Psykologia

Psykologia on yksi mielenkiintoisimmista tieteenaloista. Käytöksemme ymmärtäminen, persoonallisuuden ja mielen mysteerit, älykkyyteen vaikuttavien prosessien ymmärtäminen, ihmisen kehitys sekä taito kehittää ihmissuhteita ovat ulottuvuuksia, joihin pääset tutustumaan tässä osiossa.

Salkovskisin teoria pakkomielteistä

Pakkomielteet ovat ajatuksia, kuvia tai impulsseja, jotka muistuttavat sitä osaa lihasta, jota pureskelemme ja pureskelemme, mutta emme pysty nielemään. Kaikki me ihmiset, joko pienemmissä tai suuremmissa määrin, olemme kokeneet pakkomielteisiä ajatuksia ainakin jossain vaiheessa elämäämme. Vaikka onkin totta, että osalla…

Kielelliset erityisvaikeudet lapsuuden aikana

Kielelliset erityisvaikeudet (tunnetaan myös nimellä dysfasia) levittyvät kaikkialle väestöön. Nämä ongelmat vaihtelevat aina monimutkaisimmista normaalia kommunikaatiota estävistä häiriöistä yksinkertaisiin kielen virheisiin esimerkiksi niillä, jotka sekoittavat R- ja L-kirjaimet. Suurin osa näistä puheen ja kielen häiriöistä esiintyy kuitenkin lapsuudessa, jolloin kehitys…

Kelluntatankin hyödyt

Kelluntatankki, joka tunnetaan maailmalla monella nimellä, poistuu ja tulee aina aika ajoin taas muotiin. Niiden alkuperäinen tarkoitus oli aivojen tutkiminen, mutta nykyään niitä käytetään rentoutumistapana. Monet yritykset ovat erikoistuneet kelluntatankkeihin, ja myös monissa kylpylöissä on niitä. Tänään tutkimme, mitkä ovat…

Kriisityö epävakaan persoonallisuuden parissa

Epävakaa persoonallisuus sisältää epävakaisuuden malleja siitä kärsivän yksilön ihmissuhteissa, omakuvassa ja tunteissa. Useimmissa tapauksissa näitä malleja pidetään itsetuhoisina. Nämä ihmiset kokevat erilaisia kriisejä elämänsä aikana, ja ne ovat reaktiota tietyille stressitekijöille tai biologisille tekijöille. Tässä artikkelissa kerromme kriisityöstä epävakaan persoonallisuuden…

Riippuvainen persoonallisuus: mikä on paras hoitomuoto?

Riippuvaisen persoonallisuushäiriön hoitoon tarkoitetussa kognitiivisessa terapiassa potilaasta tulee jatkuvasti yhä riippumattomampi, ja hänen ristiriitainen suhtautuminen omaan itsenäisyyteensä ja kykyihinsä muovautuu vähitellen. Lue alta, mikä on riippuvainen persoonallisuus ja paras hoitomuoto siihen. Mikä on riippuvainen persoonallisuus? DSM-V:n (mielenterveyden häiriöiden diagnostinen ja…

Mitä eri tieteellisiä menetelmiä on olemassa?

Tieteellisiä menetelmiä voidaan käyttää vastauksen saamiseksi sekä tutkimuksen määrittämiseksi ja järjestämiseksi. Kognition keinona tieteelliset menetelmät heijastavat tutkimuksen kohdetta. Tieteelliset menetelmät voivat olla empiirisiä tai teoreettisia. Voimme käyttää empiirisiä menetelmiä löytääksemme ja kerätäksemme tietoa sekä faktoja perustana hypoteesin todistamiseksi, tieteellisiin kysymyksiin vastaamiseksi,…

Yliopistoelämä ei ole sitä miltä vaikuttaa

Yliopistossa opiskeluun ja yliopistoelämään yleisesti liittyy monia odotuksia. On hyvä pohtia niitä ja verrata niitä todellisuuteen. Millaista yliopistoelämä todellisuudessa on? Yliopistomaailmaan liitetään tiettyjä yleisiä ajatuksia. Se ei ole yllättävää, sillä yliopistoelämä voidaan nähdä monella eri tavalla; itse asiassa kenenkään kokemukset…

Hervey Cleckley, psykopatian isä

Amerikkalainen psykiatri Hervey Cleckley (1903-1984) oli nerokas ammattilainen, joka kykeni tarkkailemaan yksityiskohtaisesti psykopaattien kliinistä aspektia. Hänen pääteoksessaan The Mask of Sanity (1941) Cleckley kuvailee kuusitoista psykopaattia, jotka vierailivat hänen vastaanotollaan tai joita pidettiin potilaina laitoksissa, joissa Cleckley harjoitti psykiatriaa uransa…

Valokeilailmiö: kärpäsestä härkänen

Valokeilailmiö saa siitä kärsivän pelkäämään kuollakseen finniä kasvoillaan. Hän luulee, että kaikki huomaavat tämä pienen epätäydellisyyden. Hän kuvittelee myös, että muut puhuvat hänestä ja arvostelevat häntä hänen selkänsä takana. Näiden ihmisten mielessä tapahtuu kaksi ristiriitaista tilannetta. Toisaalta heillä on huono…

