Psykologia

Psykologia on yksi mielenkiintoisimmista tieteenaloista. Käytöksemme ymmärtäminen, persoonallisuuden ja mielen mysteerit, älykkyyteen vaikuttavien prosessien ymmärtäminen, ihmisen kehitys sekä taito kehittää ihmissuhteita ovat ulottuvuuksia, joihin pääset tutustumaan tässä osiossa.

Enkopreesi: oireet, syyt ja hoito

Enkopreesi on tila, joka kuuluu niin sanottuihin eliminaatiohäiriöihin, kuten myös enureesi eli yökastelu. Näille häiriöille ominaista on kyvyttömyys hallita ulosteen ja virtsan tuloa iässä, jolloin lapsen pitäisi jo kyetä niin tekemään. Enkopreesi viittaa erityisesti lapsen kyvyttömyyteen hallita ulosteen tuloa. Tämä…

Psykoanalyysin geneettinen malli

Useiden kirjailijoiden ansiosta näemme persoonallisuuden tänä päivänä eri tavalla. Psykoanalyysin isä Sigmund Freud oli yksi heistä. Hänen kekseliäs tapansa tarkastella ihmisen psyykettä löysi uusia vastauksia meidän käyttäytymiseen, rakentaen teorioita, jotka olivat vielä tuohon aikaan lähes mahdottomia käsittää. Yksi näistä teorioista…

Onko riippuvuuden vertaaminen kiintymykseen oikein?

Sata vuotta sitten huumeet kiellettiin ensimmäistä kertaa. Koko tämän huumeiden vastaisen sodan vuosisadan ajan opettajamme ja hallituksemme ovat kertoneet meille tarinaa riippuvuudesta. Tämä tarina on niin juurtunut mieleemme, että pidämme sitä jo itsestään selvänä. Se vaikuttaa ilmiselvältä ja näyttäisi olevan…

Kun ahdistus ottaa vallan, et ole enää oma itsesi

Kun ahdistus ottaa vallan todellisuudessamme, kaikki muuttuu, hajoaa ja haalistuu. Ahdistus on kuin se ärsyttävä vieras, joka käyttää meitä hyväkseen, joka kieltäytyy poistumasta kun sitä pyydämme, ja josta lähes tietämättämme miten, kasvaa se ”kotimme valtaaja”, joka sotkee kaiken. Kun näin…

Ihmisen vaistojen ABC

Puhumme vaistoista tämän tästä, ihan arkikielessä. Mutta useimmat eivät kuitenkaan välttämättä tiedä mitä ihmisen vaistot oikeastaan ovat. Vaisto on biologiasta lainattu sana. Se muistuttaa siitä, että loppujen lopuksi ihmiset ovat vain nisäkkäitä, jotka ovat kehittyneet muita eläimiä pidemmälle.  Jotkut erikoispiirteet…

Mielen teoria: avain ihmisten välisen yhteyden ymmärtämiseen

Mielen teoria on sosiaalis-kognitiivinen kyky, joka antaa meille mahdollisuuden ihmisten välisen yhteyden muodostamiseen. Tämä pätevyys ylittää klassisen ”luulen, että tunnet tai ajattelet juuri nyt tätä asiaa”. Todellisuudessa tämän taidon avulla voimme ymmärtää että se, mitä muut tuntevat ja ajattelevat, voi…

Rikosilmoituksen tekeminen koulukiusaamisesta

Rikosilmoituksen tekeminen ja asianmukaisen menettelytavan tunteminen ovat olennaisia osia rikoksen tunnusmerkit täyttävän koulukiusaamisen tuomitsemisessa. Vaarana siitä, että tilanteeseen ei puututa ei ole vain se, että teko jää rankaisematta, vaan myös se, että se tulee toistumaan ajan myötä. Koulukiusaaminen on vakava…

Salkovskisin teoria pakkomielteistä

Pakkomielteet ovat ajatuksia, kuvia tai impulsseja, jotka muistuttavat sitä osaa lihasta, jota pureskelemme ja pureskelemme, mutta emme pysty nielemään. Kaikki me ihmiset, joko pienemmissä tai suuremmissa määrin, olemme kokeneet pakkomielteisiä ajatuksia ainakin jossain vaiheessa elämäämme. Vaikka onkin totta, että osalla…

Kielelliset erityisvaikeudet lapsuuden aikana

Kielelliset erityisvaikeudet (tunnetaan myös nimellä dysfasia) levittyvät kaikkialle väestöön. Nämä ongelmat vaihtelevat aina monimutkaisimmista normaalia kommunikaatiota estävistä häiriöistä yksinkertaisiin kielen virheisiin esimerkiksi niillä, jotka sekoittavat R- ja L-kirjaimet. Suurin osa näistä puheen ja kielen häiriöistä esiintyy kuitenkin lapsuudessa, jolloin kehitys…

Kelluntatankin hyödyt

Kelluntatankki, joka tunnetaan maailmalla monella nimellä, poistuu ja tulee aina aika ajoin taas muotiin. Niiden alkuperäinen tarkoitus oli aivojen tutkiminen, mutta nykyään niitä käytetään rentoutumistapana. Monet yritykset ovat erikoistuneet kelluntatankkeihin, ja myös monissa kylpylöissä on niitä. Tänään tutkimme, mitkä ovat…

Kriisityö epävakaan persoonallisuuden parissa

Epävakaa persoonallisuus sisältää epävakaisuuden malleja siitä kärsivän yksilön ihmissuhteissa, omakuvassa ja tunteissa. Useimmissa tapauksissa näitä malleja pidetään itsetuhoisina. Nämä ihmiset kokevat erilaisia kriisejä elämänsä aikana, ja ne ovat reaktiota tietyille stressitekijöille tai biologisille tekijöille. Tässä artikkelissa kerromme kriisityöstä epävakaan persoonallisuuden…

Riippuvainen persoonallisuus: mikä on paras hoitomuoto?

