Psykologia

Psykologia on yksi mielenkiintoisimmista tieteenaloista. Käytöksemme ymmärtäminen, persoonallisuuden ja mielen mysteerit, älykkyyteen vaikuttavien prosessien ymmärtäminen, ihmisen kehitys sekä taito kehittää ihmissuhteita ovat ulottuvuuksia, joihin pääset tutustumaan tässä osiossa.

Psykoterapian lyhyt historia

Psykoterapia on melko uusi psykologian ala. Sitä ei ollut edes olemassa kuin vasta 1800-luvun loppupuolella, kun ihmiset lakkasivat uskomasta mielisairauksien olevan yliluonnollisten voimien aiheuttamia. Yhteiskunta on aina pyrkinyt selittämään eri inhimillisiä ilmiöitä, joilla ei ole selkeää biologista aiheuttajaa. Jos haluamme seurata…

Pahuuden tiede

Monet tutkijat ovat yrittäneet päästä lähemmäksi sitä, mitä pahuuden tiede käsittää, yrittäessään löytää pahaa käytöstä aiheuttavat juuret. Neurotiede on tutkinut pahoja asioita tekevien ihmisten aivoja. Samaan aikaan monet sosiaalipsykologit ovat kehittäneet kokeiluja, joilla on sama päämäärä. Vaikuttaa siltä, että ihmisillä…

Jeffrey Youngin skeematerapia

Jeffrey Youngin skeematerapia on todella hyödyllinen kroonisiin psykologisiin häiriöihin. Siitä on myös hyötyä tapauksissa, joissa potilas ei reagoi muihin terapioihin. Tämä mielenkiintoinen menetelmä integroi kiintymysteorian, Gestalt -teorian, konstruktivismin, jotkut psykoanalyysielementit ja kognitiivisen käyttäytymisterapian. Kaikkien psykologien tulisi tietää, että joitakin potilaita…

Hyväksymis- ja omistautumisterapian neljä vertauskuvaa

Psykoterapiassa on hyvin yleistä käyttää vertauskuvia auttamaan potilasta yhdistymään ongelmansa kanssa ja ymmärtämään paremmin mitä terapeutti yrittää kertoa. Yksinkertaisten tarinoiden kertominen auttaa ymmärryksen ja empatian kanssa. Hyväksymis- ja omistautumisterapian vertauskuvat ovat terapeuteille konkreettisen arvokkaita apuvälineitä. Hyväksymis- ja omistautumisterapia (ACT) perustuu…

Fyysisen olemuksen rooli viehätysvoimassa

Maailmasta löytyy monia teorioita, jotka puhuvat fyysisen olemuksen merkityksestä viehätysvoimassa, etenkin analysoimalla sen toimintaa ihmissuhteiden alussa. Myös sosiaalisen kognition psykologian piirissä fyysisen olemuksen rooli viehätysvoimassa on tutkittu näkökohta, josta on tehty lukuisia eri tutkimuksia ja analyysejä. Viehätysvoiman käsitettä on tarpeen…

Integratiivinen psykoterapia skitsofrenian hoidossa

Nykyään skitsofrenian hoitoon löytyy useita erilaisia ​​psykologisia interventiomenetelmiä, joista integratiivinen psykoterapia on yksi. Tänään haluamme valottaa aihetta enemmän. Skitsofrenia on epävakaan suunnan läpikäynyt mielenterveyden häiriö, jota ovat hallinneet niin Kraepelinin edustama pessimistinen psykiatrinen näkemys kuin psykoanalyysin visio, joka näki tämän…

Suostuttelutekniikat asenteiden muuttamiseksi

Sosiaalipsykologia on tutkinut jo useiden vuosien ajan sitä, millaisia ​​suostuttelutekniikoita voitaisiin käyttää asenteiden muuttamiseksi ja kuinka niiden avulla ihmisiä kyettäisiin johdattelemaan käyttäytymään tietyllä tavalla. Näiden tutkimusten tarkoituksena on paitsi edistää houkuttelevien mainoskampanjoiden luomista, mutta samalla myös ajaa eteenpäin muutoksia kohti…

Human Connectome Project: neuronikartta ihmisaivoista

Human Connectome Project (HCP) -projekti käynnistettiin heinäkuussa 2009 osana Yhdysvaltain terveysviraston viisivuotista, 21,3 miljoonan dollarin hanketta. Projektin tavoitteena on: Antaa kooste hermostosta. Tarjota käyttöliittymä, jonka kautta tutkijat voivat graafisesti navigoida tietoja. Saada uutta tietoa ihmisen aivoista. Hagmann, yksi projektin tutkijoista,…