Johtopäätösten tekeminen: matikanopettaja-metafora

Toisinaan ajatuksista voi olla meille enemmän haittaa kuin hyötyä. Ongelma ei ole niinkään siinä mitä nuo ajatukset ovat, vaan siinä kuinka niihin päädytään. Monet näistä ajatuksista ovat kognitiivisia virheitä toimimattomista ajatusmalleista, jotka asustavat mielessämme ja voivat hankaloittaa päivittäistä elämäämme. Hätäisten…

Miksi susi Punahilkassa ei ole paha

Joskus emme tule ajatelleeksi, mitä sanomme lapsillemme. Kuinka monta kertaa oletkaan kuullut tai sanonut esimerkiksi ”Pekka, älä lyö siskoasi, olet tuhma”. Itse ainakin olen kuullut tätä paljon ja sanonut niin itsekin. Mutta mitä me tällä todella tarkoitamme? Pekan ei tietenkään…

Sisäinen lapsi -terapia: valokuvatekniikka

Sanotaan, että jokaisen sisällä asuu pieni lapsi. Jokainen on luonnollisestikin ollut joskus pieni. Kaikilla meillä oli syntyessämme tietty geeniperimä ja synnyimme tietyssä ympäristössä. Tämä ympäristö vaikutti suuresti siihen, millaisia meistä kasvoi ja kuinka näemme maailman vanhempana. Tästä syystä sisäinen lapsi…

Musiikkiterapian vaikutus kehoon

Musiikkiterapian vaikutus ihmiseen on hyvin samanlainen kuin musiikin vaikutus yleisesti. Ajattele vaikka. Kuinka monella tärkeällä elämäsi hetkellä onkaan tekemistä musiikin kanssa? Kuinka monet tilanteet ovatkaan muuttuneet joksikin ainutlaatuiseksi ja erityiseksi musiikin ansiosta? Musiikki on universaali kommunikaatiomuoto. Musiikin positiiviset vaikutukset ihmisten…

Psykoterapian lyhyt historia

Psykoterapia on melko uusi psykologian ala. Sitä ei ollut edes olemassa kuin vasta 1800-luvun loppupuolella, kun ihmiset lakkasivat uskomasta mielisairauksien olevan yliluonnollisten voimien aiheuttamia. Yhteiskunta on aina pyrkinyt selittämään eri inhimillisiä ilmiöitä, joilla ei ole selkeää biologista aiheuttajaa. Jos haluamme seurata…

Pahuuden tiede

Monet tutkijat ovat yrittäneet päästä lähemmäksi sitä, mitä pahuuden tiede käsittää, yrittäessään löytää pahaa käytöstä aiheuttavat juuret. Neurotiede on tutkinut pahoja asioita tekevien ihmisten aivoja. Samaan aikaan monet sosiaalipsykologit ovat kehittäneet kokeiluja, joilla on sama päämäärä. Vaikuttaa siltä, että ihmisillä…

Jeffrey Youngin skeematerapia

Jeffrey Youngin skeematerapia on todella hyödyllinen kroonisiin psykologisiin häiriöihin. Siitä on myös hyötyä tapauksissa, joissa potilas ei reagoi muihin terapioihin. Tämä mielenkiintoinen menetelmä integroi kiintymysteorian, Gestalt -teorian, konstruktivismin, jotkut psykoanalyysielementit ja kognitiivisen käyttäytymisterapian. Kaikkien psykologien tulisi tietää, että joitakin potilaita…

Hyväksymis- ja omistautumisterapian neljä vertauskuvaa

Psykoterapiassa on hyvin yleistä käyttää vertauskuvia auttamaan potilasta yhdistymään ongelmansa kanssa ja ymmärtämään paremmin mitä terapeutti yrittää kertoa. Yksinkertaisten tarinoiden kertominen auttaa ymmärryksen ja empatian kanssa. Hyväksymis- ja omistautumisterapian vertauskuvat ovat terapeuteille konkreettisen arvokkaita apuvälineitä. Hyväksymis- ja omistautumisterapia (ACT) perustuu…

Fyysisen olemuksen rooli viehätysvoimassa

Maailmasta löytyy monia teorioita, jotka puhuvat fyysisen olemuksen merkityksestä viehätysvoimassa, etenkin analysoimalla sen toimintaa ihmissuhteiden alussa. Myös sosiaalisen kognition psykologian piirissä fyysisen olemuksen rooli viehätysvoimassa on tutkittu näkökohta, josta on tehty lukuisia eri tutkimuksia ja analyysejä. Viehätysvoiman käsitettä on tarpeen…

Integratiivinen psykoterapia skitsofrenian hoidossa

Nykyään skitsofrenian hoitoon löytyy useita erilaisia ​​psykologisia interventiomenetelmiä, joista integratiivinen psykoterapia on yksi. Tänään haluamme valottaa aihetta enemmän. Skitsofrenia on epävakaan suunnan läpikäynyt mielenterveyden häiriö, jota ovat hallinneet niin Kraepelinin edustama pessimistinen psykiatrinen näkemys kuin psykoanalyysin visio, joka näki tämän…