Riippuvaisen persoonallisuushäiriön hoitoon tarkoitetussa kognitiivisessa terapiassa potilaasta tulee jatkuvasti yhä riippumattomampi, ja hänen ristiriitainen suhtautuminen omaan itsenäisyyteensä ja kykyihinsä muovautuu vähitellen. Lue alta, mikä on riippuvainen persoonallisuus ja paras hoitomuoto siihen. Mikä on riippuvainen persoonallisuus? DSM-V:n (mielenterveyden häiriöiden diagnostinen ja…

Mitä eri tieteellisiä menetelmiä on olemassa?

Tieteellisiä menetelmiä voidaan käyttää vastauksen saamiseksi sekä tutkimuksen määrittämiseksi ja järjestämiseksi. Kognition keinona tieteelliset menetelmät heijastavat tutkimuksen kohdetta. Tieteelliset menetelmät voivat olla empiirisiä tai teoreettisia. Voimme käyttää empiirisiä menetelmiä löytääksemme ja kerätäksemme tietoa sekä faktoja perustana hypoteesin todistamiseksi, tieteellisiin kysymyksiin vastaamiseksi,…

Yliopistoelämä ei ole sitä miltä vaikuttaa

Yliopistossa opiskeluun ja yliopistoelämään yleisesti liittyy monia odotuksia. On hyvä pohtia niitä ja verrata niitä todellisuuteen. Millaista yliopistoelämä todellisuudessa on? Yliopistomaailmaan liitetään tiettyjä yleisiä ajatuksia. Se ei ole yllättävää, sillä yliopistoelämä voidaan nähdä monella eri tavalla; itse asiassa kenenkään kokemukset…

Hervey Cleckley, psykopatian isä

Amerikkalainen psykiatri Hervey Cleckley (1903-1984) oli nerokas ammattilainen, joka kykeni tarkkailemaan yksityiskohtaisesti psykopaattien kliinistä aspektia. Hänen pääteoksessaan The Mask of Sanity (1941) Cleckley kuvailee kuusitoista psykopaattia, jotka vierailivat hänen vastaanotollaan tai joita pidettiin potilaina laitoksissa, joissa Cleckley harjoitti psykiatriaa uransa…

Valokeilailmiö: kärpäsestä härkänen

Valokeilailmiö saa siitä kärsivän pelkäämään kuollakseen finniä kasvoillaan. Hän luulee, että kaikki huomaavat tämä pienen epätäydellisyyden. Hän kuvittelee myös, että muut puhuvat hänestä ja arvostelevat häntä hänen selkänsä takana. Näiden ihmisten mielessä tapahtuu kaksi ristiriitaista tilannetta. Toisaalta heillä on huono…

Johtopäätösten tekeminen: matikanopettaja-metafora

Toisinaan ajatuksista voi olla meille enemmän haittaa kuin hyötyä. Ongelma ei ole niinkään siinä mitä nuo ajatukset ovat, vaan siinä kuinka niihin päädytään. Monet näistä ajatuksista ovat kognitiivisia virheitä toimimattomista ajatusmalleista, jotka asustavat mielessämme ja voivat hankaloittaa päivittäistä elämäämme. Hätäisten…

Miksi susi Punahilkassa ei ole paha

Joskus emme tule ajatelleeksi, mitä sanomme lapsillemme. Kuinka monta kertaa oletkaan kuullut tai sanonut esimerkiksi ”Pekka, älä lyö siskoasi, olet tuhma”. Itse ainakin olen kuullut tätä paljon ja sanonut niin itsekin. Mutta mitä me tällä todella tarkoitamme? Pekan ei tietenkään…

Sisäinen lapsi -terapia: valokuvatekniikka

Sanotaan, että jokaisen sisällä asuu pieni lapsi. Jokainen on luonnollisestikin ollut joskus pieni. Kaikilla meillä oli syntyessämme tietty geeniperimä ja synnyimme tietyssä ympäristössä. Tämä ympäristö vaikutti suuresti siihen, millaisia meistä kasvoi ja kuinka näemme maailman vanhempana. Tästä syystä sisäinen lapsi…

Musiikkiterapian vaikutus kehoon

Musiikkiterapian vaikutus ihmiseen on hyvin samanlainen kuin musiikin vaikutus yleisesti. Ajattele vaikka. Kuinka monella tärkeällä elämäsi hetkellä onkaan tekemistä musiikin kanssa? Kuinka monet tilanteet ovatkaan muuttuneet joksikin ainutlaatuiseksi ja erityiseksi musiikin ansiosta? Musiikki on universaali kommunikaatiomuoto. Musiikin positiiviset vaikutukset ihmisten…