Logo image
Logo image

Pelkojen tunnistaminen auttaa tunnistamaan vihollisesi

3 minuuttia
Pelkojen tunnistaminen auttaa tunnistamaan vihollisesi
Viimeisin päivitys: 22 marraskuuta, 2017

Pelkomme kaikesta siitä, mitä meille saattaisi tapahtua tai mikä saattaisi aiheuttaa meille vahinkoa, ovat suurin syy tyytymättömyyden tunteeseen sisällämme. Jokainen meistä piilottelee sisällään pelkoja, jotka ohjaavat meitä käyttäytymään välttelevästi tietyissä tärkeissä elämäntilanteissa. Suurelta osin nämä pelot ovat aiheettomia. Meillä ei siis ole sen suurempaa vihollista kuin me itse ja meidän omat pelkomme. Pelkojen tunnistaminen auttaa meitä tunnistamaan todellisen vihollisemme.

Pelot nousevat menneistä kokemuksistamme. Hankimme ne sosiaalisen kehityksemme prosessissa, joka juoksee punaisena lankana lapsuudesta aikuisikään. Yleensä omaksumme ne ihmisiltä, jotka ovat elämässämme joko lähimpiä tai vaikutusvaltaisimpia. Tämä tapahtuu yleensä alitajunnan tasolla. Mikäli nämä ihmiset ovat vertailukohdan tai roolimallin asemassa, heidän pelkonsa kiinnittävät huomiomme mahdollisiin vaaroihin tai epämiellyttäviin tilanteisiin meidän niitä välttääksemme.

Raahatessamme näitä pelkoja mukanamme pidemmän aikaa, antaessamme niiden kasvaa sekä saada runsaasti tilaa ja valtaa jokapäiväisessä elämässämme, niistä muodostuu yksi toistuvista suodattimista, joiden lävitse prosessoimme todellisuutta. Jotta näin ei kävisi, on hyödyllistä tiedostaa, mistä nuo pelot tulevat – ja toimia. Tie pelkojen kohtaamiseen käy toiminnan ja sitoutumisen kautta.

Some figure
“Mikäli haaste asettuu sinua itseäsi vastaan, vihollinen on sisälläsi.”

Kun pelko on itse asiassa motivaatiosi

Pelko on primitiivinen tunne, joka on mahdollistanut ihmiskunnan selviytymisen. Kuten säädellessämme mitä tahansa tunnetta, sillä on toiminnallista arvoa. Mikäli emme kuitenkaan sitä opi säätelemään, se on yksi vahingollisimmista tunteista, joita voimme kokea. Mikäli pelot ottavat elämämme ohjat käsiinsä, elämäämme alkavat ohjailla välttely, ahdistuneisuus ja epäjohdonmukaiset käyttäytymismallit. Nämä tunnelukot voivat johtaa meidät kärsimään vakavista masennusoireista.

Kun toimintaamme ohjaa pelko, emme osaa nauttia itsestämme emmekä elämästämme. Etsimme yksinkertaisesti keinoja hukuttaa tuo pintaan nouseva rauhattomuus sekä pysäyttää ja hidastaa sen kasvua. On olemassa monenlaisia pelkoja. Yksilö voi pelätä yksittäisiä asioita, kuten haamuja, koiria, hämähäkkejä jne. On kuitenkin olemassa myös pelkoja, jotka ovat hajanaisempia, kuten vieraiden ihmisten kanssa puhumisen pelko, uuden aloittaminen, julkinen puhuminen, lentäminen jne.

Niiden asioiden lista, joita voimme pelätä, on loputon. Yksittäisellä pelolla voi olla useita erilaisia merkityksiä ja esiintymismuotoja eri yksilöiden kohdalla. Siitä huolimatta ne strategiat, joita terapeuttisissa konsultaatioissa käytetään pelkojen voittamiseksi, ovat samankaltaisia. Ne keskittyvät kaikkien pelkojen yhteiseen nimittäjään. Voidaksemme kohdata pelkomme meidän on opittava rentoutumaan, rauhoittumaan ja havainnoimaan objektiivisesti. Meidän on harjaannuttava vertaamaan pelkojamme tosiasioihin, jotta meidän reaktiostamme sitä kohtaan muodostuisi myönteinen ja asianmukainen. Sillä mikäli et pysty tappamaan hirviöitä, sinun on parasta kesyttää ne.

Some figure

“Pelko haluaa aina nähdä asiat huonommassa valossa kuin ne oikeasti ovat.”

-Tito Livio-

Pelkojen tunnistaminen auttaa tunnistamaan vihollisesi

Ensimmäinen askel pelkojesi voittamiseksi on niiden alkuperän ymmärtäminen. Mietiskelyn ja itsearvioinnin kautta voit rakentaa väylän itsesi ymmärtämiseen ja todellisen vihollisesi tiedostamiseen.

Mistä pelot tulevat? Pelko voi syntyä jostain, mitä meille on joskus sanottu, mitä olemme nähneet tai kohdanneet menneisyydessämme. Tunnistettuamme sen syyn voimme aloittaa sen voittamiseen tähtäävän prosessin. Pystyäksemme tunnistamaan sen syyn, on hyvä tutkia tarkemmin niitä uskomuksia, jotka ylläpitävät pelkojamme.

Uskomuksemme voivat johdattaa meidät pelkojemme ytimeen. Uskomuksista puhuttaessa viittaamme kohtuuttomiin ajatuksiin, jotka ovat aktivoituneet ilman todellisen vaaran olemassaoloa. Tällaisissa tilanteissa esiintyy pelon järjestelmässä vääristymiä. Tunteet ovat vääristyneet epäjohdonmukaisten uskomustemme takia.

Some figure

Pelkomme ovat vihollisia, jotka halvaannuttavat meidät. Ne ovat vihollisia, jotka ovat olemassa ainoastaan mielemme syövereissä ja estävät meitä suorittamaan jokapäiväiseen elämäämme kuuluvia, välttämättömiä tehtäviä. Siitä huolimatta ne eivät näytä ulkoapäin riitävän painavilta syiltä tekemään meistä toimintakyvyttömiä. Pelkojen tunnistaminen ja kohtaaminen auttaa meitä näkemään, että suurin osa niistä on täysin kohtuuttomia. Ne tarjoavat ainoastaan piilopaikan omille epävarmuuksillemme.

Kun huomaamme olevamme tilanteessa josta emme pidä, ja haluamme vain paeta, paras lääke silloin on toiminta. Tehdäksemme niin meidän on kuljettava sisäinen matka menettämättä kuitenkaan kosketustamme ulkoisiin viittoihin. Analysoi ensiksi perustuvatko pelkosi todellisuuteen vai mielikuvitukseen. Siinä tapauksessa, että ne ovat todellisuuteen perustuneita, meidän on hyvä aloittaa kohtaamamme tilanteen havainnoinnista, vaihtoehtoisten toimintamallien pohtimisesta ja päätöksenteosta. Mikäli ne ovat kuvitteellisia, on aika laittaa käytäntöön kaikki ne kohdat, joita olemme aiemmin edellä käsitelleet.

“Kukaan ei ole pääsyt huipulle pelon seurassa”

-Publio Siro-

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.