Psykologia

Psykologia on yksi mielenkiintoisimmista tieteenaloista. Käytöksemme ymmärtäminen, persoonallisuuden ja mielen mysteerit, älykkyyteen vaikuttavien prosessien ymmärtäminen, ihmisen kehitys sekä taito kehittää ihmissuhteita ovat ulottuvuuksia, joihin pääset tutustumaan tässä osiossa.

Rentoutusharjoitusten haasteet

Asiantuntijat uskovat, että hengitys- ja rentoutusharjoitukset voivat olla erinomaisia liittolaisia mm. ahdistusta, masennusta ja pakko-oireista häiriötä vastaan taistellessa. Vaikka rentoutusharjoitusten hyödyt ovat lukemattomat, niiden harjoittamisessa voi silti olla vaikeuksia. Rentoutusharjoitusten haasteet estävät ihmisiä saavuttamasta tavoitteitaan. Tässä artikkelissa puhumme niistä ongelmista,…

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Vuosien varrella psykologia on omaksunut useita eri ​​lähestymistapoja ihmisen toiminnan ymmärtämiseksi ja käsittelemiseksi. Jokaisella psykologisella lähestymistavalla on myös omat teoreettiset toimintatapansa ja sovelluksensa käytännössä. Kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta on kuitenkin kasvanut yli kolmen vuosikymmenen aikana psykoterapeuttinen suuntautuminen, jonka tehokkuudesta on saatu eniten…

Voiko masennus olla periytyvää?

Masennus on yksi maailman yleisimmistä mielialahäiriöistä ja yksi psykologian ja psykiatrian alan hoidetuimmista mielenterveysongelmista. Masennus voi lisäksi vaikuttaa mihin tahansa ikäryhmään ja sen oireet vaihtelevat sen kehitysvaiheen mukaisesti, jota kyseinen ihminen käy läpi. Lapsilla somaattiset oireet ovat yleisempiä kuin aikuisilla,…

Mitä opinto-ohjaajat tekevät?

Opinto-ohjaajat ovat tärkeitä oppilaiden menestyksen kannalta. Siitä syystä heitä on melkein kaikissa kouluissa. Useimmiten ihmiset eivät kuitenkaan tiedä, mitä he oikeasti tekevät. Ehkä silloin, kun itse olit koulussa, et koskaan nähnyt opinto-ohjaajaa. Tiesit todennäköisesti hyvin vähän tai et mitään heistä…

Epätyypillinen masennus

Nimestään huolimatta epätyypillinen masennus on oikeastaan melko tyypillinen. Se on samankaltainen kuin kliininen masennus, mutta tästä erityisestä sairaudesta kärsivät potilaat kärsivät epätavallisista oireista. He voivat esimerkiksi reagoida positiivisesti ympäristöönsä sekä omata hyvän ruokahalun, mutta tuntea kätensä ja jalkansa raskaiksi. Psykologit…

Unihalvauksen hoito MR-terapialla

Unihalvauksen hoito onnistuu MR-terapialla (muscle relaxation) eli lihasrentoutusterapialla. Tässä unihäiriössä on kyse lihasten halvaantumisesta, ja se voi tapahtua joko heti nukkumaan mennessä tai heti herätessä. Unihalvaus johtuu ongelmasta niissä aivomekanismeissa, jotka säätelevät REM-unen ja valveen sykliä. Unihalvauksen aikana ihminen on…

Synektiikka ja luova ongelmanratkaisu

Kun on kyse synektiikasta, luovuudesta ja ongelmanratkaisusta, aivot ovat kuin jäävuoren huippu: havaitsemme vain pienen osa kokonaisuudesta. Eli kun tämä elin havaitsee ongelman, sen on ratkaistava se. Huomattava osa henkisistä prosesseista jotka johtavat tähän ratkaisuun ovat tiedostamattomia, ja tässä synektiikka tulee mukaan…

Mikä on ennalta varautumisen periaate?

Ennalta varautumisen periaate on osa oikeudellista prosessia. Sillä on eräs tietty tarkoitus: tehdä itse prosessista tehokas. Vielä tarkemmin sanottuna se antaa määrätylle tuomiolle oikeellisuutta. Ensisijainen tavoite on taata prosessin lopputulos käyttämällä eri menetelmiä ja välttää mahdollisia ongelmia. ”Ennalta varautuva” tarkoittaa…