Pornon katselu tylsyyden tai merkityksettömyyden tunteen pakokeinona

Mikä rooli merkityksettömyyden tai tylsyyden tunteilla on pornon katselussa? Käytämmekö pornografiaa keinona välttää tunteitamme? Vai katselemmeko pornoa kiihottuaksemme?
Pornon katselu tylsyyden tai merkityksettömyyden tunteen pakokeinona

Viimeisin päivitys: 13 joulukuuta, 2022

Pornon katselu on normaalia monissa yhteiskunnissa. Kaikki seksuaalisuuteen liittyvä ja siitä puhuminen on kuitenkin pitkään ollut tabu näissä samoissa yhteiskunnissa, ja psykologisesta näkökulmasta katsottuna pornon katselulla voi olla vaikutusta mielenterveyteemme.

Äskettäin julkaistiin tutkimus, jossa selvitettiin, miksi pornoa katsellaan usein paetaksemme tylsyyttä. Tässä artikkelissa otamme tutkimuksen johtopäätökset viitteeksi, ja yritämme vastata muutamaan kysymykseen. Ensinnäkin, mikä rooli merkityksettömyyden tunteella tai tylsyydellä on pornografian katselussa? Toiseksi, katsotaanko pornoa vain tylsyyden välttämiseksi vai jännityksen ja seksuaalisen nautinnon etsimiseksi?

Psykologia pornon takana: persoonallisuus ja yksilölliset erot

Pornon kuluttajat vaihtelevat yksilöllisten erojensa mukaan. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka erottavat yhden henkilön toisesta. Esimerkiksi temperamentti, älykkyys tai sukupuoli. Tässä on joitakin pornon katselijoiden ominaisuuksia:

 • Synkän kolmikon piirteet. Yksilöt, jotka ovat kylmiä, ylimielisiä ja jotka eivät tunne katumusta. He osoittavat usein machiavellimaista käyttäytymistä.
 • Suuntautuminen lyhyempiin suhteisiin.
 • He näkevät parisuhteet eri tavalla kuin muut.
 • Jokin asia, joka on tapahtunut heidän elämässään.

Pornoa katsotaan monista syistä. Tutkimuksen tekijät mainitsevat lisääntyneen seksihalun, halun parantaa suorituskykyä, sosiaaliset syyt tai sosiaalisten tai emotionaalisten taitojen puute. Väitetään myös, että pornon katsomista voidaan pitää hedonisena virkistyskäyttäytymisenä.

COVID-19 -pandemian aikana pornografisen materiaalin Internethaut lisääntyivät huimasti. Tämä oli selvempää maissa, joissa ihmiset eivät voineet lähteä kodeistaan. Ymmärrettävästi tylsyyden tunne yhdistettynä ahdistukseen ja epävarmuuteen olivat merkittäviä.

Tylsistyminen

Tylsyys on epämiellyttävä ja jokapäiväinen kokemus. Se ei kuitenkaan ilmene siksi, että meillä on paljon vapaa-aikaa. Se on yksinkertaisesti sitä, että kun meillä on vapaa-aikaa, emme tiedä mitä tehdä sillä. Siksi tylsyyden määritelmä saattaa viitata vaikeuksiin keskittyä johonkin tiettyyn asiaan.

Tylsyys on myös oire elämän tarkoituksen puutteesta. Se tuottaa levottomuutta, välinpitämättömyyttä ja tarkoituksen puutetta. Tylsyys ei ole sama asia kuin rentoutuminen rentoutumiselle. Päinvastoin, kun olemme kyllästyneitä, olemme yleensä impulsiivisempia. Saatamme esimerkiksi ylensyödä tai ostaa tavaroita, joita emme todella tarvitse.

Pornon katselu voi aiheutua eksistentiaalisesta kriisistä.
Monet ihmiset käyttävät pornografiaa pakokeinona todellisuudesta.

Eksistentiaalinen pakohypoteesi

Tylsyyden uhan alla huomaamme eroja “nykyisen minän” (kyllästynyt minä) ja “ihanteellisen minä” (se, jonka haluaisimme olla) välillä.

“Ihmiset yrittävät paeta eksistentiaalisia uhkia ja merkityksettömyyttä hedonisella käyttäytymisellä. Tällaisia tavoitteita voidaan saavuttaa käyttämällä pornografiaa kiihottumisen, mielihyvän ja tuntemuksen välineenä.”

-Grubbs, 2019-

Kun koemme tällaisia eroja, ajaudumme pakokäyttäytymiseen. Ne ovat yleensä hedonistista ja mielihyvää tuottavaa käytöstä. Yksi esimerkki ihmisten mielihyvänhakuisesta käyttäytymisestä ikävystymisen takia voi olla lisääntynyt seksuaalinen halu.

Jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että hetero- ja biseksuaalisten miesten kiinnostus seksiin ilman sitoutumista toimii pakoreittinä heidän ikävystymisestään. Näissä tapauksissa miehet, jotka kokevat vähäisempää merkitystä, raportoivat myös useammin ikävystymisestä elämässään.

Pornografian käyttäminen selviytymismekanismina

Pornon katselu näyttää olevan usein strategiana paeta arjen huolia ja stressiä ja jopa taistella emotionaalista kipua vastaan. Tässä pornografian kulutus voi olla se vipu, jolla yksilö pyrkii irrottautumaan todellisuudesta ja etsimään nopeaa, vaikkakin lyhytaikaista, helpotusta emotionaaliseen ahdistukseen. Seksiin ja pornografiaan liittyy kahdenlaisia mekanismeja:

 • Pornon katselu emotionaalisen välttämisen keinona. Välttämään tylsyyttä ja kipua. Se on luonteeltaan psykologista.
 • Pornon katselu keinona etsiä seksuaalista jännitystä ja nautintoa. Tämä on luonteeltaan enemmän fysiologista ja liittyy aktivointiin ja stimulaatioon.

Kun ihmiset käyttävät tällaisia strategioita, he usein etsivät voimakkaita tunteita ja satunnaista, sitoutumatonta seksiä. Lisäksi terveen elämän tavoitteiden saavuttamatta jättäminen on olennainen tekijä tylsyyden kehittymisessä.

Mies katsomassa pornoa tietokoneelta sängyssään.
Pornografian katselu emotionaalisen välttämisen mekanismina voi johtaa riippuvuuteen.

Kuinka paljon pornoa katsomme?

Tutkijat mittasivat, kuinka usein osallistujat katselivat pornoa. Tulokset yllättivät. Ihmiset, jotka katsoivat pornoa pisimpään, kertoivat tehneensä niin välttääkseen epämiellyttäviä tunteita.

Voidaan siis olettaa, että kun tunnemme elämässämme merkityksen puutetta, seksuaalinen jännitys ja mielihyvää hakeva käyttäytyminen lisääntyy. Tämän seurauksena pornon käyttö on lisääntynyt. Yksittäisen henkilön katsomasta pornon määrästä voidaan tehdä useita johtopäätöksiä:

 • Tylsyyden taso, jota hän tuntee. Tämä osoittaa hänen elämässään merkityksen puutetta.
 • Hänen tarpeensa katsella pornoa häiriötekijänä. Se on selviytymismekanismi tähän epämiellyttävään eksistentiaaliseen tilaan.
 • Hänen tuntemansa merkityksen puute. Se lisää seksuaalista jännitystä ja nautinnonhakukäyttäytymistä.
 • Emotionaalinen välttäminen. Kivuliaita tunteita voidaan vähentää hedonisilla käytöksillä.
 • Itsetunto. Alhainen itsetunto voi olla tekijä liialliseen pornon katseluun.

On myös havaittu, että vuosien kuluessa koemme tylsyyttä harvemmin. Lisäksi näyttää siltä, että selviytymisstrategiat vastauksena siihen epämukavuuteen, jota eksistentiaalisen tyhjyydentunne voi aiheuttaa, optimoidaan kokemusten kertymisen myötä.

Lopuksi meidän on mainittava, että pornon liiallinen katselu voi johtaa riippuvuuteen, mikä aiheuttaa fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia. Teknologian ansiosta sen esiintyvyys väestössä on lisääntynyt. Jos epäilet kärsiväsi pornoriippuvuudesta, älä epäröi ottaa yhteyttä luotettavaan ammattilaiseen apua hakeaksesi.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Hyväksyntä- ja sitoutumisterapia pornoriippuvuuteen
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Hyväksyntä- ja sitoutumisterapia pornoriippuvuuteen

Tässä artikkelissa kerromme yhdestä mahdollisesta hoitomuodosta pornoriippuvuuteen, nimeltään hyväksyntä- ja sitoutumisterapia.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Andrew B. Moynihan, Eric R. Igou, Wijnand A.P. van Tilburg, Pornography consumption as existential escape from boredom. Personality and Individual Differences, Volume 198, 2022, 111802, ISSN 0191-8869.
 • Hervías Ortega, F., Romero López-Alberca, C., & Marchena Consejero, E. (2020). ADICCIÓN A LA PORNOGRAFÍA EN INTERNET: ANÁLISIS DE UN CASO CLINICO. Behavioral Psychology/Psicología Conductual28(1).

Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.