikä tämän kaiken takana on? Paradoksaalinen kommunikointi on syy tällaiseen käytökseen. Olemme päivittäin uppoutuneena moniin suhteisiin. Tästä syystä ihmisen kommunikoinnin…

Kun tunteesi saavat sinut menettämään rahaa

Tekemämme valinnat saavat meidän joko ansaitsemaan tai menettämään rahaa. Tämä on syvällisempää kuin suuren tai pienen rahamäärän omistaminen; määrittelevä osapuoli on se, kuinka tätä omaisuutta käsitellään. Varakkuus on omaksunut itselleen fetissin aseman, sillä elämme maailmassa, joka on hiljalleen muuttanut kaiken…

Eläinavusteinen terapia täydentävänä hoitomuotona

Koirat ovat parhaita ystäviämme – ja hyvästä syystä! Koirat ovat aina tukenamme, olipa meillä millainen päivä tahansa tai rankkaa töissä. Mutta tämän luontaisen uskollisuutensa lisäksi koirat voivat auttaa meitä myös toimimalla terapia-avustajina. Tätä kutsutaan termillä eläinavusteinen terapia. Asiantuntijat hyödyntävät tämäntyyppistä…

Psyykkiset tekijät suorituskyvyn parantamisessa

Vuosien saatossa kiinnostus urheilun psykologiseen puoleen on kasvanut. Tämä lisääntynyt kiinnostus on saanut psykologian ja urheilun ammattilaiset kysymään: mitkä psyykkiset tekijät vaikuttavat fyysiseen suorituskykyyn? On sanomattakin selvää, että psyykkiset tekijät vaikuttavat fyysiseen suorituskykyyn. Tämä koskee niin eliittiurheilijoita kuin tavallisia harrastajiakin.…

Erilaisia oppimismenetelmiä

Tässä artikkelissa käymme läpi erilaisia oppimismenetelmiä. Merkityksellinen oppiminen riippuu aivan yhtä paljon opetusprosessista kuin myös tavasta, jolla oppilaat prosessoivat opetuksen. Kasvatuspsykologit ovat käyttäneet paljon aikaa molempien näkökulmien tutkimiseen ja ovat keksineet teorioita niiden parantamiseksi. Oppimismenetelmien päätavoitteena on tehdä oppilaista tehokkaampia…

5 viivyttelevää tyyppiä

Tässä artikkelissa esittelemme 5 viivyttelevää tyyppiä, älä siis viivyttele niiden oppimista! Jotkut sanonnat eivät ole täysin oikeita. Itse asiassa on monia sanontoja jotka ovat täysin virheellisiä, mutta jotkut ovat yhä melko paikkansa pitäviä. Luultavasti kaikki ovat kuulleet esimerkiksi sanonnan ”älä…