Harhaluulojen ensisijaiset tyypit

Harhaluulot ovat henkisille ja neurologisille sairauksille ominaisia piirteitä. Harhaluulojen avulla voidaan siis diagnosoida psykoottisia sairauksia. Psykiatri ja filosofi Karl Jaspers oli ensimmäinen, joka määritteli kirjassaan General psychopathology (1913) pääkriteerit näiden harhaluulojen tunnistamiseksi. Näitä kriteereitä ovat: Varmuus. Uskomalla johonkin vahvalla vakaumuksella.…

Altistus ja vasteen välttäminen: pakko-oireisen häiriön hoitomuoto

Pakko-oireinen häiriö (OCD) on psyykkinen häiriö, johon kuuluvat pakkoajatukset (ajatukset, mielikuvat tai mielijohteet) ja pakkotoiminnot. Pakkotoiminnot ovat psyykkisiä tai fyysisiä toimintoja, joita pakko-oireisesta häiriöstä kärsivät potilaat suorittavat saadakseen pois pakkoajatusten aiheuttaman ahdistuksen ja ehkäistäkseen kuvitellun uhkan. Altistus ja vasteen välttäminen…

Inca Garcilaso de la Vega: perulaisen kirjallisuuden isä

Kirjan ja ruusun päivää juhlistetaan joka vuosi 23. huhtikuuta tämän samaisen päivän kunniaksi. Useimmat ihmiset luulevat, että päivä on merkittävä siksi, että silloin kuolivat sekä Miguel de Cervantes että William Shakespeare. Todellisuudessa Miguel de Cervantes kuoli päivää ennen, ja hänet…

E-urheilun psykologia

E-urheilun psykologia on nykyään tärkeä aihe. E-urheilu eli elektroninen urheilu on suositumpaa vuosi vuodelta, ja siitä kuulee usein puhuttavan mediassa. Kansainvälisillä e-urheiluturnauksilla on miljoonia seuraajia. Ne ovat myös erinomaista mainosta videopelien valmistajille ja mainostajille. Tässä artikkelissa keskitymme kahteen tärkeään aiheeseen…

Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön (GAD) hoitaminen käyttäytymisterapialla

Ahdistuneisuus ja liiallinen huolehtiminen ovat yleistyneen ahdistuneisuushäiriön (GAD) oireita. Dugas ja Ladouceur huomauttivat, että yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä kärsivät ihmiset ovat huolestuneempia järjettömistä olosuhteista. Yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä kärsivät ihmiset ovat huolissaan asioista jotka eivät ehkä edes tapahdu, ja he ovat aina hälytystilassa. He…

Kärsitkö ahdistuksen aiheuttamasta rintakivusta?

Jos kärsit ahdistuksesta, tiedät että se voi alkaa verottamaan kehoasi. Ahdistus voi aiheuttaa monenlaisia fyysisiä oireita, ja jokainen kokee ahdistuksen eri tavalla. Ollessasi ahdistunut, saattaa olla ettet pysty hengittämään, tai voit pahoin ja sinua pyörryttää. Jotkut oireet ylittävät yksinkertaiset fysiologiset aktivaatiot,…

Ennakoivasta ahdistuksesta kärsiminen

Ennakoivasta ahdistuksesta kärsivät ihmiset elävät sellaisen epävarmuuden ja murehtimisen kanssa, että heidän on vaikea hengittää. He itse ovat omien ahdistavien mieltensä uhreja, aina ajatellen pahinta. Vain harvat kokemukset ovat pahempia kuin jumittuminen jatkuvaan ahdistukseen, jossa pelko on ottanut kehosta ja mielestä…

Tunne näkökulmat itsestä, mutta älä takerru niihin

Monet sosiaalipsykologian teoriat ovat yrittäneet määritellä ”itseä”: alkaen 1800-luvulla William Jamesista, joka erotti ”minän” kokemusobjektina ja ”minän” tarkkailijana, aina kaikkein oikeaoppisimpiin psykoanalyyseihin. ”Itse” on viittaus siihen osaan, keitä me olemme. Se antaa merkityksen identiteetillemme ja se riippuu siitä kuinka näemme…

Kolme stoalaista strategiaa onnen löytämiseksi

Vaikka luultavasti tiedätkin jo tämän, voivat ihmiset parantaa tapaa, jolla heidän mielensä toimii. Monet ihmiset ovat tehneet tästä henkilökohtaisen tavoitteen viime vuosien aikana. On monia apuvälineitä ja harjoituksia, jotka voivat auttaa sinua sen saavuttamisessa. Tässä artikkelissa jaamme kanssasi kolme stoalaista…